2. szponzorajánlat a Microsoft Azure-ra

Aktiválás

Szponzorajánlat a Microsoft Azure-ra – részletek

Az ajánlat korlátozott számú szponzorált Microsoft Azure-fiókra vonatkozik, és e-mailben kapott meghívóval csatlakozhat hozzá a Microsoft által kiválasztott korlátozott számú vevő. Ha Ön jogosult a Microsoft Azure szponzorajánlatára, akkor a fiókazonosítójának megfelelő e-mail címre kapott egy meghívást arra, hogy fogadja el az ajánlatot.

Speciális díjszabás

A Microsoft Azure használatának díja ennek az ajánlatnak a keretében az alább megadott időszakra érvényes, közzétett szokásos utólagos elszámolású díjaknak felel meg.

Feltételek és áttérés fizetett fiókra

A speciális díjszabás megszűnik, a Microsoft Azure szponzorálási ajánlat keretében létrehozott előfizetés(ek) pedig le lesz(nek) tiltva a következő esetekben: (1) ha a teljes használat eléri a (meghívót tartalmazó e-mailben feltüntetett) használati plafont az árkedvezmények alkalmazása előtti szokásos utólagos elszámolású díjak mellett, illetve (2) a (meghívót tartalmazó e-mailben feltüntetett) záró dátum napján. A speciális díjszabás akkor is megszűnik, ha (a meghívót tartalmazó e-mailben szereplő) fiókazonosítója egy megfelelő nagyvállalati megállapodással van társítva, amely esetben Önre a nagyvállalati szerződésben meghatározott díjak és feltételek érvényesek. A speciális díjszabás érvényességének lejárta után minden használati díjért Ön a felelős.

Korlátozások

A kedvezményes díjszabás nem vonatkozik a Microsoft Azure támogatási díjcsomagjaira, harmadik fél termékeire, a Microsoft Azure Marketplace-en értékesített termékekre és a Microsoft Azure-tól függetlenül, egyéb módon értékesített termékekre (például az Active Directory Premiumra). Az ezen szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatban felmerülő összes díj megfizetése az Ön felelőssége.

Fizetési lehetőségek

A fizetési mód nem szükséges.

Lemondási irányelvek

Az előfizetés bármikor lemondható. A felmerült, ki nem egyenlített díjakat meg kell fizetni.

Microsoft online szolgáltatási szerződés

Előfizetésére a Microsoft Ön által is elfogadott online szolgáltatási szerződésének feltételei vonatkoznak (a szerződés aktuális változata itt érhető el).

Az ajánlat érvényessége

Ez az ajánlat az alábbi országokban, illetve régiókban tartózkodó vásárlóink számára érhető el, és a díját a jelzett pénznemben számoljuk el:

Korlátok, kvóták és megkötések

A Microsoft Azure általános korlátainak, kvótáinak és megkötéseinek listája ebben adokumentumban található.

A csomagokra a következő havi használati kvóták érvényesek. A feltüntetett értékeket meghaladó igények esetén az érdeklődők bármikor kérhetik ügyfélszolgálatunk segítségét. Az elképzelések megismerésével ezeket a korlátokat igény szerint tudjuk változtatni.

Szolgáltatói szerződések

Az Azure minden platformszolgáltatásához átfogó szolgáltatói szerződést biztosítunk. Ezekről további információ a szolgáltatói szerződéseket ismertető lapon található. Az előzetes verziójú szolgáltatásokhoz nem tartozik szolgáltatásszint-szerződés.

Erőforrásokra vonatkozó kötelezettségvállalás

A szolgáltatási erőforrások használatszintjének (például a futó számítási példányok számának vagy a használt tárolókapacitásnak) bármilyen növelése a szolgáltatási erőforrások rendelkezésre állásának függvényében teljesíthető. A „Korlátozások, kvóták és megkötések” című részben ismertetett kvóták egyike sem jelent arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy a kvóták kihasználásához szükséges erőforrások ténylegesen rendelkezésre állnak.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az ajánlatunkban foglalt olyan előfizetéseket, amelyek nem generálnak díjat, és 90 napnál hosszabb ideje inaktívak, bármely számítási erőforrásból – beleértve az üzemeltetett szolgáltatás(oka)t, virtuális gépeket és weboldalakat is – eltávolítsuk. Ugyanakkor ilyen esetben az adatok megmaradnak és a vásárlók bármikor újra üzembe helyezhetik azokat. A számítási erőforrások eltávolítása előtt erre vonatkozó előzetes értesítést küldünk.

A számítási erőforrások eltávolítása a következők műveletek egyikének 90 naponkénti ismétlésével akadályozható meg:

  1. Bejelentkezés az Azure Portalra vagy az új Microsoft Azure Portalra
  2. Erőforrásai eléréséhez használja az Azure API-kat

Megjegyzés akkreditált oktatási intézmények számára. Microsoft tiltja a kormányzati tisztviselők korrumpálását és bármilyen kenőpénz vagy csúszópénz fizetését akár állami tisztviselőknek, akár a magánszektorban működő személyeknek. A Microsoft arra törekszik, hogy a Microsoft Azure-kreditekre vonatkozó ajánlata megfeleljen az ajándékokra és az adományokra vonatkozó törvényeknek, előírásoknak és etikai szabályoknak. Emellett törekszik arra is, hogy a Microsoft Azure-kreditek felhasználása a szervezet hasznára szolgáljon, és ne a szervezet valamely alkalmazottja használja fel saját céljára vagy hasznára. A Microsoft a Microsoft Azure-kreditek biztosításával nem vár el ígéreteket vagy kivételezést semmilyen ajánlattételi folyamat során. Továbbá egyik fél sem vár el és élvez kizárólagosságot az ajánlat nyújtásának fejében. A Microsoft ezt az ajánlatot azzal a kikötéssel nyújtja, hogy az ilyen segítségnyújtás eredményeként nem lesz eltiltva bármely közbeszerzési lehetőségtől, illetve nem kerül semmilyen jelentéstételi követelmény hatálya alá. Végül pedig, az elfogadás nem jelent semmilyen Microsoft-termék vagy -szolgáltatás beszerzésére vagy használatára vonatkozó kötelezettséget szervezete számára.