12 hónapos előre fizetési ajánlat

ez az ajánlat már nem érhető el az új előfizetők számára. meglévő előfizetőink továbbra is élvezhetik az ajánlat előnyeit.

Fizessen elő az Azure-szolgáltatásokra 12 hónapra, és 5%-os kedvezményt adunk az Azure-szolgáltatások díjából. A vásárlásnak legalább $6000 értékűnek kell lennie. A díjat a vásárlás időpontjában kell kiegyenlíteni. A 12-hónapos időszak végéig fel nem használt keret elvész.

A kedvezmény áttekintése

Az ajánlat kedvezményes díjszabása a használatalapú díjakra vonatkozik, és legfeljebb a szolgáltatások előre fizetett keretösszegben foglalt értékéig érvényes. Az előre fizetett keretösszeget meghaladó értékű használatért a normál használatalapú díjakat számítjuk fel.

Korlátozások

Az előre fizetett keretösszegek nem használhatók Azure-beli támogatási csomagok, harmadik felek termékei, Azure Piactéren árult termékek, valamint Azure-szolgáltatásoktól függetlenül értékesített más termékek (például a Microsoft Azure Active Directory Premium) megvásárlására.

A kedvezmények az Azure-beli tárolási kapacitásra nem vonatkoznak.

A kedvezményes díjszabás nem vonható össze az Azure Storage, a Data Transfer, a Content Delivery Network, a Media Services vagy olyan egyéb Azure-szolgáltatáshoz a használatalapú díjszabás részeként nyújtott kedvezményekkel, amelynek esetében a díjszabás az adott szolgáltatás igénybevételének mértékén alapul. Ezeknél a szolgáltatásoknál a kedvezményt az alapszintű díjakból írjuk jóvá.

Fizetési lehetőségek

Új előfizetés vásárlásakor a fizetés bankkártyával, illetve számla ellenében lehetséges. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy feltöltőkártyát vagy virtuális hitelkártyát nem fogadunk el. A számla ellenében fizető vásárlók a szolgáltatást a hitelképességük ellenőrzéséhez szükséges idő után vehetik igénybe.

Ha utólagos, használatalapú fizetéses ajánlatról vált erre az ajánlatra, a fizetés jelenleg csak számla ellenében lehetséges.

Módosítási irányelvek

Az ajánlat érvényességi időszakán belül az előre fizetett költségkeret összege a fiókkezelési portálon bármikor növelhető. Az előre fizetett költségkeret összegének növelése nem módosítja az ajánlati időszakot (azaz annak lejárati dátuma változatlan marad, továbbá az időszak végén az előre fizetett keretösszeg fel nem használt része és a korábbi hónapokról átvitt minden jóváírás elvész). A módosítás a következő havi számlázási ciklusban lép érvénybe.

Tegyük fel, hogy egy $8200 értékű előre fizetett keretösszeget köt le Június 1-jével kezdődően. A(z) $8200 Azure-szolgáltatásokban való elköltésére 12 hónap áll a rendelkezésére. Ha Szeptemberre elkölti a(z) $8200 nagyobb részét, és növelni szeretné a keretösszeget, ezt megteheti, de az előre fizetett keretösszeget csak az eredeti 12 hónapos időszak végéig használhatja fel. Ha az előre fizetett keretösszeg bármikor elfogy, a használatért a normál kiskereskedelmi díjakat számítjuk fel.

A keretösszeg előfizetési időszak közbeni növelését a fiók normál havi számlázási ciklusának megfelelően számoljuk el és adjuk hozzá a fiókhoz. A számlázási ciklus kezdete a fiók Azure-ban való regisztrálásának, illetve a fiókkal lebonyolított első vásárlás időpontja.

A 12 hónapos időszakos alatt az előre fizetett keretösszeg nem csökkenthető.

Lemondási irányelvek

A befizetett összegeket (beleértve az előre fizetett költségkeret fel nem használt részét) – a törvényben foglalt esetek kivételével – nem térítjük vissza.

Az első 30 napban lemondott előfizetések esetében a felmondás hónapjában felmerülő minden használatot meg kell fizetni.

A későbbiekben lemondott előfizetések esetében meg kell fizetni a fennmaradó előfizetési időszakban történ vásárlást és a felmondás hónapjában felmerülő kerettúllépést.

