The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Storage Account

Utolsó frissítés: 2021. 04. 09.

This module allows you to create a storageAccount.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
location Specifies the Azure location where the key vault should be created.
storageAccountName Specifies the name of the storageAccount.
skuName Specifies the sku name for the storage account.
kind Specifies the type of storage account.
accessTier Required for storage accounts where kind = BlobStorage. The access tier used for billing.
minimumTlsVersion Set the minimum TLS version to be permitted on requests to storage.
supportsHttpsTrafficOnly Allows https traffic only to storage service if set to true.
allowBlobPublicAccess Allow or disallow public access to all blobs or containers in the storage account.
allowSharedKeyAccess Indicates whether the storage account permits requests to be authorized with the account access key via Shared Key. If false, then all requests, including shared access signatures, must be authorized with Azure Active Directory (Azure AD).
networkAclsBypass Specifies whether traffic is bypassed by the indicated service.
networkAclsDefaultAction Specifies the default action of allow or deny when no other rules match.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.Storage/storageAccounts/0.9/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.Storage/storageAccounts/0.9/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása