Módosíthatom az Azure Maps-fiókomat S0 szintről S1-re?

Az Azure Maps-fiók konfigurációját bármikor módosíthatja. A módosítások Azure Portalon való elvégzéséről további információt talál Az Azure Maps-fiók tarifacsomagjának kezelése című dokumentációban.

Kapcsolódó kérdések és válaszok

 • Az S1 szinthez tartozó összes API-ért 1000 tranzakciónként 5 USD mértékű átalánydíjat számolunk fel. További információ az Azure Maps díjszabásáról

 • Az Azure Site Recovery használatánál díjakat számolunk fel az Azure Site Recovery licencéért, az Azure-tárhelyért, a tárhelytranzakciókért és a kimenő adatforgalom után. A Site Recovery licence egy-egy védett példányra érvényes, ahol egy példánynak számít egy virtuális gép vagy egy fizikai kiszolgáló.

  • Ha egy virtuális gép lemezét standard tárfiókba replikálják, Az Azure tárhelydíja a tárhelyfelhasználásra vonatkozik. Például ha a forráslemez mérete 1 TB, és ebből 400 GB van felhasználva, a Site Recovery létrehoz egy 1 TB-os VHD-t az Azure-ban, de a felszámolt tárhelyméret 400 GB lesz (plusz a replikálási naplóhoz felhasznált tárhely mérete).
  • Ha egy virtuális gép lemezét prémium szintű tárfiókba replikálják, az Azure tárhelydíja a kiépített tárhely méretére vonatkozik, amelyet a legközelebbi prémium szintű tárlemezméretre kerekítünk fel. Például ha a forráslemez mérete 50 GB, a Site Recovery az Azure-ban létrehoz egy 50 GB-os lemezt, amelyet az Azure a legközelebbi prémium szintű tárlemezre képez le (P10). A díjakat a P10, és nem az 50 GB lemezméret alapján kalkuláljuk. Részletek. Ha prémium szintű tárhelyet használ, akkor egy tárfiókra is szükség van a replikálás naplózásához, és a naplózáshoz felhasznált tárhely hozzáadódik a standard szintű tárhely méretéhez.
  • A tesztelési feladatátvételig vagy a feladatátvételig nem lesz létrehozva lemez. A replikálási állapotban tárolási díjakat számolunk fel a „Lapblob és lemez” kategóriában a tárhelydíjszabás alapján. Ezek a díjak a tártípuson (prémium vagy standard) és az adatredundancia típusán alapulnak (többek között LRS, DRS, RA-GRS stb.).

  Ha ki van választva a felügyelt lemezek használata feladatátvétel esetére, akkor feladatátvétel vagy tesztelési feladatátvétel után a felügyelt lemezek díjait is felszámoljuk. Replikálás közben a felügyelt lemezek díjait nem számoljuk fel. Replikálás alatt tárolási díjakat a „Nem felügyelt lemezek és lapblobok” kategóriában számolunk fel. A felszámolt díjak a tárolási típustól (prémium vagy standard) és az adatredundancia típusától (LRS, GRS, RA-GRS stb.) függenek. Példa: Egy 128 GB méretű operációsrendszer-lemezzel és egy 500 GB méretű adatlemezzel prémium szintű tárhelyre replikált virtuális gépnél: 1. Replikálás alatt: „Nem felügyelt lemezek és lapblobok” kategóriájú tárolási díjak P10 és P20 méretű prémium tárolási lemezméretek után lesznek felszámolva. A replikálás alatt álló lemezek mérete (128 GB és 500 GB) számlázási célokból a legközelebbi nem felügyelt lemezek méretére (P10 – 128 GB és P20 – 512 GB) lesz kerekítve. A replikálás közbeni változások naplózásához standard szintű tárfiók is használatban lesz. „Nem felügyelt lemezek és lapblobok” kategóriában tárolási díjakat is felszámolunk az ezekhez a naplókhoz használt standard szintű tárhelyméret alapján. 2. Feladatátvételi teszt vagy felügyelt lemezekre való feladatátvétel alatt: A felügyelt lemezekre a P10 és P20 méretű prémium szintű felügyelt lemezekre érvényes díjak vonatkoznak. Példa: Egy 32 GB méretű operációsrendszer-lemezzel és egy 250 GB méretű adatlemezzel standard szintű tárhelyre replikált virtuális gépnél: 1. Replikálás alatt: Tárolási díjakat a standard szintű tárolók „Nem felügyelt lemezek és lapblobok” kategóriájában számolunk fel. 2. Feladatátvételi teszt vagy felügyelt lemezekre való feladatátvétel alatt: A felügyelt lemezekre az S4(32 GB) és S15(256 GB) méretű standard szintű felügyelt lemezekre érvényes díjak vonatkoznak. Amint látható, a lemezméretek (32 illetve 250 GB) a legközelebbi standard szintű felügyelt lemezméretekre (S4 – 32 GB és S15 – 256 GB) lettek kerekítve.

  • Ha a felügyelt lemezek használata feladatátvétel esetére nincs kiválasztva, akkor a feladatátvétel után tárolási díjat számolunk fel „Nem felügyelt lemezek és lapblobok” kategóriában a Tárolási díjkalkulátor alapján. Ezek a díjak a tártípuson (prémium vagy standard) és az adatredundancia típusán alapulnak (többek között LRS, DRS, RA-GRS stb.).
  • A tárolási tranzakciókért az egyenletes állapotú replikáció esetén számolunk fel díjat hagyományos virtuálisgép-műveletekért feladatátvétel és tesztelési feladatátvétel után. Ezek a díjak azonban igen csekély mértékűek. A tesztelési feladatátvétel során is keletkeznek fizetendő díjak a virtuális gép, a tárhely, a kimenő forgalom és a tárolási tranzakciók után.
 • Útmutató egyéni tartomány leképezéséhez.

 • Az ExpressRoute-dokumentációban megtalálja az ExpressRoute társhálózat-létesítésének hely-zóna leképezését.

 • A felhőszolgáltatások függőségtérképe, a Cloud Service Dependency Map (CSDM) az alsóbb és a felsőbb rétegek felé fennálló azon kritikus fontosságú rendszerfüggőségeket dokumentálja, amelyek hatással lehetnek az Ön felhőszolgáltatásaira. Ez megkönnyíti az informatikusok számára a potenciális problémák korai felismerését, és gyorsabb problémamegoldást tesz lehetővé.

 • Amikor egy felhasználó hozzáfér az alkalmazáshoz, a rendszer DNS-lekérdezéssel képezi le a szolgáltatás nevét annak IP-címére. Azáltal, hogy a különböző DNS-lekérdezésekre különböző válaszokat ad, a Traffic Manager lehetővé teszi a bejövő forgalom több üzemeltetett Azure-szolgáltatáshoz való eljuttatását, függetlenül attól, hogy ezek a szolgáltatások ugyanabban az adatközpontban vagy a világ különböző pontjain üzemelő adatközpontokban futnak-e. A Traffic Manager többféle forgalom-útválasztási módszert biztosít, beleértve a teljesítményvezérelt terheléselosztást, a meghibásodási feladatátvételt és a körforgásos terheléselosztást. Ezekkel hatékonyan kezelheti az adatforgalmat, és megfelelő teljesítményt, elérhetőséget és rugalmasságot biztosíthat alkalmazásai számára.