Operations Management Suite | Protection and Recovery

Felhőközpontú biztonsági mentéssel és vészhelyreállítással biztosíthatja az alkalmazások rendelkezésre állását és az adatok védelmét

A Protection and Recovery magában foglalja a Backup és a Site Recovery szolgáltatásokat, amelyek külön használhatók fel. A díjszabás havi és csomópontonkénti.

  • A Backup valamennyi, az adatokról biztonsági mentést készítő végpontot egy csomópontnak tekinti, ugyanakkor egyazon végpont több csomópontnak is számíthat az adatok méretétől függően. A Backup díjszabási oldala szolgál további információkkal arról, hogy a szolgáltatás hogyan számolja a csomópontokat. A Backup díjszabása szempontjából a „csomópont” és a „példány” kifejezések jelentése azonos.
  • A Site Recovery a szolgáltatás által védett összes OSE-t csomópontnak tekinti. Ugyanaz a díjszabás vonatkozik a Windows- és a Linux-rendszerű OSE-kre.

Ár
Azure Backup $10 / csomópont / hónap
Site Recovery helyreállítás az ügyfelek telephelyeire $16 / csomópont / hónap
Site Recovery helyreállítás az Azure-ba $25 / csomópont / hónap

A szolgáltatói szerződéssel kapcsolatos további információk az Azure Backup és az Azure Site Recovery díjszabási oldalain érhetők el.

Erőforrások

Calculator

Díjkalkulátor

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Frequently Asked Questions

Gyakori vásárlási kérdések

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Product Details

Termékadatok

Protection and Recovery – további információ

Documentation

Dokumentáció

Műszaki oktatóanyagok, videók és más segédanyagok

Ha most regisztrál, $200 összegű Azure-kredittel jutalmazzuk

Miért várna holnapig?