The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy an AKS cluster for Azure ML

Utolsó frissítés: 2020. 06. 08.

This template allows you to deploy an entreprise compliant AKS cluster which can be attached to Azure ML

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
clusterName The name of the Managed Cluster resource.
location The location of the Managed Cluster resource.
osDiskSizeGB Disk size (in GB) to provision for each of the agent pool nodes. This value minimun 30 to 1023. Specifying 100 is the default value required to be attached to Azure ML.
agentCount The number of nodes for the cluster.
podCidr A CIDR notation IP range from which to assign pod IPs when kubenet is used
serviceCidr A CIDR notation IP range from which to assign service cluster IPs.
dnsServiceIP An IP address assigned to the Kubernetes DNS service
dockerBridgeCidr A specific IP address and netmask for the Docker bridge, using standard CIDR notation.
agentVMSize The size of the VM instances
kubernetesVersion Supported Azure Kubernetes version
linuxAdminUsername User name for the Linux Virtual Machines.
sshRSAPublicKey Configure all linux machines with the SSH RSA public key string. Your key should include three parts, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-aks-azml-targetcompute/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-aks-azml-targetcompute/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása