Az archív tárolási szint általánosan elérhető verziójának díjszabása

A díjszabás 2018. február 1-től érvényes

Adattárolási, adatforgalmi és műveleti díjak

Az előzetes verzió díjszabásának megtekintése

LRS GRS RA-GRS
Tárolás (/GB/hó) $0.002 $0.004 $0.004
Írási műveletek* (10 000 műveletenként) $0.1 $0.2 $0.2
Listázási és tároló-létrehozási műveletek (10 000 műveletenként) $0.05 $0.1 $0.1
Olvasási műveletek** (10 000 műveletenként) $5 $5 $5
Minden egyéb művelet (10 000 műveletenként), kivéve a törlést, amely ingyenes $0.004 $0.004 $0.004
Adatok beolvasása (GB-onként) $0.02 $0.02 $0.02
Adatok írása (/GB) Ingyenes Ingyenes Ingyenes

Megjegyzés: az archív szint esetében csak az USA 2. nyugati régiójára vonatkozó díjak láthatók. A díjak a többi régió esetében változhatnak.

A Blob Storage fiókok esetében a ritka elérésű adatok írásának díja $0.0025/GB.

* A következő API-hívások írási műveletnek számítanak: PutBlob, PutBlock, PutBlockList, AppendBlock, SnapshotBlob, CopyBlob és SetBlobTier (ha a blob áthelyezése a következő tárolási szintek között történik: gyakori elérésűből ritka elérésűbe, ritka elérésűből archívba vagy gyakori elérésűből archívba). Részletek.

** A következő API-hívások olvasási műveletnek számítanak: GetBlob, SetBlobTier (ha a blob áthelyezése a következő tárolási szintek között történik: archívból ritka elérésűbe, ritka elérésűből gyakori elérésűbe vagy archívból gyakori elérésűbe). Részletek.

Az archív szinten lévő blobok esetében az érvényes műveletek a következők: GetBlobProperties, GetBlobMetadata, ListBlobs, SetBlobTier és DeleteBlob. Az archív tárolási szintről a gyakori vagy ritka elérésű szintre való átváltás általában 15 órát vesz igénybe. Részletek.

Korai törlés a ritka elérésű és az archív tárolási szint esetében (2018. február 1-től érvényes)

A GB-onkénti havi díjon felül az archív tárolási szintre helyezett összes blobra egy 180 napos korai törlési időszak érvényes. Emellett az Általános célú v2 fiókok esetében a ritka elérésű tárolási szintre helyezett blobokra egy 30 napos korai törlési időszak érvényes. Ez a díj időarányos. Ha például egy blobot áthelyez az archív tárolási szintre, majd 45 nap múlva törli a blobot, vagy áthelyezi a gyakori elérésű tárolási szintre, korai törlési díjat számítunk fel, amely megegyezik a blob archív tárolási szinten való 135 napos (180 mínusz 45 napos) tárolásának díjával.