Navigáció kihagyása

Azure Germany a Microsoft Cloud Germany felhőszolgáltató programjában

A Microsoft Cloud Germany Felhőszolgáltató (CSP) partnerként tranzakciókat végezhet több Microsoft-felhőszolgáltatásban (ti.: Azure Germany, Office 365 Germany és Dynamics 365 Germany) egyetlen platformon keresztül. A program az alábbi lehetőségeket kínálja partnerei számára: az ügyféléletciklus és -kapcsolat teljes körű tulajdonjoga; az árak és a feltételek megszabása, illetve közvetlen számlázás az ügyfeleknek; az előfizetések közvetlen kiosztása és kezelése; valamint első számú kapcsolattartói szerep az ügyfélszolgálatban.

Az ügyfelek közvetlenül partnereikkel együttműködve tervezhetik és valósíthatják meg a mindannyiuk igényeit kielégítő megoldásokat. Lépjen kapcsolatba Microsoft-partnerével, és ismerje meg, hogy milyen előnyökkel jár vállalkozása számára a felhőalapú szolgáltatás használata. Partnert keres? Látogasson el a Microsoft Pinpoint portálra még ma.

Az első lépések

A CSP programban részt vevő partnerek az ügyféléletciklus és -kapcsolat teljes körű tulajdonjogát élvezhetik a Microsoft Azure használata során. Ez azt jelenti, hogy a partnerek felügyelhetik az értékesítési folyamatokat, kezelhetik a számlázást, technikai és számlázási támogatást nyújthatnak, illetve központi kapcsolattartói szerepkörben léphetnek fel az ügyfelek felé. Ezenfelül a CSP program által kínált teljes eszközkészlettel, amely többek között egy önkiszolgáló portált és hozzá tartozó API-kat tartalmaz, a partnerek egyszerűen kiépíthetik a számlázási rendszert, valamint kezelhetik és kiállíthatják a számlákat az ügyfelek és előfizetések számára.

Kiemelt jellemzők

Teljes körű ügyfélkezelés

A CSP programban részt vevő partnerek állnak az ügyfélkapcsolatok középpontjában, és ők azok, akikhez ügyfeleik elsőként fordulnak a problémáikkal. A szolgáltatás teljes körű felügyelete révén a partnerek szorosabb kapcsolatot építhetnek ki ügyfeleikkel.

 • Értékesítés – A szolgáltatásokhoz egyedi megoldásokat társíthat, illetve viszonteladóként értékesítheti Azure-szolgáltatását, miközben ellenőrizheti a díjszabást, a feltételeket és a számlázást.
 • Értéknövelő szolgáltatások – A partnerek a CSP segítségével az Azure szolgáltatásain kívül felügyelt szolgáltatásokat és/vagy külső féltől származó alkalmazásokat is használhatnak.
 • Kiépítés – Az új portálokon és a hozzájuk tartozó API-kon keresztül közvetlenül szerezhet ügyfeleket és előfizetéseket, valamint felügyelheti a szolgáltatásokat.
 • Kezelhetőség – A több-bérlős felületeken a partnerek minden szolgáltatás minden ügyfelének előfizetését kezelhetik.
 • Számlázás – A Microsoft az ügyfelek általi teljes használat után közvetlenül a partnernek állítja ki a számlát. Az ügyfeleknek ebből következően a partnerek számláznak.
 • Támogatás – A partnerek ügyfeleik elsődleges támogatóiként biztosítják az üzletmenet folytonosságát.

Partnerközpont és API-k

A CSP programban részt vevő partnerek a Partnerközpontban hozhatnak létre új ügyfeleket, rendelhetnek előfizetést, kezelhetik az előfizetéseket, valamint rendszergazdai feladatokat láthatnak el ügyfeleik nevében. Az új Partnerközpont portál legfőbb előnyei:

 • Egyszerű használat – Az új portál és az API-k segítségével zökkenőmentesen hozhatók létre és kezelhetők az ügyfelek és az előfizetések.
 • Ügyfelek és előfizetések létrehozása – Mostantól egyetlen, egyszerűen használható portálon keresztül lehet létrehozni az ügyfeleket és előfizetéseket.
 • Rendszergazdai tevékenység az ügyfelek nevében – Az egyszeri bejelentkezést biztosító funkciókkal lehetővé válik az ügyfél-előfizetések kezelése.
 • A CSP program felhőszolgáltatási ajánlataiból álló teljes csomag – A Partnerközpontban leírtak alapján az Azure mellett a CSP termékeit is igénybe veheti.
 • Több csatorna és több CPS-partner – A többcsatornás funkciók segítségével a partnerek CSP-előfizetéseket hozzárendelhetnek a már meglévő bérlővel rendelkező ügyfeleikhez. A többpartneres funkciók által pedig egy ügyfél egyszerre több CSP-partnerrel együttműködve keresheti a minden fél számára legmegfelelőbb megoldást.
 • Számlák megtekintése – A számlák és a számlatörténet megtekintése.
 • A CSP API-jainak elérése és üzembe helyezése – A CSP API-jainak üzembe helyezésével méretezhetően és hatékonyan kezelheti az ügyfeleket és az előfizetéseket.

Alapfogalmak

Partner által irányított hozzáférés

Amikor a partner egy ügyfélbérlői fiókban létrehoz egy új Microsoft Azure-előfizetést, megszerzi az előfizetéshez tartozó tulajdonjogot is, az ügyfél azonban alapértelmezés szerint nem. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél nem tud bejelentkezni a Microsoft Azure felügyeleti portáljára, és nem tud az adott előfizetésben új Azure-szolgáltatásokat létrehozni, elindítani vagy leállítani. Ezt a partnernek kell elintéznie az ügyfél nevében. A partner a Microsoft Azure felügyeleti portálján, az előfizetés beállításai között tud tulajdonosi vagy tagsági jogosultságokat hozzárendelni az ügyfélhez. Azon ügyfelek, akik tulajdonosi vagy tagsági jogosultsággal rendelkeznek egy adott előfizetéshez, már bejelentkezhetnek a portálra, és létrehozhatnak, elindíthatnak vagy leállíthatnak új Azure-szolgáltatásokat a hozzájuk tartozó előfizetésben. A lényeg az, hogy mihelyst egy ügyfél tulajdonosi vagy tagsági engedélyt kap egy előfizetéshez, olyan módosításokat tud végrehajtani az előfizetésben foglalt szolgáltatásokon, melyek megváltoztathatják a szolgáltatáshasználatot. A partnernek mindezzel tisztában kell lennie, és ha rendszergazdai hitelesítő adatokat biztosít az ügyfeleinek, meg kell győződnie arról, hogy adott esetben fel tudja venni velük a kapcsolatot, képes őket felügyelni, támogatást tud nekik nyújtani, illetve számlát tud nekik kiállítani. Az engedélyek szolgáltatási szinten is kioszthatók.

Elérhető szolgáltatások

Az Azure in CSP program alapja az Azure üzembe helyezési modellje, az Azure Resource Manager (ARM). A legtöbb szolgáltatás az ARM-en, következésképpen az Azure in CSP programon keresztül is elérhető. Ahogy egyre több szolgáltatás támogatja az ARM használatát, úgy válnak egyre inkább elérhetővé a CSP programban. A partnerek által letölthető, elérhetővé vált szolgáltatásokat a Partnerközpont Díjszabás és ajánlatok lapján megjelenő „Azure in CSP Kibocsátási megjegyzések” című dokumentumban tesszük közzé. Az Azure elérhető szolgáltatásairól az ügyfelek partnereiktől kaphatnak további tájékoztatást.

A program elérhetősége

A CSP program olyan vállalatok számára érhető el, amelyeknek az itt felsorolt országokban és régiókban vannak irodái. A felsorolás piaci térségek szerinti csoportosításban látható. A CSP program partnerei értékesíthetnek az ugyanazon térségben szereplő más országokba irányulóan is, függetlenül attól, hogy van-e az adott célhelyen irodájuk.

Számlázási mód: használatalapú fizetés

Az Azure in CSP szolgáltatás használatalapú díjfizetéssel vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy a partnereknek csak az ügyfelek előfizetéseiben szereplő szolgáltatások tényleges használata után kell fizetniük. Nincs legkisebb vásárolható mennyiség vagy hűségidő, és az előfizetések bármikor lemondhatók. A felmerült, ki nem egyenlített díjakat meg kell fizetni.

CSP-tartalmak és -erőforrások

A CSP program hatékony kezelése és kiaknázása érdekében tekintse meg gazdag tartalom- és erőforráskészletünket.

Partner által biztosított támogatás

A CSP-partnerek viszonteladóik és ügyfeleik számára technikai és számlázási támogatást is biztosítanak. Ha a CSP-partner a Microsoft támogatására szorul, a Partnerközpontban létrehozhat egy esetet. A viszonteladók és az ügyfelek közvetlenül nem vehetik igénybe a Microsoft által nyújtott támogatást. Ez csak a CSP-partnerek számára lehetséges.

