The Azure Quickstart templates are currently available in English

App Service Environment with Azure SQL backend

Utolsó frissítés: 2021. 01. 28.

This template creates an App Service Environment with an Azure SQL backend along with private endpoints along with associated resources typically used in an private/isolated environment.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
stackName A generic name for all your resources created with this ARM Template.
aadUserObjectId Object Id of your AAD user or whoever needs access to resources such as KeyVault.
aadUsername Name of your AAD user or whoever needs access to resources such as Azure SQL.
loginUser The administrator password of the VM and SQL Server.
p2sRootCert Certificate used for the P2S VPN.
loginPassword The administrator password of the VM and SQL Server.
privateDbDnsZoneName Private DNS zone name for database.
location Location for all the resources created.
workerPool Number of worker pool for App Service.
vmSize Size of the Virtual Machine.
frontendSubnet Name of frontend subnet.
backendSubnet Name of backend subnet.
gatewaySubnet Name of gateway subnet.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-asev2-appservice-sql-vpngw/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-asev2-appservice-sql-vpngw/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása