Miben különbözik a prémium szint a többitől?

A Service Bus-üzenetkezelés prémium szintje az Azure Service Bus üzenetsorainak és témaköreinek valamennyi üzenetkezelési funkcióját biztosítja kiszámítható és megismételhető teljesítmény, nagyobb adatátviteli kapacitás és megbízhatóbb rendelkezésre állás mellett. A prémium szint dedikált erőforrás-elosztási modellt használ a számítási feladatok elkülönítése és az állandó teljesítmény érdekében. Mivel a prémium szintű számítási és memória-erőforrások dedikáltak, a többi szinttől eltérően nem számítunk fel üzenetenkénti tranzakciós díjat. A lefoglalt üzenetkezelési egységek az összes tranzakciót tartalmazzák.

Kapcsolódó kérdések és válaszok

 • Felügyelt kapcsolat a következők egyike lehet:

  1. Egy ügyfél és egy Service Bus által kezelt üzenetsor, témakör, előfizetés vagy eseményközpont között létrehozott AMQP-kapcsolat.
  2. Egy HTTP-hívás üzenetet fogad egy Service Bus-üzenettémától vagy -várólistától, amelynek fogadási időkorlátja nagyobb, mint nulla. A Microsoft a díjat a szolgáltatásban foglalt mennyiséget (standard és prémium szinten 1 000) túllépő, egyidejű felügyelt kapcsolatok maximális száma alapján határozza meg. A maximális szám mérése óránként történik, majd havi 730 órával elosztva elkészül az elszámolás, amely a havi számlázási időszak alatt halmozódik. A szolgáltatásban foglalt mennyiség (1 000 felügyelt kapcsolat havonta) a számlázási időszak végén kerül felszámításra az óránként megállapított maximális kapcsolatok összege alapján. Példák:
  3. 5 000 ügyfél létesít kapcsolatot egyetlen AMQP-kapcsolaton keresztül, és parancsokat fogad egy Service Bus-témakörtől, valamint eseményeket küld az üzenetsoroknak. Ha az összes ügyfél 12 órán át kapcsolódik minden nap, akkor a következő csatlakozási díjakkal számolhat (a többi Service Bus-díjon felül): 5 000 kapcsolódás × 12 óra × 30,5 nap / 730 = 2 500 felügyelt kapcsolat. Az 1 000 felügyelt kapcsolatot biztosító havi kedvezmény miatt csak 1 500 felügyelt kapcsolatot számlázunk ki.
  4. 5 000 ügyfél fogad üzeneteket egy Service Bus-üzenetsortól HTTP-n keresztül, nem nulla értékű időkorlát megadása mellett. Ha az összes eszköz 12 órán át kapcsolódik minden nap, akkor a következő csatlakozási díjakkal számolhat (a többi Service Bus-díjon felül): 5 000 HTTP-fogadási kapcsolódás × 12 óra naponta × 30,5 nap / 730 óra = 2 500 felügyelt kapcsolat.
 • A Service Bus üzenetkezelés prémium szintje fix napidíjat kínál a megvásárolt üzenetkezelési egységek számától függően. A prémium szinttel létrehozott névterek 1, 2 vagy 4 üzenetkezelési egységgel rendelkezhetnek, amelyek mind beleszámítanak az üzenetkezelési egységek napidíjába. A prémium szintű névterekhez megvásárolt üzenetkezelési egységek száma bármikor módosítható, de a napidíj a névtérhez bármikor rendelt üzenetkezelési egységek maximális számán alapul.

 • Igen, ezekre is vonatkoznak. Az események HTTP-n keresztül történő küldése – a küldő rendszerek és eszközök számától függetlenül – díjmentes. A nullánál nagyobb időkorláttal, HTTP-n keresztül fogadott események (más néven „hosszú lekérdezések”) felügyelt kapcsolati díjat generálnak. Az AMQP-kapcsolatok küldésre és fogadásra használt kapcsolatok esetén is felügyelt kapcsolati díjat generálnak. Alapszintű névtérben 100 felügyelt kapcsolat díjmentes, és ugyanennyi az Azure-előfizetésekhez engedélyezett maximális felügyelt kapcsolatok száma is. Azure-előfizetéseknél bármely standard névtérben létrehozott első 1000 felügyelt kapcsolat a csomag részét képezi, és díjmentes (az alapdíjon kívül). Mivel ezek a kedvezmények vonatkoznak a legtöbb szolgáltatások közötti üzenetküldési forgatókönyvre, ezért a felügyelt kapcsolatok díjait rendszerint csak akkor számítjuk fel, ha sok ügyféllel szeretne AMQP vagy HTTP hosszú lekérdezéseket használni, például a hatékonyabb eseményközvetítés vagy a kétirányú kommunikáció megkönnyítése érdekében több ezer vagy millió eszköz vagy alkalmazáspéldány között.

 • Egy üzenetkezelési egység olyan dedikált erőforráscsoport, amely kizárólag a prémium szintű névterek számára van fenntartva. Ez az erőforráscsoport egységes és ismételhető teljesítményt biztosít az üzenetkezelési célú számítási feladatokhoz. A prémium szintű névterek 1, 2 vagy 4 üzenetkezelési egységgel rendelkezhetnek, az erőforrás-elosztás pedig lineárisan növekszik: 2 üzenetkezelési egység kétszer annyi hozzárendelt erőforrást biztosít, mint 1 egység.

 • 64 KB-ot számítunk fel a figyelővel fenntartott minden kapcsolat után. Ezt ingyen levonjuk a figyelők száma szerint havonta felajánlott 5 GB-ból. A figyelők számának díját óránként, 5 perces időszakokra bontva számítjuk fel. A fejlesztési-tesztelési célokra végrehajtott többszöri megnyitás és bezárás után nem számolunk fel díjat.

 • A továbbító esetében a továbbító által fogadott és elküldött üzenetek képezik az elszámolás alapját. A legfeljebb 64 KB méretű adatkeretek tekinthetők elszámolható üzenetnek. Ha az üzenet 64 KB-nál nagyobb méretű, például egy képet visszaadó HTTP-válasz, minden további 64 KB külön üzenetnek számít. Egy kérés/válasz sémát megvalósító normál továbbítási szolgáltatás esetében a kérést először a továbbító, majd a szolgáltatás fogadja, és a válasz is ugyanezt az útvonalat járja be. Ebben az esetben az elszámolás alapjául legkevesebb négy üzenet szolgál. Egy 4 figyelővel rendelkező csoportos küldési szolgáltatás esetében a továbbítónak küldött üzenet 1 üzenetnek számít, a figyelőknek küldött 4 üzenet pedig egy-egy külön üzenetnek, ami összesen 5 üzenetet jelent.