Azure Container Service - Swarm

Utolsó frissítés: 2017. 03. 21.

Deploy an Azure Container Service instance for the hosting and management of Docker Containers. Azure Container Service optimizes the configuration of popular open source tools and technologies specifically for Azure. You get an open solution (either DCOS, powered by Apache Mesos, Kubernetes, or Docker Swarm) that offers portability for both your containers and your application configuration. You select the size, the number of hosts, and choice of orchestrator tools, and Container Service handles everything else. We work closely with the open source community and, by exposing the standard API endpoints for our orchestration engine, we ensure that the most popular open source tools are not only compatible with Azure Container Service, but in most cases will work out of the box. This includes current tools such as visualizers, monitoring, continuous integration, and command line tools, as well as future tools and features as they become available.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
dnsNamePrefix Sets the domain name prefix for the cluster. The concatenation of the domain name and the regionalized DNS zone make up the fully qualified domain name associated with the public IP address.
agentCount The number of swarm nodes for the cluster. This value can be from 1 to 100
agentVMSize The size of the Virtual Machine.
linuxAdminUsername User name for the Linux Virtual Machines.
orchestratorType The type of orchestrator used to manage the applications on the cluster.
masterCount The number of Swarm managers for the cluster.
sshRSAPublicKey Configure all linux machines with the SSH RSA public key string. Your key should include three parts, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
enableDiagnostics Enable or disable VM diagnostics.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-acs-swarm/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-acs-swarm/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása