Navigáció kihagyása

SQL Data Warehouse – díjszabás

Teljes körűen felügyelt, rugalmasan méretezhető adattárház-szolgáltatás.

Az Azure SQL Data Warehouse szolgáltatás segítségével rövid idő alatt kiépíthet egy nagy teljesítményű, globálisan elérhető és biztonságos felhőalapú adattárházat. Egymástól függetlenül méretezheti a számítási és a tárolási erőforrásokat, és közben percek alatt felfüggesztheti és folytathatja az adattárház működését egy felhőhöz tervezett, nagymértékben párhuzamos feldolgozási architektúra használatával. Zökkenőmentesen létrehozhatja az elemzési központot, illetve az adatintegrációs és vizualizációs szolgáltatásokkal való natív kapcsolatot a meglévő SQL- és BI-szakismeretei alapján.

Az SQL Data Warehouse garantált 99,9 százalékos rendelkezésre állást, a szabályozásoknak való megfelelőséget, beépített fejlett biztonsági funkciókat és több mint 30 régióban biztosított adatszuverenitást kínál, így könnyedén létrehozhatja az üzleti igényeinek leginkább megfelelő adattárházat. Az SQL Data Warehouse intelligens gyorsítótárazással alkalmazkodik a számítási feladatokhoz, hogy gyorsítsa az adatelérést és növelje a lekérdezési teljesítményt, és így tudja kezelni a leginkább erőforrás-igényes adattárház-kezelési számítási feladatokat. Az Azure SQL Data Warehouse két számításra optimalizált SKU-ban (Gen1 és Gen2) érhető el.

Díjszabás részletei

Adaptív gyorsítótárazást tartalmaz a nagyobb teljesítmény érdekében a konzisztens számítási igényű feladatokhoz. Intenzív számítási feladatokra tervezve, amelyeknél fontos a nagy lekérdezési teljesítmény és a számítási kapacitás skálázhatósága.

Számításra optimalizált Gen2

Szolgáltatásszint cDWU Ár 1
DW1000c 1000 $-
DW1500c 1500 $-
DW2000c 2000 $-
DW2500c 2500 $-
DW3000c 3000 $-
DW5000c 5000 $-
DW6000c 6000 $-
DW7500c 7500 $-
DW10000c 10000 $-
DW15000c 15000 $-
DW30000c 30000 $-
1 A fenti díjak a nyilvános elérhetőség díjszabását tükrözik, és 2018. július 1-én lépnek érvénybe. A 2018. július 1. előtti használatért az előzetes verzió díját számoljuk fel.

A normál kimenő forgalomra vonatkozó díjak lesznek felszámítva.

Tárhely

A tárterület árai a nyilvánosan elérhető verzió díjszabását tükrözik.

Tárterület és pillanatképek

Az igénybe vett tárterület után az Azure Premium Storage díjszabásának ($-/1 TB/hó ($-/1 TB/óra) megfelelően kell fizetnie. A tárterület a meghatározott adattárházméret mellett 7 nap növekményes pillanatkép-tárolást foglal magában.

Megjegyzés: A tárolási tranzakciókért nem számítunk fel díjat. Csak a tárolt adatok után kell fizetnie, a tárolási tranzakciókért nem.

Georedundáns vészhelyreállítás

Adattárházát vészhelyreállítási célból georedundáns tárolóhelyre másoljuk. A georedundáns másolatokra az Azure Standard Disk írásvédett georedundáns tárolásának díjszabása vonatkozik, ami $-/GB/hó.

Fenyegetésészlelés

Az Azure SQL Database Threat Detection további, a szolgáltatásba épített biztonsági információs réteget biztosít. Folyamatosan biztosítja az adatbázisokat elérni vagy kiaknázni kívánó szokatlan és vélhetően kárt okozó kísérleteket jelző rendellenes tevékenységek felismerését, profilozását és azonosítását.

Az SQL Database Threat Detection a riasztásokat az Azure Security Center szolgáltatással integrálja. Az egyes védelemmel ellátott SQL Database-kiszolgálók számlázása ugyanaz, mint az Azure Security Center standard csomagja esetén, azaz $15/csomópont/hó, ahol az egyes védelemmel ellátott SQL Database-kiszolgálók egyetlen csomópontnak számítanak. Lehetőséget kínálunk a szolgáltatás 60 napos díjmentes kipróbálására. További információ az Azure Security Center díjszabási oldalán található.

Támogatás és szolgáltatásszintek

  • A számlázással és az előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés és támogatás díjmentes.
  • Támogatási csomagjaink már $29 havi díjtól elérhetők. Csomag keresése.
  • Garantált 99,9%-os rendelkezésre állás az Azure SQL Data Warehouse-hoz (kivéve azokat a régiókat, amelyekben a szolgáltatás előzetes verziója érhető el). A szolgáltatói szerződés áttekintése.

Gyakori kérdések

  • Igen, az adattárház létrehozását követően óradíjat számítunk fel a számításért és a tárolásért. A számításért felszámolt díj $-/100 DWU-egység/hó, kivéve ha az adattárház szüneteltetve van. A tárolás díja $-/1 TB/hó.

  • Az adattárház szüneteltetésével a számítási erőforrásokat szünetelteti. Ha az adattárházat egy teljes órára szünetelteti, akkor az adott órában semmilyen díjat nem kell fizetnie a számítási kapacitásért. Ha az adattárházát egy adott óra közben szüneteltette, akkor az adott számítási óráért kell fizetnie. Ha az adattárháza szüneteltetve van, akkor díjat az adattárház fájljait érintő tárolásért, hétnapi növekményes biztonsági másolatért és – amennyiben ezt választotta – a georedundáns másolásért kell fizetnie. További információt a dokumentációban talál.

  • A számítási és a tárolási díjak külön jelennek meg a számlán, így könnyebben meghatározható a számítási erőforrások felhasználásának mértéke. A számítási feladatok használatáért óradíjat kell fizetnie. Ha például az adattárház egy hónapban 12 órán át aktív, akkor csak azért a 12 órás időtartamért kell fizetnie, amelyben az adattárház létezett. Ha az adattárház az adott hónapban 30 percig létezik, akkor 1 óra díját kell kifizetnie.

  • Az adattárolási díjak az elsődleges adatbázis méretén felül 7 napnyi növekményes pillanatkép-tárolást is magukban foglalnak. A díjakat a legközelebbi egész TB-ra kerekítjük. Ha például az adattárház 1,5 TB méretű, és 100 GB pillanatképpel rendelkezik, akkor 2 TB adat után kell fizetnie $-/1 TB/hó díj mellett.

  • A tárterületet 1 TB-os egységekben értékesítjük. Ha több mint 1 TB tárterületet vesz igénybe, a tárfiók automatikusan 2 TB-osra bővül.

  • A pillanatképek nem tilthatók le, ugyanis ez a képesség nyújt védelmet az adattárháznak az adatvesztéssel és -sérüléssel szemben.

Erőforrások

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

SQL Data Warehouse – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez Megtekintés a kalkulátorban

$200 értékű kredittel tanulhat és fejleszthet, és ingyenesen dolgozhat tovább