Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Navigáció kihagyása

A Microsoft Azure és az Amazon Web Services

Piacvezető nyilvános felhőalapú platformként a Microsoft Azure és az Amazon Web Services (AWS) világszerte szolgáltatások széles választékát kínálja vállalati ügyfeleknek. Ugyanakkor a több lehetőség és nagyobb rugalmasság érdekében, valamint több felhő használatával a kockázatok és függőségük csökkentése érdekében számos vállalat használja egyszerre mindkét platformot. A tanácsadócégek és szoftvergyártók is gyakran építenek az Azure és az AWS szolgáltatásokra, illetve használják azokat, mivel a két szolgáltatás kombinációja a felhőalapú szolgáltatások piacának legtöbb igényét kielégíti.

Hogy segítsünk eldönteni, mely platform felel meg az Ön számára, létrehoztuk az alábbi táblázatot, mely a különböző IT-képességeket és az annak megfelelő Azure-beli és AWS-beli szolgáltatást vagy funkciót tartalmazza. Bizonyos esetekben több felsorolt szolgáltatást talál, melyek bár egy kategóriába tartoznak, jellemzőikben eltérnek.

Compute

Alkategória AWS-szolgáltatás Azure-szolgáltatás Leírás
Virtuális kiszolgálók
AWS-szolgáltatás
EC2
Azure-szolgáltatás
A virtuális kiszolgálók lehetővé teszik a felhasználóknak az operációs rendszerek és a kiszolgálószoftverek üzembe helyezését, felügyeletét és karbantartását. A példányok típusai adott CPU/RAM kombinációkból állnak. A félhasználók a ténylegesen igénybe vett szolgáltatás után fizetnek és példányuk méretét rugalmasan módosíthatják.
Automatikus méretezés
AWS-szolgáltatás
Automatikus méretezés
Azure-szolgáltatás
Lehetővé teszi a példányok számának automatikus módosítását az adott számítási terhelésnek megfelelően. Adott mérőszámok és küszöbök megadásával szabályozhatja, hogy a platform mikor növelje vagy csökkentse a példányok számát.
Virtuális kiszolgáló lemezinfrastruktúrája
AWS-szolgáltatás
Elastic Block Store (EBS)
Azure-szolgáltatás
Állandó és tartós tárhelyet biztosít virtuális gépekhez, valamint lehetővé teszi különböző mögöttes fizikai tárolási típusok és teljesítményjellemzők kiválasztását.
Tárolófelügyelet
AWS-szolgáltatás
EC2 Container Service
Azure-szolgáltatás
Olyan tárolófelügyeleti szolgáltatás, mely támogatja a Docker-tárolókat és lehetővé teszi a felhasználók számára alkalmazások futtatását a felügyelt példányfürtökön. A szolgáltatás mellet többé nem szükséges fürtkezelő szoftvert üzemeltetni és hibatűrő fürtarchitektúrákat tervezni.
Háttérbeli folyamatok logikája
AWS-szolgáltatás
Lambda
Azure-szolgáltatás
Lehetővé teszi rendszerek integrálását és háttérbeli folyamatok futtatását ütemezés szerint vagy eseményre adott válaszként kiszolgálók üzembe helyezése és kezelése nélkül.
Feladatalapú alkalmazások
AWS-szolgáltatás
Azure-szolgáltatás
Feladatok és olyan számítási erőforrások közötti interakciók koordinálása, melyekre akkor van szükség, ha több száz vagy több ezer számítási csomóponton kíván feldolgozást végezni.
Mikroszolgáltatás alapú alkalmazások
AWS-szolgáltatás
Azure-szolgáltatás
Olyan számítási szolgáltatás, mely állapotmentes vagy állapotalapú összetett, egymáshoz kapcsolódó kódösszetevők végrehajtását, életciklusát és rugalmasságát koordinálja és felügyeli.
Webalkalmazások
AWS-szolgáltatás
Elastic Beanstalk
Azure-szolgáltatás
Teljesen felügyelt webes infrastruktúra, mely az alapul szolgáló webkiszolgáló-példányokat, illetve azok biztonságát, felügyeletét, rugalmasságát és megosztott tárolási funkcióit biztosítja.
API-alapú futásidejű alkalmazások
AWS-szolgáltatás
Azure-szolgáltatás
Különböző nyelveket és beépített hitelesítéssel és elemzésekkel rendelkező SDK-kat támogató API-ket hozhat létre, kezelhet és üzemeltethet.
Vészhelyreállítás
AWS-szolgáltatás
Azure-szolgáltatás
Automatizálja a virtuális gépek védelmét és replikálását. Lehetővé teszi a virtuális gépek állapotának figyelését, helyreállítási tervek készítését, valamint a helyreállítási tervek tesztelését.
Előredefiniált sablonok
AWS-szolgáltatás
Első lépések: AWS
Azure-szolgáltatás
A közösség által készített sablonok virtuális gépekre épülő megoldások létrehozásához és központi telepítéséhez.
Piactér
AWS-szolgáltatás
AWS-piactér
Azure-szolgáltatás
Könnyen telepíthető és automatikusan konfigurált, külső féltől származó alkalmazások, köztük egy virtuális gépből és több virtuális gépből álló megoldásokkal.