Megújítási irányelvek

Alapértelmezés szerint az előfizetés az előfizetési időszak lejártával automatikusan meghosszabbodik. A következő időszak ugyanazzal az előre fizetési keretösszeggel indul. Az aktuális időszak végéig fel nem használt előre fizetési keretösszeget nem visszük át a következő időszakra, és ez az összeg az aktuális időszak végén elvész. Az új előfizetési időszakra az előző időszakra a megújítás időpontjában vonatkozó kedvezmények lesznek érvényesek. Az előfizetés automatikus meghosszabbítása bármikor letiltható. Ilyen esetben az előfizetés az aktuális időszak végén lejár.

Ha nem újítja meg előre fizetési ajánlatát, előfizetése az időszak végén normál használatalapú előfizetéssé alakul át.

Az ajánlat érvényessége

Ez az ajánlat az alábbi országokban, illetve régiókban tartózkodó vásárlóink számára érhető el, és a díját a jelzett pénznemben számoljuk el:

Használati kvóták

Az előfizetésre az alábbi havi használati kvóták érvényesek. Ha magasabb kvótákra van szüksége, ügyfélszolgálatunktól bármikor kérhető segítség. Ezeket a korlátokat igényeinek megfelelően módosítjuk.

Felhőszolgáltatások és virtuális gépek

A standard kvóta 20 egyidejű standard kisméretű (A1) számítási példány vagy – a számítási példányok kvótájának alábbi átszámítási táblázatában meghatározott – azonos számú más típusú vagy méretű számítási példány.

1 COMPUTE-PÉLDÁNY A KÖVETKEZŐ MÉRETBEN AZONOS STANDARD KISMÉRETŰ (A1) PÉLDÁNYOK SZÁMA
Extra kicsi (A0) 1
Kicsi (A1) 1
Közepes (A2) 2
Nagy (A3) vagy A6 4
Nagyon nagy (A4) vagy A7 8

Storage

5 egyidejű tárfiók

Active Directory

150 000 objektum

Objektum a címtárszolgáltatás minden egyedi megkülönböztető névvel jelölt bejegyzése, Objektum lehet például egy hitelesítési célra használt felhasználói bejegyzés.

A fenti kvóták adott hónapban történő túllépése esetén a kvóták túllépéséből eredő díjakat kiszámlázzuk. A tárfiókot a kvóta túllépésének hónapjában le is tilthatjuk. Ezt megelőzően azonban többször megkíséreljük e-mailben felvenni a kapcsolatot. A fiók letiltását más helyzetek is szükségessé tehetik; ilyen például a díjfizetés elmulasztása. A további részletekről az Azure platform online szolgáltatásaira vonatkozó használati jogok leírásában tájékozódhat a jogi tudnivalókat tartalmazó weboldalunkon.

Szolgáltatói szerződések

A csomagokhoz robusztus szolgáltatásszint-szerződéseket (SLA-kat) biztosítunk. Ezekkel kapcsolatban további információk a szolgáltatásszint-szerződéssel foglalkozó oldalunkon találhatók. Az előzetes verziójú szolgáltatásokhoz nem tartozik szolgáltatásszint-szerződés.

Erőforrásokra vonatkozó kötelezettségvállalás

A szolgáltatási erőforrások használatszintjének (például a futó számítási példányok számának vagy a használt tárolókapacitásnak) bármilyen növelése a szolgáltatási erőforrások rendelkezésre állásának függvényében teljesíthető. A Használati kvóta részben leírt kvóták egyike sem jelent arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy a kvóták kihasználásához szükséges erőforrások ténylegesen rendelkezésre állnak.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az ajánlatunkban foglalt olyan előfizetéseket, amelyek nem generálnak díjat, és 90 napnál hosszabb ideje inaktívak, bármely számítási erőforrásból – beleértve az üzemeltetett szolgáltatás(oka)t, virtuális gépeket és weboldalakat is – eltávolítsuk. Ebben az esetben semmilyen adatot nem törlünk, és a szolgáltatást bármikor újra üzembe helyezheti. A számítási erőforrások eltávolítása előtt erre vonatkozó előzetes értesítést küldünk.

A számítási erőforrások eltávolítása a következők műveletek egyikének 90 naponkénti ismétlésével akadályozható meg:

  1. Bejelentkezés az Azure Portalra vagy az új Microsoft Azure Portalra.
  2. Az üzemeltetett szolgáltatás(ok)hoz való, Azure API-kon keresztüli hozzáférés.