Data Factory V2 pricing

Adatok átalakítása megbízható információkká

Azure Data Factory helps you create, schedule, monitor, and manage data pipelines. A data pipeline consists of activities that can move data between on-premises and cloud data stores. It also transforms data to produce information that can be trusted.

Pricing details

The pricing for Data Factory usage is calculated based on the following factors:

With Data Factory V2, you pay for data pipeline orchestration (by activity run) and by the hour for the compute resources used for data movement and transformation (see data movement and SSIS sections below). All data factory capabilities (orchestration, data movement, and others) are executed on a Data Factory cloud or self hosted integration runtime.

Adat-előkészítés

Activity runs (Azure integration runtime)

(példák: másolási tevékenység, amely egy Azure-blobból az Azure SQL Database-be helyez át adatokat; Hive-tevékenység Hive-parancsfájl futtatásához az Azure HDInsight-fürtön).
Az első 50 000 tevékenység-végrehajtás: $- 1000 futtatásonként
50 000 tevékenység-futtatáson felül: $- 1000 futtatásonként
Activity runs (Azure integration runtime)

(példák: egy másolási tevékenység, amely adatokat helyez át egy helyszíni SQL Server-adatbázisból az Azure-blobba; tárolt eljárás tevékenység, amely egy tárolt eljárást futtat egy helyszíni SQL Server-adatbázison).
$- 1000 futtatásonként

Adatáthelyezés

Azure Data Factory can copy data between various data stores in a secure, reliable, performant, and scalable way. As your volume of data or data movement throughput needs grow, Azure Data Factory can scale out to meet those needs. Learn about using data movement units to boost your data movement performance.

Note:
You may incur data transfer charges, which will show up as a separate outbound data transfer line item on your bill. Outbound data transfer charges are applied when data goes out of Azure data centers. See more information.

Data movement (Azure integration runtime) $- óránként
Data movement (self-hosted integration runtime) $- óránként

Az SQL Server integrációs szolgáltatások számítási erőforrás működése az Azure SSIS integrációs modul használatával

The Data Factory integration runtime (cloud hosted only) supports running SSIS packages. SSIS usage is charged by the hour and supports SSIS standard capabilities using A-series and D-series virtual machine (VMs). Get more information on A- and D-series VMs.

SSIS standard A-series V2 VM

Példány Processzormagok RAM Ideiglenes tárolás Előzetes ár
SSIS A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $-
SSIS A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $-

SSIS standard D-series V2 VM

Példány Processzormagok RAM Ideiglenes tárolás Előzetes ár
SSIS D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $-
SSIS D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $-
SSIS D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $-
SSIS D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $-

Inaktív folyamatok

Az eseményindítóhoz nem kapcsolódó és egy hétig nulla futtatást végrehajtó folyamatok inaktívnak minősülnek. Az inaktív folyamat díja $- havonta.

Támogatás és szolgáltatásszintek

 • Free billing and subscription management support.
 • Flexible support plans starting at $29/month. Shop for a plan
 • We guarantee at least 99.9% of the time we will successfully process requests to perform operations against Data Factory resources.
 • We guarantee at least 99.9% of the time all activity runs will initiate within four minutes of their scheduled execution times.
 • Learn more about the SLA.

Gyakori kérdések

 • A tevékenység egy lépés a folyamaton belül. A futtatás az egyes tevékenységek végrehajtása.

  Például másolási tevékenységet használhat arra, hogy adatokat másoljon egy helyszíni SQL-kiszolgálóról egy Azure Blob Storage-ba. Majd egy Hive-tevékenység használatával, amely Hive-parancsfájlt futtat egy Azure HDInsight fürtön, feldolgozhatja vagy átalakíthatja a blobtárolóból származó adatokat a kimenő adatok létrehozásához.

 • Az eseményindítóhoz nem kapcsolódó és egy hétig nulla futtatást végrehajtó folyamatok inaktívnak minősülnek.

 • Integration runtime is the data integration infrastructure for performing data movement and transformation.

  For data movement, integration runtime moves the data between the source and destination data stores, while providing support for built-in connectors, format conversion, column mapping, and performant and scalable data transfer.

  For transformation, integration runtime provide capability to natively execute SSIS packages. Integration Runtime also supports dispatching and monitoring transformation activities running on a variety of compute services such as Azure HDInsight, Azure Machine Learning, Azure SQL Database, SQL Server, and more.

  Customers can deploy one or many instances of integration runtime as required to move and transform data. The integration runtime can run in Azure public network or in a private network (on premises, Azure Virtual Network, or AWS VPC).

 • Igen. Ha a tevékenység a HDInsighthoz hasonló Azure-szolgáltatásokat használ, akkor ezeket a szolgáltatásokat a szolgáltatási díjaiknak megfelelően külön számlázzuk.

 • Igen. Az SSIS katalógus Azure-beli üzemeltetéséhez használt SQL Azure példány díjköteles. Erre a célra használhat egy már meglévő SQL Azure Database kiszolgálót, vagy az előfizetések oldalain létrehozhat egy újat is.

Erőforrások

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Data Factory – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

$200 értékű kredittel tanulhat és fejleszthet, és ingyenesen dolgozhat tovább

Ingyenes fiók