Azure-szolgáltatások BizSpark Plushoz

Ajánlatunk már nem vásárolható meg. További információ a jelenlegi BizSpark Plus ajánlatról

Ajánlat neve: BizSpark 1111

Korlátozott ajánlatunk a feltételeknek megfelelő BizSpark-tagok számára jelentős kedvezménnyel tesz elérhetővé Azure-szolgáltatásokat.

Kedvezményes díjú használat

A Microsoft a feltételeknek megfelelő tagok számára $60000 értékű kreditet biztosít, amelyért a BizSpark-tagok az Azure webhelyen nyilvánosan elérhető használatalapú díjszabás szerint vehetnek igénybe Azure-szolgáltatásokat.

A Microsoft ezt a kreditmennyiséget két egymást követő évben, eltérő arányban nyújtja a következők szerint:

A kreditet az első évben az Azure-szolgáltatások utólagos elszámolású díjainak 100%-os engedményeként írjuk jóvá a fenti kreditösszeg erejéig.

Ha a teljes kreditösszegből az első év után fel nem használt rész marad, akkor ezt a kreditet a második évben az Azure-szolgáltatások utólagos elszámolású díjainak 50%-os engedményeként írjuk jóvá a fenti kreditösszeg erejéig.

A kétéves időszak végén a kredit fel nem használt része elvész.

A kreditösszeg kimerítése esetén az afölött igénybe vett Azure-szolgáltatásokért az Azure-ajánlat akkor érvényes díját kell fizetni. Ha a tagok kilépnek a BizSpark-felhasználók számára kínált különleges ajánlatból, akkor az Azure-szolgáltatásokat ezt követően standard szintű utólagos elszámolású díjon vehetik igénybe.

Ha a tagok (a) felhasználják a kreditösszeget vagy (b) a kétéves időszak véget ér, akkor a Microsoft további Azure-szolgáltatások kedvezményes vásárlására vonatkozó ajánlattal élhet.

Az utólagos elszámolású díjszabás változásairól legalább 30 nappal korábban értesítést küldünk.

Az Azure platform időről időre új szolgáltatásokkal bővülhet. Az új szolgáltatásokról és az azok használatával kapcsolatos esetleges díjakról előzetes tájékoztatást küldünk. Ugyanakkor további díjakat csak az új szolgáltatások használatba vétele esetén számítunk fel.

A díjmentesen elérhető szolgáltatások igénybe vétele esetén felmerülő, adózással kapcsolatos ügyekben az igénybe vevőnek kell eljárnia.

Fizetési lehetőségek

Fizetés csak bankkártyával, illetve előzetes megállapodás esetén számla ellenében is lehetséges. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy feltöltőkártyát vagy virtuális hitelkártyát nem fogadunk el.

A díjszabással és a számlázással kapcsolatos további információk díjszabási oldalunkon találhatók.

Lemondási irányelvek

Az előfizetés bármikor lemondható. A felmerült, ki nem egyenlített díjakat meg kell fizetni.

Az ajánlat érvényessége

Ez az ajánlat az alábbi országokban, illetve régiókban tartózkodó vásárlóink számára érhető el, és a díját a jelzett pénznemben számoljuk el:

Korlátok, kvóták és megkötések

A Microsoft Azure általános korlátainak, kvótáinak és megkötéseinek listája ebben adokumentumban található.

A csomagokra a következő havi használati kvóták érvényesek. A feltüntetett értékeket meghaladó igények esetén az érdeklődők bármikor kérhetik ügyfélszolgálatunk segítségét. Az elképzelések megismerésével ezeket a korlátokat igény szerint tudjuk változtatni.

Szolgáltatói szerződések

Az Azure minden platformszolgáltatásához átfogó szolgáltatói szerződést biztosítunk. Ezekről további információ a szolgáltatói szerződéseket ismertető lapon található. Az előzetes verziójú szolgáltatásokhoz nem tartozik szolgáltatásszint-szerződés.

Erőforrásokra vonatkozó kötelezettségvállalás

A szolgáltatási erőforrások használatszintjének (például a futó számítási példányok számának vagy a használt tárolókapacitásnak) bármilyen növelése a szolgáltatási erőforrások rendelkezésre állásának függvényében teljesíthető. A „Korlátozások, kvóták és megkötések” című részben ismertetett kvóták egyike sem jelent arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy a kvóták kihasználásához szükséges erőforrások ténylegesen rendelkezésre állnak.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az ajánlatunkban foglalt olyan előfizetéseket, amelyek nem generálnak díjat, és 90 napnál hosszabb ideje inaktívak, bármely számítási erőforrásból – beleértve az üzemeltetett szolgáltatás(oka)t, virtuális gépeket és weboldalakat is – eltávolítsuk. Ugyanakkor ilyen esetben az adatok megmaradnak és a vásárlók bármikor újra üzembe helyezhetik azokat. A számítási erőforrások eltávolítása előtt erre vonatkozó előzetes értesítést küldünk.

A számítási erőforrások eltávolítása a következők műveletek egyikének 90 naponkénti ismétlésével akadályozható meg:

  1. Bejelentkezés az Azure Portalra vagy az új Microsoft Azure Portalra
  2. Erőforrásai eléréséhez használja az Azure API-kat