I have signed up for ExpressRoute. What do I have to pay?

ExpressRoute charges are not covered by Azure Backup. The customer will continue to pay for Azure Backup independently and for ExpressRoute based on the port speed that has been selected.

Kapcsolódó kérdések és válaszok

  • Az Azure Backup új árkonstrukciója két összetevőből áll:

    • Védett példányok: Ez az elsődleges számlázási egység az Azure Backup szolgáltatás esetében. Az ügyfeleknek az Azure Backup szolgáltatás által védett példányok száma után kell fizetniük.
    • Storage: Az ügyfelek választhatnak, hogy helyileg redundáns tárolást (LRS) vagy georedundáns tárolást (GRS) kívánnak-e használni a biztonsági mentési táraikhoz. A Storage nettó ára a szolgáltatásban tárolt adatmennyiségtől függ. Ez a két összetevő külön tételként jelenik meg a havi Azure-számlán.
  • A biztonságimásolat-tároló Dashboard (Irányítópult) lapján megtekintheti a számítógépen tárolt adatok tárolóban regisztrált összmennyiségét. Itt jelenik meg a mentési tárolóhoz használt tárolási típus is.

  • Nem számítunk fel díjat a helyreállítási műveletekért és az azok által kiváltott kimenő hálózati forgalomért.

  • Az Azure Backup szolgáltatással tárolt összes adatért a fent ismertetett biztonsági mentési tárolás díjszabása alapján számolunk fel díjakat arra az időtartamra, amíg az Azure Backup tárolja az adatokat. A megőrzés növelése azonban nem érinti a szoftverhasználatért felszámított díjat a védett példányokra vonatkozóan. Ne feledje, hogy az Azure Backup szolgáltatás ügynökének legfrissebb verzióját kell telepíteni a számítógépre ezen viselkedés biztosítása érdekében.

  • A jelenlegi díjszabás szerint az Azure Backup szolgáltatásban végrehajtott tárolási tranzakciók díjmentesek. A szoftver használatáért felszámított díj a tranzakciók díját is tartalmazza.

  • A díj a biztonságimásolat-tárolóhoz kiválasztott tárolási típustól függ. Két lehetőség, a helyileg redundáns (LRS) vagy a georedundáns (GRS) tárolás közül választhat.