The Azure Quickstart templates are currently available in English

HDInsight with custom Ambari + Hive Metastore DB in VNET

Utolsó frissítés: 2020. 09. 17.

This template allows you to create an HDInsight cluster in an existing virtual network with a new SQL DB that serves as both a custom Ambari DB and Hive Metastore. You must have an exising SQL Sever, storage account, and VNET.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
clusterName The name of the cluster to create.
clusterVersion The HDInsight version to deploy.
headNodeSize The VM size of the head nodes.
workerNodeSize The VM size of the worker nodes.
workerNodeCount The number of worker nodes in the cluster.
clusterLoginUserName These credentials can be used to submit jobs to the cluster and to log into cluster dashboards.
clusterLoginPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
sshUserName These credentials can be used to remotely access the cluster.
sshPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
existingClusterStorageResourceGroup The resource group name of the storage account to use as the cluster's default storage.
existingClusterStorageAccountName The name of the storage account to use as the cluster's default storage.
newOrExistingClusterStorageContainerName The name of the storage container to use.
existingSQLServerResourceGroup The name of the resource group where the existing SQL server is to use for the new external metastore SQL db.
existingSQLServerName The name of the existing SQL server to use for the new external metastore SQL db.
existingSQLServerUsername The external Hive metastore's existing SQL server admin username.
existingSQLServerPassword The external Hive metastore's existing SQL server admin password.
newMetastoreDBName The name of the new SQL db to create to serve as the external metastores.
existingVirtualNetworkResourceGroup The existing virtual network resource group name.
existingVirtualNetworkName The existing virtual network name.
existingVirtualNetworkSubnetName The existing virtual network subnet name.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-hdinsight-custom-ambari-db/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-hdinsight-custom-ambari-db/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása