Az Azure átállítása Nagyvállalati Szerződésről Microsoft Ügyfélszerződésre – GYIK

A Microsoft új üzletviteli módszert kínál, amellyel egyszerűbbé és jobbá válik az Azure-használat is.

Az új, digitális Microsoft-ügyfélszerződéssel egyszerűbbé válik az Azure-beli vásárlási élmény, és csökkennek az adminisztratív terhek. A szerződés elfogadása után azonnal elvégezheti az Azure-szolgáltatások váltását (szolgáltatáskiesés nélkül), és átállhat a havi számlázásra. Az új számla és a költségkezelési képességek segítségével ugyanazon a portálon értelmezheti és optimalizálhatja az Azure-költségeket, ahol az Azure-szolgáltatásokat kezeli. A vásárlás módjától függetlenül (történjen az a Microsofton vagy partnereken keresztül, illetve közvetlenül) ugyanazt a konzisztens élményt fogja kapni.

A rendelés leadása és a szerződés elfogadása

 • A Microsoft Ügyfélszerződés határozatlan idejű szerződés, amely nem veszti érvényét a tranzakciós vásárlások esetén. Ajánlatában a szerződés hivatkozásként jelenik meg.
 • Nem. Ha már elfogadta a Microsoft Ügyfélszerződést, többé nem kell megújítania a Nagyvállalati Szerződést, amelyről áttért rá.
 • A számlázási fiókjához kapcsolódó szerződéseket az Azure Portal Költségkezelés + Számlázás szakaszában találja. Lépjen a Beállítások területen a Tulajdonságok oldalra, majd kattintson a Szerződések lapra.
 • A Microsoft Azure Plan a Microsoft Ügyfélszerződés keretében standard használatalapú díjakkal biztosít hozzáférést az Azure-szolgáltatásokhoz. A részletekről itt tájékozódhat.
 • A Microsoft Azure Plan for DevTest kedvezményes díjakat biztosít fejlesztési és tesztelési számítási feladatokra a Visual Studio-előfizetők számára. Ez a csomag használatalapú, korlátozott szolgáltatói szerződésekkel. A részletekről itt tájékozódhat.
 • Ha ajánlata lejár, mielőtt lehetősége volna beadni a megrendelést, Forduljon a Microsoft képviselőjéhez.
 • A szerkesztési hivatkozás segítségével módosíthatja számlázási információit és az elsődleges kapcsolattartó adatait. A fiókhoz tartozó ország ebben a folyamatban nem módosítható, ehhez az ügyfélszolgálat segítsége szükséges.

Átállás új számlázási fiókra

 • Amikor vállalata elfogadja a Microsoft Ügyfélszerződést, új számlázási fiók lesz létrehozva. Az új számlázási fiók áttekinthetőbb, egységesített kezelőfelületen keresztül kínál továbbfejlesztett számlázási és költségkezelési lehetőségeket.
 • Azure-előfizetései számlázását át kell állítania a Nagyvállalati Szerződésről az új számlázási fiókra.
 • Az új számlázási fiók csak vállalata bérlőjének számlázási adminisztrátorait támogatja. Ha Nagyvállalati Szerződése számlázási adminisztrátorai a bérlőhöz tartoznak, akkor az átállás során hozzáférést kapnak az új számlázási fiókhoz. Ha nem tartoznak a bérlőhöz, akkor meg kell hívnia őket a bérlőbe, hogy hozzáférést adjon nekik az új számlázási fiókhoz.
 • Az előfizetésében meglévő Azure-szolgáltatások megszakítás nélkül futnak tovább. Csak az Azure-előfizetései számlázási kapcsolatait állítjuk át. Meglévő erőforrásait, erőforráscsoportjait vagy felügyeleti csoportjait ez nem érinti.
 • Ha nem vált az új számlázási fiókra az Nagyvállalati Szerződés lejárta előtt, az azzal elérhető Azure-szolgáltatások továbbra is folyamatosan igénybe vehetők lesznek, de a használatukért kiskereskedelmi díjakat számítunk fel.
 • Nem. Ha Azure-előfizetései számlázását átállítja az új számlázási fiókra, többé nem állíthatja vissza a Nagyvállalati Szerződésére.
 • A beállítás befejezéséhez Azure-előfizetései számlázását a Nagyvállalati Szerződésről az új számlázási fiókra kell átállítania. Ehhez számlázási jogosultság szükséges a Azure-előfizetésekben. Ezzel a jogosultsággal csak a regisztrációhoz tartozó vállalati rendszergazdák rendelkeznek.
 • Megkérhet egy vállalati rendszergazdát, hogy tegye Önt is vállalati rendszergazdává.
 • A Nagyvállalati Szerződésben foglalt Azure-foglalások is át lesznek emelve az új számlázási fiókba. Az átállás alatt az előfizetéseiben érvényesített foglalási kedvezményekre nem lesz díj felszámolva.

Az új számlázási fiók kezelése

 • Amikor elfogadja a Microsoft Ügyfélszerződést, új számlázási fiók lesz létrehozva. A számlázási fiókkal nyomon követheti az Azure-szolgáltatások költségeit, és kezelheti a számlázást.

  Minden számlázási fiók rendelkezik legalább egy számlázási profillal, amellyel kezelheti a számlákat és a fizetési módot. A számlázási profil a szerződés elfogadásakor lesz beállítva. Minden számlázási profilhoz havi számla készül, amely tartalmazza az előző hónap minden költségét.

  Alapértelmezés szerint minden számlázási profil egy számlaszakaszt tartalmaz. További számlaszakaszokat is létrehozhat, hogy könnyebben nyomon követhesse és kioszthassa a költségeket saját igényei szerint akár projektenként, akár részlegenként, akár fejlesztési környezetek szerint. Ezek a szakaszok megjelennek a számláján, és megmutatják minden hozzárendelt előfizetés és vásárlás felhasználását.

  További információk az új számlázási fiók használatába való bevezetéssel kapcsolatban.

 • Minden számlázási profilhoz készül egy havi számla a naptári hónap elején. A számlázási profil tulajdonosai, a számlázási profil közreműködői és a számlakezelők e-mailben kapják meg a számlát.

  Minden számlázási profil saját fizetési móddal rendelkezik a számlafizetéshez. Ha Ön rendelkezik felhasználható Azure-kredittel, az automatikusan alkalmazva lesz, így csökken majd a fizetendő összeg. A fizetési útmutató a számlán megtalálható.

 • A számlát a rendszer minden hónap 5. napján állítja elő, és a számlázási profil tulajdonosai, közreműködői, valamint a számlakezelők e-mailben kapják meg.
 • A fizetési útmutató a számlán megtalálható. Ha Ön rendelkezik felhasználható Azure-kredittel, az automatikusan alkalmazva lesz, így csökken majd a fizetendő összeg.
 • Igen, létrehozhat számlaszakaszokat a számlán szereplő költségek rendszerezéséhez.

  Alapértelmezés szerint minden számlázási profil egy számlaszakaszt tartalmaz. További számlaszakaszokat is létrehozhat, hogy könnyebben nyomon követhesse és kioszthassa a költségeket saját igényei szerint akár projektenként, akár részlegenként, akár fejlesztési környezetek szerint. Ezek a szakaszok megjelennek a számláján, és megmutatják minden hozzárendelt előfizetés és vásárlás felhasználását.

  További információk a számlaszakaszokkal kapcsolatban.

Hibaelhárítás és hibák

 • A beállítás befejezéséhez EA-rendszergazdai írási hozzáférésre van szüksége. Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha csak olvasási hozzáféréssel rendelkezik. Ügyeljen arra, hogy ha több felhasználónévvel rendelkezik, az EA-rendszergazdai hozzáféréssel rendelkező e-mail-címet használja.
 • A beállítás befejezéséhez számlázásiprofil-tulajdonosnak kell lennie a Microsoft-ügyfélszerződésben. Ha azt az identitást használja, amelybe a Microsoft-ügyfélszerződés elfogadásakor be volt jelentkezve, automatikusan a számlázási profil tulajdonosává válik.

  Előfordulhat, hogy a Microsoft-ügyfélszerződés elfogadásához használt e-mail-cím két különböző identitáshoz tartozik: a munkahelyi/iskolai fiókhoz (más néven az AAD- vagy szervezeti fiókhoz) és a Microsoft-fiókhoz (más néven a személyes fiókhoz). Ha sikerült elfogadnia a szerződést és végrehajtania a megrendelést, akkor a munkahelyi/iskolai fiókját használta, és az Azure Portalra ezzel az identitással kell bejelentkeznie.

  Ha ezt a hibaüzenetet látja, előfordulhat, hogy az e-mail-címéhez tartozó Microsoft-fiók identitásával van bejelentkezve. Ekkor ki kell jelentkeznie, és a munkahelyi/iskolai fiókjával kell bejelentkeznie. Az újbóli bejelentkezéskor írja be az e-mail-címét, és ne az előre kitöltött e-mail-címet válassza ki.

  További információk a beállítás befejezéséhez szükséges hozzáférésről.