Operations Management Suite | Automation and Control

Folyamatos szolgáltatásműködés és megfelelőség biztosítása automatizálással és konfigurációkezeléssel

Az Operations Management Suite Automation and Control termék árazása csomópont-alapú. A számlázás a szolgáltatásban regisztrált csomópontok számán alapul. A szolgáltatásért való díjfizetés akkor kezdődik, amikor regisztrál egy csomópontot a szolgáltatásban, és akkor fejeződik be, amikor megszünteti a regisztrációt. Csomópontnak számít minden olyan gép, amelynek konfigurációját a szolgáltatás kezeli. Ez lehet Azure-beli virtuális gép, telephelyi virtuális gép, fizikai munkaállomás vagy másik nyilvános felhőben lévő virtuális gép.

Ingyenes Automation and Control
Változáskezelés
Frissítéskezelés
Szabványos állapotkonfiguráció
Folyamatautomatizálás
Csomópontok száma 5 Korlátlan
Percek száma 500 perc / naptári hónap1 Korlátlan percmennyiség a kész megoldásokhoz
10 perc / csomópont / nap egyéni runbookokhoz2
Ár Ingyenes $10 / csomópont / hónap3

1A növekményes feladatpercekre az alábbi egyedi árak vonatkoznak. Az ugyanahhoz az előfizetéshez tartozó Automation-fiókok perchasználatát összesítjük.

2A perceket összevonjuk a különböző csomópontokon. Mindaddig, amíg a teljes percszám nem haladja meg az összevont percek számát, nem alkalmazunk felárat.

3A növekményes feladatpercekre az alábbi egyedi árak vonatkoznak. Az ugyanahhoz az előfizetéshez tartozó Automation-fiókok perchasználatát összesítjük.

További percek

Ha a felhasznált percek száma meghaladja a csomagban foglalt percmennyiséget, a napi kerettúllépésekre az alábbi díjszabás vonatkozik
Folyamatautomatizálási percek
Folyamatautomatizálás $0.002 / perc

Támogatás és szolgáltatásszintek

  • A nyilvánosan elérhető Azure-szolgáltatásokhoz – így a Log Analytics szolgáltatáshoz is – az Azure-támogatási szolgáltatások keretében kínálunk műszaki támogatást, akár már $29.0/hó összegű díj ellenében is. A számlázás és az előfizetések kezelésének támogatása díjmentesen igénybe vehető.
  • További oktatóvideók és dokumentáció is elérhető.
  • Az Insight and Analytics rendelkezésre állása az alapjául szolgáló Log Analytics-munkaterület szolgáltatási szintjétől és az Automation-fiókhoz felhasznált erőforrásoktól függ. További információt a Log Analytics SLA és az Automation SLA témakörökben talál.

Gyakori kérdések

  • Óránként számlázunk az adatküldést végző csomópontok alapján. A szolgáltatásba regisztrált valamennyi csomópont óránként legalább egyszer küld adatokat. Minden csomóponthoz napi 10 feladatpercet biztosítunk. A szolgáltatás minden nap végén kiszámolja a csomópontok számát és megszorozza 10 perccel az adott napon lefoglalt feladatpercek mennyiségének meghatározásához. A feladatpercek teljes mennyiségét is kiszámítja, és ha ez meghaladja a lefoglalt adatmennyiséget, akkor az azt megfelelő percek számlázása a további percekre vonatkozó díjszabás szerint történik.

    A rendszer-runbookok futási ideje nem számít bele a lefoglalt feladatpercek mennyiségébe

  • Igen. Ha havonta és előfizetésenként 500 percnél többet szeretne folyamatautomatizálásra fordítani, vagy több mint 5 csomópontot szeretne kezelni, akkor a fizetős díjcsomagra kell váltania.

Erőforrások

Díjkalkulátor

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori vásárlási kérdések

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Termékadatok

Automation and Control – további információ

Dokumentáció

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Ha most regisztrál, $200 összegű Azure-kredittel jutalmazzuk

Miért várna holnapig?