CSP-modellek

A kereskedelmi ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban lévő viszonteladók a CSP program két modellje közül választhatnak:

 • Egyszintű felhőszolgáltató: Ezek az MSP programban résztvevő vagy megoldásokat értékesítő partnereink számára ideálisak, akik nagy mennyiségű ügyfélnek számláznak és nyújtanak támogatást.
 • Kétszintű viszonteladó: Azon partnereink számára ajánljuk, akik egy kétszintű felhőalapú terjesztést használó partnerük számlázását, támogatását és értéknövelt szolgáltatásait felhasználva szeretnék viszontértékesíteni Microsoft-felhőszolgáltatásaikat.

A Microsoft azokat a kétszintű felhőalapú terjesztést használó partnereket is elismeri, akik nagy mennyiségű felhő-viszonteladói csatornát szereznek be, engedélyeznek és hoznak létre. Ezt a lehetőséget csak azok a partnerek vehetik igénybe, akik már régóta együttműködnek a Microsofttal, és bizonyságot tettek kiválóságukról. A kiválasztás jelölés útján történik.

A partneri szerződésről és a program egyéb követelményeiről további információt a CSP program dokumentumait és a képzési erőforrásokat ismertető témakörben talál.

Fizetési feltételek

A partnerek havonta kapják kézhez a számlát, melynek összegét az összes ügyfél-előfizetésben mért teljes használat alapján állapítjuk meg. A partnerek maguk állítják ki ügyfeleik számláit.

Az ajánlat érvényessége

Az Azure in CSP az ebben a listában felsorolt országokban és régiókban érhető el. A partnerek a szolgáltatásban használandó pénznemet a Microsofttal együtt határozzák meg. Az ügyfelek a szolgáltatásban használandó pénznemet partnereikkel együtt határozzák meg.

Gyakori kérdések

Egyszintű CSP-partnerek:

 • A Microsoft havonta, a partner tulajdonában lévő viszonteladói és ügyfél-előfizetésekben mért teljes használat alapján állítja ki a számlát a CSP-partnernek. A számlán minden költséget feltüntetünk, emellett a partnereknek egy egyeztetési fájlt is rendelkezésükre bocsátunk, amely a további részleteket tartalmazza. A számlázásról további információt itt talál.
 • Az Azure in CSP díjszabása a felhasznált szolgáltatásoktól függ. Az Azure részletes díjszabása partnerek számára a Partnerközpont Díjszabás és ajánlatok lapján, illetve a RateCard API-n keresztül érhető el.
 • Partnereink a Partnerközpont Díjszabás és ajánlatok lapján közzétett „Azure in CSP Kibocsátási megjegyzések” című dokumentumból tájékozódhatnak a szolgáltatás elérhetőségéről. Ezeket megoszthatják a viszonteladókkal és az ügyfeleikkel.
 • Alapértelmezés szerint az előfizetés csak CSP-partnerek számára érhető el, azonban felvehetők bele ügyfelek (csoportok és felhasználók) is. A hozzáférés kezeléséről további információt itt talál. Általában azt javasoljuk, hogy partnereink ne adják hozzá ügyfeleiket a tulajdonosi szerepkörhöz, mivel az lehetővé teszi a tagok számára más felhasználók felvételét és eltávolítását.
 • Az előfizetések többféleképpen kezelhetők: például a Microsoft Azure felügyeleti portálja, a PowerShell, X-Plat CLI-k vagy az erőforrás-kezelő REST API segítségével.

CSP-forgalmazóktól vásárló kétszintű viszonteladók:

 • A viszonteladók számláit a CSP-forgalmazók kezelik. A viszonteladók a forgalmazóval együttműködve ismerhetik meg a számlázási folyamatot.
 • A viszonteladókra vonatkozó díjszabást a CSP-forgalmazók kezelik. A viszonteladók a forgalmazóval együttműködve ismerhetik meg a díjszabást.
 • A Microsoft az „Azure in CSP Kibocsátási megjegyzések” dokumentumban részletesen ismerteti az elérhető szolgáltatásokat. Az elérhető szolgáltatásokról a viszonteladók a forgalmazónál érdeklődhetnek.
 • Egy ügyfél előfizetésének elérése kétlépéses folyamat. A CSP-viszonteladó először viszonteladói kapcsolatot létesít az ügyféllel. A kapcsolat létrejöttét követően a forgalmazó már hozzáadhatja a viszonteladó csoportját az ügyfél előfizetésének megfelelő szerepköréhez.