Felszámolnak díjat azért, ha a Microsoft Azure Backup (MAB) kiszolgálót az adatok helyi (nem Azure-ba történő) biztonsági mentésére használom?

Igen, ha használja az MAB kiszolgálót az adatok helyi biztonsági mentésére, akkor felszámoljuk a biztonsági mentés példányonkénti díját. Mivel az adatok biztonsági mentése helyi mentés formájában történik, Azure-tárolási díjat nem számolunk fel.

Kapcsolódó kérdések és válaszok

  • Az Azure Backup új árkonstrukciója két összetevőből áll:

    • Védett példányok: Ez az elsődleges számlázási egység az Azure Backup szolgáltatás esetében. Az ügyfeleknek az Azure Backup szolgáltatás által védett példányok száma után kell fizetniük.
    • Storage: Az ügyfelek választhatnak, hogy helyileg redundáns tárolást (LRS) vagy georedundáns tárolást (GRS) kívánnak-e használni a biztonsági mentési táraikhoz. A Storage nettó ára a szolgáltatásban tárolt adatmennyiségtől függ. Ez a két összetevő külön tételként jelenik meg a havi Azure-számlán.
  • A biztonságimásolat-tároló Dashboard (Irányítópult) lapján megtekintheti a számítógépen tárolt adatok tárolóban regisztrált összmennyiségét. Itt jelenik meg a mentési tárolóhoz használt tárolási típus is.

  • Nem számítunk fel díjat a helyreállítási műveletekért és az azok által kiváltott kimenő hálózati forgalomért.

  • ExpressRoute charges are not covered by Azure Backup. The customer will continue to pay for Azure Backup independently and for ExpressRoute based on the port speed that has been selected.

  • Az Azure Backup szolgáltatással tárolt összes adatért a fent ismertetett biztonsági mentési tárolás díjszabása alapján számolunk fel díjakat arra az időtartamra, amíg az Azure Backup tárolja az adatokat. A megőrzés növelése azonban nem érinti a szoftverhasználatért felszámított díjat a védett példányokra vonatkozóan. Ne feledje, hogy az Azure Backup szolgáltatás ügynökének legfrissebb verzióját kell telepíteni a számítógépre ezen viselkedés biztosítása érdekében.

  • A jelenlegi díjszabás szerint az Azure Backup szolgáltatásban végrehajtott tárolási tranzakciók díjmentesek. A szoftver használatáért felszámított díj a tranzakciók díját is tartalmazza.