Microsoft IT Pro Cloud Essentials Azure GYIK

Ez a korlátozott ajánlat lehetővé teszi az arra jogosult, fizetésre felhasználható kreditekkel rendelkező vásárlóknak, hogy díjmentesen férjenek hozzá a Microsoft Azure-hoz.

Rugalmasan felhasználható Azure-kreditek

Jogosult vásárlóként fizetésre felhasználható Microsoft Azure-krediteket kap. A fizetésre havonta felhasználható kreditek összegét és az ajánlat időtartamát az ajánlat aktiválásakor határozzuk meg. A vásárló dönti el, hogyan használja fel Microsoft Azure-kreditjeit. A kreditek tetszőleges Microsoft Azure-szolgáltatások, többek között a következők igénybe vételéhez használhatók fel: Virtual Machines, Websites, Cloud Services, Mobilszolgáltatások, Storage, SQL Database, HDInsight és Media Services.

A havi kreditek ingyenesen elkölthetők a Microsoft Azure szolgáltatásaira. A havi kreditek elköltése után a szolgáltatás a következő hónapig nem lesz használható. Lehetőség van azonban a költségkontrollálási funkció kikapcsolására: ekkor a kreditek biztosította kereteken felüli használati díjakat az utólagos elszámolású csomagok díjain számoljuk el. A részletekről a költségkeretekkel és a költségkontrollálási funkcióval foglalkozó oldalunkon tájékozódhat. A 2014. július 14-ét megelőzően Azure előfizetéssel – az ingyenes próbát is beleértve - nem rendelkező fiókok esetén az Azure Pass előfizetések az ajánlati időszak végén utólagos elszámolású előfizetésekké válnak, ha a költségkeretet legalább 5 nappal a lejáratot megelőzően határozatlan időre megszüntették.

A fel nem használt havi kreditek nem vihetők át további hónapokra és más Azure-előfizetéseknek sem adhatók át. A díjmentesen elérhető szolgáltatások igénybe vétele esetén felmerülő, adózással kapcsolatos ügyekben az igénybe vevőnek kell eljárnia. A díjszabás változásairól legalább 30 nappal korábban értesítést küldünk.

Korlátozások

Az Azure-kreditek nem használhatók azure-os támogatási csomagok, a Visual Studio Team Services-szolgáltatások, harmadik felek termékei, a Piactéren árult termékek, valamint az Azure-szolgáltatásoktól függetlenül értékesített más termékek (például a Prémium szintű Microsoft Azure Active Directory) megvásárlására.

AzureU program

Az akkreditált egyetemek, főiskolák és egyéb felsőoktatási intézmények („akkreditált oktatási intézmények”) számára az AzureU programban biztosított Microsoft Azure-kreditek kizárólag a hallgatók tanulmányi munkájához, akadémiai kutatásokhoz, valamint a tanulmányi munkához vagy kutatáshoz kapcsolódó hallgatói projektekhez használhatók fel. A kreditek sem személyes célra, sem az egyes oktatók javára nem fordíthatók. A krediteket az akkreditált oktatási intézményeknek nyújtott ingyenes szolgáltatásokra érvényes törvényekkel és előírásokkal összhangban kell felhasználni, az adott intézmény ajándékozásra vonatkozó irányelveit is beleértve. Amennyiben a kreditek felhasználása konfliktusba ütközik az említett törvényekkel, előírásokkal és irányelvekkel, a felhasználást le kell állítani. Az intézmény ajándékozási irányelveinek tiszteletben tartását biztosítandó a kreditfelhasználóknak előzetesen egyeztetniük kell az Azure-kreditekről intézményük etikai biztosával. A Microsoft lemond mindennemű kompenzációval kapcsolatos jogáról az általa az AzureU programban rendelkezésre bocsátott Azure-kreditekért cserébe az akkreditált oktatási intézménnyel szemben.

Fizetési lehetőségek

Fizetés csak bankkártyával, illetve előzetes megállapodás esetén számla ellenében is lehetséges. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy feltöltőkártyát vagy virtuális hitelkártyát nem fogadunk el.

A díjszabással és a számlázással kapcsolatos további információk díjszabási oldalunkon találhatók.

Lemondási irányelvek

Az előfizetés bármikor lemondható. A felmerült, ki nem egyenlített díjakat meg kell fizetni.

Az ajánlat érvényessége

Ez az ajánlat az alábbi országokban, illetve régiókban tartózkodó vásárlóink számára érhető el, és a díját a jelzett pénznemben számoljuk el:

Limits, Quotas and Constraints

Not valid for accounts which have redeemed another free Azure offer.

This restricted offer provides entitled customers with monetary credits to access Microsoft Azure at no charge. Azure Credits may not be used to purchase Azure support plans, Visual Studio Team services, third-party branded products, products sold through Marketplace, or products otherwise sold separately from Azure. Not for resale. 1 code per person/account.

Please refer to this document for a list of common Microsoft Azure limits, quotas and constraints.

The following monthly usage quotas are applied. If you need more than these limits, please contact customer service at any time so that we can understand your needs and adjust these limits appropriately.

Szolgáltatói szerződések

Az Azure minden platformszolgáltatásához átfogó szolgáltatói szerződést biztosítunk. Ezekről további információ a szolgáltatói szerződéseket ismertető lapon található. Az előzetes verziójú szolgáltatásokhoz nem tartozik szolgáltatásszint-szerződés.

Erőforrásokra vonatkozó kötelezettségvállalás

A szolgáltatási erőforrások használatszintjének (például a futó számítási példányok számának vagy a használt tárolókapacitásnak) bármilyen növelése a szolgáltatási erőforrások rendelkezésre állásának függvényében teljesíthető. A „Korlátozások, kvóták és megkötések” című részben ismertetett kvóták egyike sem jelent arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy a kvóták kihasználásához szükséges erőforrások ténylegesen rendelkezésre állnak.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az ajánlatunkban foglalt olyan előfizetéseket, amelyek nem generálnak díjat, és 90 napnál hosszabb ideje inaktívak, bármely számítási erőforrásból – beleértve az üzemeltetett szolgáltatás(oka)t, virtuális gépeket és weboldalakat is – eltávolítsuk. Ugyanakkor ilyen esetben az adatok megmaradnak és a vásárlók bármikor újra üzembe helyezhetik azokat. A számítási erőforrások eltávolítása előtt erre vonatkozó előzetes értesítést küldünk.

A számítási erőforrások eltávolítása a következők műveletek egyikének 90 naponkénti ismétlésével akadályozható meg:

  1. Bejelentkezés az Azure Portalra vagy az új Microsoft Azure Portalra
  2. Erőforrásai eléréséhez használja az Azure API-kat