Automation and Control

Folyamatos szolgáltatásműködés és megfelelőség biztosítása automatizálással és konfigurációkezeléssel

Az Automation and Control termék árazása csomópont-alapú. A számlázás a szolgáltatásban regisztrált csomópontok számán alapul. A szolgáltatásért való díjfizetés akkor kezdődik, amikor regisztrál egy csomópontot a szolgáltatásban, és akkor fejeződik be, amikor megszünteti a regisztrációt. Csomópontnak számít minden olyan gép, amelynek konfigurációját a szolgáltatás kezeli. Ez lehet Azure-beli virtuális gép, telephelyi virtuális gép, fizikai munkaállomás vagy másik nyilvános felhőben lévő virtuális gép.

Automation and Control
Változáskezelés1 Alap Alap
Frissítéskezelés1 Alap Alap
Szabványos állapotkonfiguráció Alap Alap
Folyamatautomatizálás Alap Alap
Csomópontok száma Korlátlan
Ár $6 / csomópont / hónap
1A tárolt naplóadatokat az Azure Log Analytics díjszabása szerint számlázzuk

További percek

Ha a felhasznált percek száma meghaladja a csomagban foglalt percmennyiséget, a napi kerettúllépésekre az alábbi díjszabás vonatkozik
Folyamatautomatizálási percek
Folyamatautomatizálás2 $0.002 / perc
2A növekményes feladatpercekre az alábbi egyedi árak vonatkoznak. Az ugyanahhoz az előfizetéshez tartozó Automation-fiókok perchasználatát összesítjük.

Támogatás és szolgáltatásszintek

  • A nyilvánosan elérhető Azure-szolgáltatásokhoz – így a Log Analytics szolgáltatáshoz is – az Azure-támogatási szolgáltatások keretében kínálunk műszaki támogatást, akár már $29/hó összegű díj ellenében is. A számlázás és az előfizetések kezelésének támogatása díjmentesen igénybe vehető.
  • További oktatóvideók és dokumentáció is elérhető.
  • Az Insight and Analytics rendelkezésre állása az alapjául szolgáló Log Analytics-munkaterület szolgáltatási szintjétől és az Automation-fiókhoz felhasznált erőforrásoktól függ. További információt a Log Analytics SLA és az Automation SLA témakörökben talál.

Gyakori kérdések

  • Óránként számlázunk az adatküldést végző csomópontok alapján. A szolgáltatásba regisztrált valamennyi csomópont óránként legalább egyszer küld adatokat. Minden csomóponthoz napi 10 feladatpercet biztosítunk. A szolgáltatás minden nap végén kiszámolja a csomópontok számát és megszorozza 10 perccel az adott napon lefoglalt feladatpercek mennyiségének meghatározásához. A feladatpercek teljes mennyiségét is kiszámítja, és ha ez meghaladja a lefoglalt adatmennyiséget, akkor az azt megfelelő percek számlázása a további percekre vonatkozó díjszabás szerint történik.

    A rendszer-runbookok futási ideje nem számít bele a lefoglalt feladatpercek mennyiségébe

  • Igen. Ha havonta és előfizetésenként 500 percnél többet szeretne folyamatautomatizálásra fordítani, vagy több mint 5 csomópontot szeretne kezelni, akkor a fizetős díjcsomagra kell váltania.

Erőforrások

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Automation and Control – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

$200 értékű kredittel tanulhat és fejleszthet, és ingyenesen dolgozhat tovább

Ingyenes fiók