Tárolás és tartalomkézbestés

Alkategória AWS-szolgáltatás Azure-szolgáltatás Leírás
Objektumtár
AWS-szolgáltatás
S3
Azure-szolgáltatás
Objektumokat tároló szolgáltatás többek között felhőalapú alkalmazásokhoz, tartalomterjesztéshez, biztonsági mentéshez, vészhelyreállításhoz és big data jellegű adatok elemzéséhez.
Közös fájltár
AWS-szolgáltatás
Elastic File System (előzetes verzió)
Azure-szolgáltatás
Egyszerű felületet biztosít a fájlrendszerek gyors létrehozásához és konfigurálásához, illetve a közös fájlok megosztásához. A közös fájltárnak nincs szüksége virtuális gép támogatására és a fájlokat a hálózaton keresztül elérő hagyományos protokollokkal használható.
Archiválás és biztonsági mentés
AWS-szolgáltatás
N/A (szoftver)
Glacier és S3 (tár)
Azure-szolgáltatás
Az archiválási és biztonsági mentési megoldások lehetővé teszik fájlok és mappák biztonsági mentését a felhőbe, valamint azok onnét való visszaállítását, és az adatokat külső helyszínen tárolva védelmet nyújtanak adatvesztéssel szemben. A biztonsági mentési szolgáltatás két összetevőből áll: a biztonsági mentést és visszaállítást vezérlő szoftverszolgáltatásból, illetve a biztonsági mentéshez használt mögöttes tárolási infrastruktúrából.
Hibrid tárolás
AWS-szolgáltatás
Storage Gateway
Azure-szolgáltatás
Integrálja a helyi IT-környezeteket a felhőbeli tárhellyel. Automatizálja az adatkezelést és adattárolást, valamint segítséget nyújt vészhelyreállítás során.
Adatátvitel
AWS-szolgáltatás
Import/Export Snowball
Azure-szolgáltatás
Biztonságos lemezeket és nagy mennyiségű adat továbbítására alkalmas eszközöket használó adatátviteli megoldás. A szolgáltatás az átvitel során adatvédelmet is biztosít.
Tartalomkézbestés
AWS-szolgáltatás
CloudFront
Azure-szolgáltatás
Globális tartalomkézbesítési hálózat, mely többek között hang-, video-, képfájlokat, és alkalmazások fájljait kézbesíti.

Hálózat

Alkategória AWS-szolgáltatás Azure-szolgáltatás Leírás
Hálózat
AWS-szolgáltatás
Virtual Private Cloud
Azure-szolgáltatás
Elkülönített, privát környezetet biztosít a felhőn belül. Virtuális hálózati környezetükkel a felhasználók rendelkeznek: kiválaszthatják saját IP-címtartományukat, alhálózatokat hozhatnak létre, valamint útvonaltáblákat és hálózati átjárókat konfigurálhatnak.
Tartománynévrendszer (DNS)
AWS-szolgáltatás
Route 53
Azure-szolgáltatás
A szolgáltatás tartományneveket üzemeltet, átirányítja a felhasználókat az internetes alkalmazásokhoz, összekapcsolja a felhasználói kérelmeket az adatközpontokkal, kezeli az alkalmazások forgalmát és automatikus feladatátvételi funkcióval javítja az alkalmazások rendelkezésre állását.
Dedikált hálózat
AWS-szolgáltatás
Direct Connect
Azure-szolgáltatás
Dedikált, privát hálózati kapcsolatot létesít egy adott hely és a felhőszolgáltató között (nem az interneten keresztül).
Terheléselosztás
AWS-szolgáltatás
Elastic Load Balancing
Azure-szolgáltatás
Az alkalmazások bejövő forgalmának automatikus elosztásával méretezhetőséget, feladatátvételi funkciót és útvonalat biztosít az erőforrások egy gyűjteményének.

Adatbázis

Alkategória AWS-szolgáltatás Azure-szolgáltatás Leírás
Relációs adatbázis
AWS-szolgáltatás
RDS
Azure-szolgáltatás
Olyan relációs adatbázisszolgáltatás (DBaaS), mely esetében az adatbázis rugalmasságáról, méretezhetőségéről és karbantartásáról a platform gondoskodik.
NoSQL-adatbázis
AWS-szolgáltatás
DynamoDB
Azure-szolgáltatás
Ez a NoSQL-alapú dokumentumadatbázis-szolgáltatás automatikusan indexeli a JSON-adatokat a változatos lekérdezési és többdokumentumos tranzakciókat igénylő alkalmazások számára.
Adattárház
AWS-szolgáltatás
Redshift
Azure-szolgáltatás
Teljesen felügyelt adatraktár, mely üzletiintelligencia-eszközök használatával elemzi az adatokat. Képes SQL-lekérdezéseket készíteni relációs és nem relációs adatokból.
Táblatároló
AWS-szolgáltatás
DynamoDB
SimpleDB
Azure-szolgáltatás
Nem relációs adattár részben strukturált adatok számára. A fejlesztők webes szolgáltatások kérelmeivel tárolják és kérdezik le az adatelemeket.
Gyorsítótárazás
AWS-szolgáltatás
ElastiCache
Azure-szolgáltatás
Egy nagy teljesítményű tárat biztosító memóriabeli, osztott gyorsítótárazási szolgáltatás, melyet általában az adatbázis nem tranzakciós feladatainak kiszervezésére használnak.
Adatbázis-áttelepítés
AWS-szolgáltatás
Database Migration Service
Azure-szolgáltatás
A szolgáltatással általában adatbázissémák és adatok telepíthetők át egy adatbázis-formátumból egy adott felhőbeli adatbázis-technológiába.

Elemzés és big data

Alkategória AWS-szolgáltatás Azure-szolgáltatás Leírás
Big data jellegű adatok feldolgozása
AWS-szolgáltatás
Elastic MapReduce (EMR)
Azure-szolgáltatás
Olyan technológiákat támogat, melyek a nagyméretű adatfeldolgozási feladatokat több, kisebb feladatra osztják, majd azok eredményét kombinálva párhuzamos végrehajtást tesznek lehetővé.
Adatkoordinálás
AWS-szolgáltatás
Data Pipeline
Azure-szolgáltatás
Adott időközönként feldolgozza az adatokat és továbbítja azokat a különböző számítási és tárolási szolgáltatások, valamint helyi adatforrások között. A szolgáltatás lehetőséget biztosít a felhasználóknak adatfolyamok létrehozására, ütemezésére, beállítására és kezelésére.
Elemzés
AWS-szolgáltatás
Kinesis Analytics (előzetes verzió)
Azure-szolgáltatás
Tároló és elemző platformok, melyek nagy mennyiségű vagy több forrásból származó adatból elemzéseket hoznak létre.
Megjelenítés
AWS-szolgáltatás
QuickSight (előzetes verzió)
Azure-szolgáltatás
Az üzleti intelligencia azon eszközei, melyek az adatokból ábrákat készítenek, ad hoc jellegű elemzéseket végeznek és üzleti adatokat állítanak össze.
Gépi tanulás
AWS-szolgáltatás
Machine Learning
Azure-szolgáltatás
Olyan teljes munkafolyamatot hoz létre, mely összetett adatcsoportokat felhasználva előrejelzett események elemzéséhez használt prediktív modelleket hoz létre, dolgoz fel, finomít és tesz közzé.
Keresés
AWS-szolgáltatás
Elasticsearch Service
Azure-szolgáltatás
Teljes szöveges keresést és kapcsolódó keresési elemzéseket és funkciókat tesz lehetővé.
Adatfelderítés
AWS-szolgáltatás
Azure-szolgáltatás
Lehetővé teszi az adatforrások hatékonyabb regisztrálását, bővítését, felderítését, elemzését és felhasználását.

Eszközök internetes hálózata

Alkategória AWS-szolgáltatás Azure-szolgáltatás Leírás
Folyamatos átviteli adatok
AWS-szolgáltatás
Kinesis Firehose
Kinesis Streams
Azure-szolgáltatás
Olyan szolgáltatások, melyek lehetővé teszik az általában eszközök vagy érzékelők által küldött, kisméretű bejövő adatok tömeges fogadását, feldolgozását és átirányítását.
Eszközök internetes hálózata
AWS-szolgáltatás
IoT (előzetes verzió)
Azure-szolgáltatás
Lehetővé teszi a kapcsolódó eszközöknek a felhőbeli alkalmazásokkal való interakciót, valamit egyéb eszközök számára az adatok valós idejű rögzítését és elemzését.

Mobile services

Alkategória AWS-szolgáltatás Azure-szolgáltatás Leírás
Professzionális alkalmazásfejlesztés
AWS-szolgáltatás
Mobile Hub (béta)
Cognito
Azure-szolgáltatás
Háttérbeli mobilszolgáltatások mobil megoldások gyors fejlesztéséhez, melyek identitáskezelési, adatszinkronizálási, tárolási és eszközök közötti értesítésküldési funkciókkal is rendelkeznek.
Általános alkalmazásfejlesztés
AWS-szolgáltatás
Azure-szolgáltatás
Modellalapú alkalmazásfejlesztés SaaS-integrációra képes üzleti alkalmazásokhoz
Elemzés
AWS-szolgáltatás
Mobile Analytics
Azure-szolgáltatás
Valós idejű elemzéseket készít a mobilalkalmazások adataiból, megmutatja az alkalmazás felhasználóinak viselkedését, méri az alkalmazáshasználatot és nyomon követi a legfontosabb trendeket.
Értesítés
AWS-szolgáltatás
Simple Notification Service
Azure-szolgáltatás
Leküldéses értesítést küldő szolgáltatás, amely azonnal továbbítja az üzeneteket a felhasználóknak vagy alkalmazásoknak. Az üzenetek elküldhetők egyes eszközöknek vagy üzenetküldési csoportoknak.

Alkalmazásszolgáltatások

Alkategória AWS-szolgáltatás Azure-szolgáltatás Leírás
E-mail cím
AWS-szolgáltatás
Simple Email Service
Azure-szolgáltatás
Lehetővé teszi a felhasználók számára tranzakciós e-mailek, marketingüzenetek és egyéb tartalmak küldését ügyfeleiknek.
Üzenetkezelés
AWS-szolgáltatás
Simple Queue Service
Azure-szolgáltatás
A szolgáltatás nagyszámú, HTTP-t vagy HTTPS-t használó hitelesített hívásokon keresztül bárhonnan elérhető üzenetet tárol. Az üzenetsor mérete nem lépheti túl a tárfiók kapacitáskorlátját, de akár több millió üzenetet is tartalmazhat és összetettebb topológiákat (például közzététel/feliratkozás) is támogathat.
Munkafolyamat
AWS-szolgáltatás
Simple Workflow Service
Azure-szolgáltatás
Egy állapotkövető és feladatkoordináló szolgáltatás, mely lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy vizuális feldolgozási folyamatok létrehozásával háttértevékenységeket készítsenek, futtassanak és méretezzenek.
Alkalmazástesztelés
AWS-szolgáltatás
Eszközfarm (előtérbeli)
Azure-szolgáltatás
A fejlesztői/tesztelési célú háttérbeli kiszolgálók és szolgáltatásalkalmazások infrastruktúrájának koordinálására, valamint az előtérbeli ügyféleszközök és szoftverek tesztelésére és szimulálására szolgáló szolgáltatáscsomag
API-kezelés
AWS-szolgáltatás
API-átjáró
Azure-szolgáltatás
Lehetővé teszi a fejlesztők számára az API-k létrehozását, közzé tételét, karbantartását, figyelését és biztosítását. Kezeli az egyidejű API-hívások feldolgozását, beleértve a forgalomkezelést, az engedélyek kiosztását, a hozzáférés-vezérlést, a figyelést és az API-verziók felügyeletét.
Alkalmazások folyamatos átvitele
AWS-szolgáltatás
AppStream
Azure-szolgáltatás
A felhőből folyamatos átvitellel továbbítja a meglévő alkalmazások adatait, hogy azok minél több felhasználóhoz és eszközhöz eljuthassanak anélkül, hogy kódjuk módosulna.
Keresés
AWS-szolgáltatás
CloudSearch
Azure-szolgáltatás
Beállítja, felügyeli és méretezi a webhelyek és alkalmazások keresési megoldásait.
Médiakonvertálás
AWS-szolgáltatás
Elastic Transcoder
Azure-szolgáltatás
Felhőbeli médiakonvertáló szolgáltatások, melyek a forrás formátumból a médiafájlokat például okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen való lejátszásra alkalmas formátumba alakítja át.
Folyamatos átvitel
AWS-szolgáltatás
Azure-szolgáltatás
Tartalmakat kézbesít gyakorlatilag bármely eszközre. Lehetővé teszi a folyamatos átvitel méretezését.
Egyebek
AWS-szolgáltatás
Azure-szolgáltatás
További szolgáltatások a médiaszolgáltatáson belüli tartalmak lejátszásához, védelméhez és elemzéséhez.

Management and monitoring

Alkategória AWS-szolgáltatás Azure-szolgáltatás Leírás
Telepítés koordinálása
AWS-szolgáltatás
OpsWorks
CloudFormation
Azure-szolgáltatás
Konfigurálja és üzemelteti a különféle alkalmazásokat, valamint sablonokat biztosít erőforrás-gyűjtemények létrehozásához és felügyeletéhez.
Felügyelet és figyelés
AWS-szolgáltatás
CloudWatch
CloudTrail
Azure-szolgáltatás
Felhőbeli erőforrásokat és alkalmazásokat felügyelő és figyelő szolgáltatások mérőszámok és naplófájlok gyűjtéséhez, nyomon követéséhez, tárolásához, elemzéséhez és készítéséhez.
Optimalizálás
AWS-szolgáltatás
Trusted Advisor
Azure-szolgáltatás
Elemzi a felhőbeli erőforrások konfigurációját és biztonságosságát, így a felhasználók biztosak lehetnek benne, hogy a legjobb gyakorlatokat és az optimális konfigurációkat használják.
Feladatütemezés
AWS-szolgáltatás
Azure-szolgáltatás
A feladatokat egyszerű vagy összetett ismétlődő ütemezések szerint futtatja: azonnal, később vagy adott időközönként.
Katalógusszolgáltatás
AWS-szolgáltatás
Service Catalog
Azure-szolgáltatás
A jóváhagyott IT-szolgáltatásokból katalógusokat hoz létre és kezeli azokat, így a felhasználók könnyebben megtalálhatják és telepíthetik a keresett szolgáltatást.
Felügyelet
AWS-szolgáltatás
Config
Azure-szolgáltatás
Elérhetővé teszi az erőforrásleltárt, a korábbi konfigurációkat és értesítéseket jelenít meg a konfiguráció módosításáról a szabályozó és biztonsági funkciókkal való használathoz.
Programozott hozzáférés
AWS-szolgáltatás
Parancssori felület
Azure-szolgáltatás
A felhőszolgáltatásokon átívelő, natív REST API-ra épülő, programozásinyelv-specifikus burkolók megkönnyítik a megoldások létrehozását.

Security and identity

Alkategória AWS-szolgáltatás Azure-szolgáltatás Leírás
Hitelesítés és engedélyezés
AWS-szolgáltatás
Identitáskezelés és hozzáférés-menedzsment (Identity and Access Management)
Multi-Factor Authentication
Azure-szolgáltatás
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy biztonságosan szabályozzák a szolgáltatásokhoz és erőforrásokhoz való hozzáférést, továbbá nagyobb biztonságot és hatékonyabb adatvédelmet garantál. Lehetővé teszi felhasználók és csoportok létrehozását és felügyeletét, és engedélyek kiosztásával az erőforrásokhoz való hozzáférés engedélyezését és tiltását.
Titkosítás
AWS-szolgáltatás
Key Management Service
CloudHSM
Azure-szolgáltatás
Létrehozza, ellenőrzi és védi az adatok titkosításához használt titkosítási kulcsokat. A HSM hardveralapú kulcstárhelyet biztosít.
Tűzfal
AWS-szolgáltatás
Web Application Firewall
Azure-szolgáltatás
A webalkalmazásokat a gyakori internetes támadásokkal szemben védő tűzfal. A felhasználók személyre szabott biztonsági szabályokat definiálhatnak.
Biztonság
AWS-szolgáltatás
Inspector (előzetes verzió)
Azure-szolgáltatás
Egy automatikus, biztonsági felméréseket készítő szolgáltatás, mely fokozza az alkalmazások biztonságát és megfelelőségét. A szolgáltatás automatikusan felméri, hogy az alkalmazás tartalmaz-e biztonsági réseket, és hogy eltér-e a bevált gyakorlatoktól.
Könyvtár
AWS-szolgáltatás
Directory Service
Azure-szolgáltatás
Általában olyan felhasználói tulajdonságokat és csoporttulajdonságokat tartalmaz, melyek lekérdezhetők és alkalmazásokban használhatók. Rendelkezhet továbbá olyan funkcióval, mely lehetővé teszi a könyvtár integrálását a helyi Active Directory-szolgáltatásokkal egyszeri bejelentkezéses forgatókönyvek használatához és SaaS-felügyelet céljából.

Ingyenes fiók

Ha most regisztrál, $200 összegű Azure-kredittel jutalmazzuk

Visual Studio

Előfizetőink akár évi $1800 értékben vehetnek igénybe Azure-szolgáltatásokat

Startupok

Csatlakozzon a BizSpark-programhoz, és ingyenesen használhatja az Azure-szolgáltatásokat