Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Create a Key in Azure KeyVault

Utolsó frissítés: 2022. 04. 01.

This module allows you to create a key in an existing KeyVault.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
vaultName Specifies the name of the KeyVault, this vault must already exist.
keyName Specifies the name of the key to be created.
attributes The attributes of a key managed by the key vault service.
crv Elliptic curve name.
exp Expiry date in seconds since 1970-01-01T00:00:00Z. Defaults to 1 year from today.
key_ops JSON web key operations. Operations include: 'encrypt', 'decrypt', 'sign', 'verify', 'wrapKey', 'unwrapKey'
key_size The key size in bits. For example: 2048, 3072, or 4096 for RSA.
kty The type of key to create
tags Tags to be assigned to the Key.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.KeyVault/vaults/keys/0.9/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.KeyVault/vaults/keys/0.9/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása