Navigáció kihagyása

Microsoft Azure Dev Oktatóeszközök

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching Szerződés

Felülvizsgálva: 2020. január

Jelen Microsoft Azure Dev Oktatóeszközök Megállapodás („Szerződés”) egy Ön és a Microsoft Corporation, vagy az alapján, hogy az Ön intézményét hol jegyezték be, egyik társvállalata („Microsoft”, „mi”, „minket” vagy „miénk”) közötti megállapodás. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Szerződést. Ez szabályozza a Microsoft Azure Dev Tools for Teaching-Előfizetés (a továbbiakban „Előfizetés”) Ön általi elérését és használatát, ideértve bármilyen olyan versenyt, fejlesztőeszközt, online képzést, szoftvert, adathordozót, tartalmat, anyagot, szolgáltatást, frissítést, kiegészítést, internetalapú szolgáltatást, akciót és támogatási szolgáltatást, amelyet Ön az Előfizetésen keresztül kaphat (a továbbiakban „Előfizetési Előnyök”), kivéve, ha az ilyen Előfizetési Előnyökhöz más feltételek tartoznak, mely esetben ezek az egyéb feltételek alkalmazandók. Azzal, hogy regisztrál egy Előfizetésre, rákattint az „Elfogadom” vagy a „Regisztráció” gombra, jelölőnégyzetre vagy ezzel funkcionálisan egyenértékű más vezérlőelemre, illetve azzal, hogy használja vagy eléri az Előfizetési Előnyöket, Ön megerősíti, hogy elfogadja a jelen Szerződés feltételeit és kikötéseit. Amennyiben nem fogadja el, ne regisztráljon, ne aktiválja az Előfizetést vagy ne nyisson meg semmilyen Előfizetési Előnyt. Kérjük, olvassa el, nyomtassa ki és őrizze meg a jelen feltételeket és kikötéseket, mert azokat nem őrizzük meg Ön helyett.

 1. Jogosultság

  A jelen Szerződésben az „Ön” szó vagy egy oktatási intézményt, vagy egy oktatási intézményben található és annak tulajdonában lévő természettudományi, műszaki, mérnöki, matematikai tanszéket vagy labort jelent. Az „Oktatási Intézmény” olyan jogi személy, amelyet kizárólag a beiratkozott hallgatók oktatásának céljából hoztak létre és tartanak fenn, és amely rendelkezik a területileg illetékes oktatási akkreditációs hatóság akkreditációjával. A „Hallgató” az a magánszermély (nem vállalat vagy jogi személy), aki jelenleg részidős vagy teljes idős beiratkozott diákja egy Oktatási Intézménynek, és ténylegesen látogatja olyan tárgyak óráit, amelyek elvégzésével oktatási kreditpontot, bizonyítványt vagy diplomát szerezhet. Az Előfizetés „Jogosult Felhasználói” a következők: (a) az Ön Hallgatói, (b) az Ön Előfizetésének kezeléséhez közvetlenül kapcsolódó informatikai vagy adminisztratív támogatást nyújtó személyzete (a továbbiakban „Személyzet”), valamint (c) az olyan oktatók, akik munkaviszony keretében oktatják az Ön Hallgatóit, akik segítséget nyújtanak az Ön Hallgatóinak az órák, a laborgyakorlatok vagy a programok során, illetve nem kereskedelmi célú kutatást folytatnak az Ön nevében (a továbbiakban „Oktatók”).

  A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy saját kizárólagos belátása szerint megállapítsa, hogy egy Oktatási Intézmény megfelel-e (vagy folyamatosan megfelel-e) az Előfizetés igénybe vételére vonatkozó jogosultsági feltételeknek.

 2. Az Előfizetés

  Az Előfizetés az Ön és a Jogosult Felhasználói számára hozzáférést biztosít a Microsoft Azure Dev Tools for Teaching közösségéhez és bizonyos kapcsolódó Előfizetői juttatásokhoz, amíg aktív Előfizetése van, az Előfizetése meghatározott feltételi szerint, kivéve, ha az korábban megszűnik. Ha az Előfizetése megszűnik, Ön és a Jogosult Felhasználói a továbbiakban már nem férhetnek hozzá az Előfizetési Előnyökhöz vagy az új aktiválásokhoz vagy termékkulcsokhoz, azonban a Jogosult Felhasználók továbbra is használhatják a jogosultság megszűnése előtt megszerzett szoftvert, a jelen Szerződés feltételei szerint.

 3. Az Előfizetési Előnyök frissítései vagy módosításai

  A Microsoft fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa az Előfizetés vagy a jelen feltételek bármelyik aspektusát, ideértve az Előfizetési Előnyöket is. Az ilyen frissítéseket a Microsoft Azure Education-központban teszik közzé e-mail értesítésben a bejelentkezéskor, vagy más észszerű módon. Kérjük, tekintse meg az Education-központot harminc (30) naponta legalább egyszer, hogy ellenőrizze a lehetséges módosítási értesítéseket, és hogy utasítsa a Jogosult Felhasználókat, hogy ugyanígy járjanak el. Azzal, hogy Ön a változás hatálybalépése után használja az Előfizetését, Ön elfogadja az új feltételeket. Amennyiben nem fogadja el az új feltételeket, abba kell hagynia az Előfizetés használatát és le kell zárnia az Előfizetését. Ha ezt nem teszi meg, akkor az új feltételek lesznek érvényesek Önre.

 4. Az Előfizetési Előnyök használata

  Az Előfizetés hozzáférést biztosít Önnek és a Jogosult Felhasználóinak bizonyos Előfizetési Előnyökhöz, amelyek kifejezetten az Ön oktatási, tanítási, nem kereskedelmi kutatási tevékenységei támogatását szolgálják, illetve e célokból szoftver alkalmazások tervezésére, fejlesztésére, tesztelésére és bemutatására irányuló törekvéseit. Az Előfizetési Előnyök személyhez kapcsolódnak, amelyeket Ön nem ruházhat át, oszthat meg, adhat allicenciába, engedményezhet vagy adhat kölcsönbe. Az Előfizetési Előnyök elérésére és használatára, ideértve azok Jogosult Felhasználóknak való biztosítására a jelen Szerződés feltételei vonatkoznak, és bármely más olyan külön feltételek, amelyek az adott juttatásra jellemzőek. Aktuális és aktív Előfizetéssel kell rendelkeznie, hogy hozzáférjen az Előfizetési Előnyök többségéhez.

  1. Szoftver; felhőszolgáltatás; fejlesztő

   1. Telepítés; használat

    Az Előfizetés juttatásként biztosított szoftverek, felhőszolgáltatások vagy fejlesztői eszközök telepítésére, illetve az Ön és a Jogosult Felhasználói általi használatra a szoftverrel, szolgáltatásokkal vagy eszközökkel biztosított külön licencfeltételek vonatkozhatnak, például kattintással elfogadható licenc feltételek, a jelen Szerződésben megadott feltételek módosításainak kivételével. Ön vagy a Jogosult Felhasználók csak akkor használhatják ezeket az Előfizetési Előnyöket virtuális környezetben, ha azt az adott termék végfelhasználói licence megengedi. A szoftver, a felhőszolgáltatások vagy a fejlesztői eszközök természetesen sohasem használhatók semmilyen rosszindulatú szoftver vagy spamware fejlesztésére.

   2. Aktiválás

    Egyes szoftverek aktiválást igényelhetnek. Ebben az esetben aktiválnia kell a szoftvert az Előfizetéshez kapcsolódó földrajzi régión belül.

   3. Termékkulcsok

    A szoftver telepítéséhez vagy eléréséhez kulcsra lehet szükség. Nem minden szoftverhez jár ugyanannyi számú kulcs. Az Önhöz rendelt vagy a Jogosult Felhasználóknak biztosított minden kulcs használatáért Ön a felelős. A kulcsokat nem értékesítheti tovább, oszthatja meg, ruházhatja át vagy adhatja el. A kulcs-tevékenységeket nyomon követik. A Microsoft fenntartja a jogot az Előfizetés vagy az Előfizetési Előnyök értesítés vagy Önnel szembeni kötelezettség nélküli felfüggesztésére vagy megszüntetésére, amennyiben a Microsoft a kulcsokkal vagy az aktiválásokkal kapcsolatos gyanús tevékenységet észlel. A Microsoft fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint állapítsa meg, hogy egy tevékenység gyanús tevékenységnek minősül-e. A Microsoft deaktiválhatja vagy más módon korlátozhatja a kulcsait, amikor az Előfizetése véget ér. A deaktivált kulcsok nem képesek aktiválni a szoftvert. A kulcsokat Ön csak a Jogosult Felhasználókkal közölheti, ha az az Előfizetés közvetlen támogatásához szükséges. Az egyedi termékkulcsokat a Jogosult Felhasználók kizárólag a szoftverek tanulói és oktatói személyes gépeken való aktiválásához kaphatják meg, és azokat nem oszthatják meg, továbbíthatják vagy adhatják át. Ön köteles megtenni az elvárható erőfeszítéseket annak érdekében, hogy e személyek tisztában legyenek a kulcsok használatára vonatkozó korlátozásokkal. A Microsoft Azure Dev Tools for Teaching-Előfizetés keretében biztosított laborkulcsokra a következő feltételek alkalmazandók: (a) laborkulcsok kizárólag olyan természettudományi osztályon található szoftverek aktiválására használhatók, amely osztály érvényes licenccel rendelkezik egy Microsoft Azure Dev Tools for Teaching-Előfizetés keretében; és (b) a laborkulcsok kizárólag azon a fizikai kampuszon aktiválhatók, amely számára a Microsoft Azure Dev Tools for Teaching-Előfizetést megvásárolták.

   4. Windows operációs rendszer

    Ha az Ön Előfizetése bizonyos Windows operációs rendszer termékeket tartalmaz, ezeket a termékeket csak egy Microsoft Azure Dev Tools for Teaching-Előfizetés szerinti érvényes licencbe vevő természettudományi osztályon belüli számítógépekre telepítheti, még akkor is, ha ezeken a számítógépeken még nincs Windows operációs rendszer telepítve, CSAK akkor, ha (i) a számítógépek az Ön tulajdonában vannak vagy azokat bérli, (ii) a számítógépek mindenkor fizikailag azon a természettudományi osztályon maradnak, amely a jelen Szerződés szerinti licencbe vevő, (iii) a termékeket a Microsoft technológiákkal kapcsolatos természettudományi tanulás, oktatás és kutatás érdekében használják, és (iv) azokat nem használják általános célú tevékenységekre, például böngészésre vagy e-mail hozzáférésre, illetve nem természettudományi tevékenységekre. Ha az Előfizetésben található Windows operációs rendszer termékeket bármilyen más módon használják, a Windows operációs rendszerre vonatkozó érvényes eredetiséget igazoló tanúsítványt kell először csatolni azokhoz a számítógép(ek)hez, amelyekre a termékeket telepítették.

   5. Harmadik fél szoftvere

    A szoftver harmadik féltől származó programkódot tartalmazhat. A harmadik felektől származó, a szoftverhez kapcsolt vagy ezekből hivatkozott összes parancsfájlt vagy kódot nem a Microsoft, hanem az azok tulajdonjogával rendelkező harmadik fél adja licencbe Önnek. A harmadik féltől származó programkóddal kapcsolatos bármilyen értesítés csak tájékoztatási célokat szolgál. Ön csak az Előfizetésben található szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem, és a Microsoft az Önnek kifejezetten át nem engedett összes jogot fenntartja a szoftverre vonatkozóan, azokat sem következtetés révén, sem álláspont megváltoztatásának kizárása által, sem pedig egyéb módon nem engedi át.

  2. Események; versenyek; pályázatok; egyéb promóciók

   A legtöbb esemény, verseny, pályázat vagy más promóció esetén általánosságban külön feltételek és kikötések alkalmazandók a részvétel vonatkozásában, amelyeket Önnek és a Jogosult Felhasználóinak el kell fogadniuk a részvétel érdekében.

  3. Alkalmazások publikálása

   Ha Ön vagy egy Jogosult Felhasználó úgy dönt, hogy közzétesz egy olyan szoftveralkalmazást (a továbbiakban „alkalmazás”), amelyet az Előfizetési Előnyök felhasználásával Ön, illetve a Jogosult Felhasználó fejlesztett ki, akkor ezen előny elérése érdekében Önnek, illetve a Jogosult Felhasználónak meg kell adnia egy promóciós kódot a (https://dev.windows.com) webhelyen, létre kell hoznia egy fejlesztői fiókot, és el kell fogadnia a konkrét alkalmazásáruházhoz tartozó összes alkalmazandó feltételt és kikötést.

  4. Harmadik fél ajánlatok

   Az Előfizetés lehetővé teszi az Ön és a Jogosult Felhasználói számára, hogy termékeket, szolgáltatásokat, webhelyeket, hivatkozásokat, tartalmakat, anyagokat, játékokat vagy alkalmazásokat érjenek el vagy szerezzenek meg harmadik felektől (Microsofttól különböző vállalatoktól vagy személyektől). Ezek a harmadik felek adatvédelmi szabályzatot ismertethetnek Önnel vagy Jogosult Felhasználóival, illetve további felhasználási feltételek elfogadását kérhetik Öntől vagy a Jogosult Felhasználóitól az alkalmazásaik, szolgáltatásaik vagy egyéb ajánlataik telepítése vagy használata előtt; Önnek vagy Jogosult Felhasználóinak ellenőriznie kell minden további feltételt és adatvédelmi szabályzatot, mielőtt harmadik fél ajánlatait megszerezné vagy használná. A harmadik felek feltételei nem módosítják a jelen feltételeket. Ön és a Jogosult Felhasználói felelnek a harmadik felekkel megvalósuló vonatkozó ügyletekért. A Microsoft nem ad licencbe semmilyen szellemi tulajdont Önnek vagy a Jogosult Felhasználóinak harmadik fél ajánlat részeként, és nem felel a harmadik felek által Önnek vagy Jogosult Felhasználóinak, illetve az Ön vagy a Jogosult Felhasználói által harmadik feleknek adott információkért.

  5. Egyéb juttatások

   Az olyan Előfizetési Előnyökre, amelyek nem tartalmaznak szoftvert vagy amelyeket időszakonként mutatnak be, külön feltételek vonatkozhatnak.

 5. Felhasználói tartalom

  Az Előfizetéshez kapcsolódóan Ön vagy az Ön Jogosult Felhasználói által használt bizonyos Előfizetési Előnyök vagy Microsoft-webhelyek megengedhetik, hogy Ön, illetve ők saját maga/maguk által előállított tartalmat (a továbbiakban „Felhasználói Tartalom”) tároljon/tároljanak vagy osszon/osszanak meg, illetve hogy másoktól anyagokat fogadjon/fogadjanak. Az ilyen Felhasználói tartalom vonatkozásában nem élünk tulajdonjogi igénnyel. A Felhasználói tartalom az Ön és annak a vonatkozó Jogosult Felhasználójának a tulajdona marad, aki azt feltöltötte, és azért a feltöltő felel. A Felhasználói tartalom feltöltője felel mások jogainak tiszteletben tartásáért, ideértve a szerzői jogokat is. A szerzői jogokra vonatkozóan itt találhat további információt: (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799165). Amikor Ön vagy a Jogosult felhasználói Felhasználói tartalmat osztanak meg az Előfizetés vagy a Microsoft webhelyek útján, Ön (ők) kijelenti és szavatolja, hogy Ön (ők) rendelkeznek (és rendelkezni fognak) a feltöltött, tárolt vagy megosztott Felhasználói Tartalomhoz szükséges minden joggal és engedéllyel, és hogy a feltöltés, tárolás vagy megosztás megfelel a Microsoft Szolgáltatási Szerződésnek és a Felhasználási Feltételeknek.

 6. Az Előfizetési Előnyök tiltott használata

  Az Előfizetés használatának feltétele, hogy Ön szavatolja felénk, hogy a nem engedélyezi a Jogosult Felhasználóknak, hogy az Előfizetési Előnyöket jogellenes vagy a jelen feltételek, kikötések és értesítések által tiltott célra használják. A Jogosult Felhasználók semmiféle olyan módon nem használhatják az Előfizetési Előnyöket, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a Microsoft bármely kiszolgálójában, a Microsoft bármely kiszolgálójához csatlakoztatott hálózat(ok)ban, vagy amely bármely harmadik felet akadályozna az Előfizetési Előnyök használatában. A Jogosult Felhasználók sem feltöréssel, sem jelszóbányászással, sem egyéb módszerrel nem kísérelhetik meg bármely Előfizetési Előny, más fiókok, bármely Microsoft-kiszolgálóhoz vagy az Előfizetési Előnyök bármelyikéhez kapcsolt számítógéprendszerek vagy hálózatok jogosulatlan elérésére. Tilos a Jogosult Felhasználók számára bármiféle módon megszerezni vagy megkísérelni megszerezni mindennemű olyan anyagot vagy információt, amelyet nem szándékosan tettek elérhetővé az Előfizetési Előnyök keretében.

  Az Előfizetési Előnyök és a hozzájuk tartozó webhely(ek) tartalmazhatnak e-mail-szolgáltatásokat, hirdetőtábla-szolgáltatásokat, csevegési területeket, fórumokat, közösségeket, személyes weboldalakat, naptárakat, fényképalbumokat, iratszekrényeket és/vagy egyéb olyan üzenetküldési vagy kommunikációs lehetőségeket, amelyek másokkal való kommunikációt tesznek lehetővé a Jogosult Felhasználók számára (a továbbiakban „Kommunikációs Szolgáltatások”). Ön vállalja, hogy a Jogosult Felhasználókat arra utasítja, hogy csak helyénvaló és – amennyiben értelmezhető ez a megkötés – az adott Kommunikációs Szolgáltatáshoz kapcsolódó üzeneteket és anyagot tegyenek közzé, küldjenek el és fogadjanak. Nem korlátozó jelleggel a Kommunikációs Szolgáltatások használatakor a Jogosult Felhasználók nem tehetik a következőket:

  • Nem használhatja a Kommunikációs Szolgáltatásokat felmérésekkel, versenyekkel, piramisjátékokkal, lánclevelekkel, levélszeméttel vagy bármiféle más ismétlődő vagy kéretlen üzenetekkel kapcsolatban (sem kereskedelmi, sem egyéb céllal).
  • Nem rágalmazhat, nem gyalázhat, nem zaklathat, nem üldözhet, nem fenyegethet másokat, illetve nem sértheti mások jogait (például az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz fűződő jogait).
  • Nem tehet közzé, nem küldhet, nem tölthet fel, nem terjeszthet és nem hozhat nyilvánosságra nem helyénvaló, profán, rágalmazó, obszcén, botrányos vagy jogsértő témákat, neveket, anyagokat és információkat.
  • Nem tölthet fel, és más úton sem tehet elérhetővé olyan képeket, fényképeket szoftvereket vagy bármiféle más anyagokat tartalmazó fájlokat, amelyek a szellemi tulajdont védő jogszabályok, például a szerzői jogi vagy a védjegyekre vonatkozó (vagy az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz kapcsolódó) jogszabályok védelmét élvezik, kivéve, ha ezek a Jogosult Felhasználó tulajdonát képezik vagy irányítása alatt állnak, illetve ha minden szükséges beleegyezést megszerzett a fentiek végrehajtásához.
  • Nem használ fel a Kommunikációs Szolgáltatásokon keresztül elérhető semmiféle anyagot vagy információt, köztük a képeket és a fényképeket semmiféle olyan módon, amely bármely fél szerző?i jogát, védjegyét, szabadalmát, üzleti titkát vagy egyéb jogát sérti.
  • Nem tölthet fel vírusokat, trójai programokat, férgeket, időzített működésű rosszindulatú programokat, zsarolóprogramokat, közleményeket törlő programokat („cancelbot”), sérült fájlokat, általánosságban a rosszindulatú programokat és semmiféle ezekhez hasonló olyan szoftvert vagy programot, amely kárt okozhat más személy számítógépének működésében vagy más személy tulajdonában.
  • Semmilyen üzleti célból nem reklámoz, nem kínál fel eladásra és nem vesz semmilyen terméket vagy szolgáltatást, kivéve, ha a Kommunikációs Szolgáltatások konkrétan engedélyezik az ilyen üzeneteket.
  • Nem tölt le a Kommunikációs Szolgáltatás egy másik felhasználója által elküldött olyan fájlt, amelyről a Jogosult Felhasználó tudja, illetve amelyről nagy valószínűséggel tudhatja, hogy nem lehet ilyen módon jogszerűen többszörözni, megjeleníteni, végrehajtani és/vagy terjeszteni.
  • Nem hamisítja meg és nem törli a feltöltött fájlokban foglalt szoftver vagy egyéb anyag szerzői jogi adatait, így a szerzők listáját, a jogi vagy egyéb tulajdonjogi nyilatkozatokat, illetve a feltöltött fájlban lévő szoftver vagy más anyag eredetére utaló tulajdonjogi jelzéseket vagy címkéket.
  • Nem korlátozhat vagy gátolhat más felhasználókat a Kommunikációs Szolgáltatások használatában.
  • Nem sértheti meg semelyik konkrét Kommunikációs Szolgáltatásra vonatkozó viselkedési szabályokat és egyéb útmutatásokat.
  • Nem gyűjt és más módon sem szed össze másokra vonatkozó információkat, beleértve az e-mail címüket is.
  • Nem sérthet meg semmilyen alkalmazandó jogszabályt vagy előírást.
  • Nem adhatja ki magát másvalakinek mások félrevezetése céljából.
  • Nem használhatja fel, nem töltheti le és másféleképpen sem másolhatja, illetve (ellenszolgáltatásért cserébe vagy ellenszolgáltatás nélkül) nem bocsáthatja másik magán- vagy jogi személy rendelkezésére az Előfizetési Előnyök felhasználóinak semmiféle címjegyzékét, illetve semmiféle egyéb felhasználói vagy használati információt, vagy azok bármely részét.

  A Microsoft nem köteles felügyelni a Kommunikációs Szolgáltatásokat. A Microsoft azonban fenntartja annak jogát, hogy átnézze a Kommunikációs Szolgáltatásokhoz beküldött anyagokat, és saját hatáskörében eltávolítson bármilyen anyagot.

  A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, amikor a Microsoft ezt bármely alkalmazandó jogszabály vagy előírás betartása, jogi eljárásbeli kötelezettség vagy kormányzati kérés teljesítése érdekében szükségesnek véli, nyilvánosságra hozzon bármilyen információt, illetve hogy saját belátása szerint, szerkesszen vagy részben vagy egészben eltávolítson bármilyen információt vagy anyagot, illetve hogy megtagadja annak megjelenítését.

  A Jogosult Felhasználókat arra kell utasítani, hogy mindig elővigyázatosan járjanak el, amikor személyazonosításra alkalmas adatokat adnak meg magukról, ismerőseikről és családjukról, valamint érzékeny adatokat bármilyen Kommunikációs Szolgáltatásban.

  A Microsoft nem felügyeli és nem látja el jóváhagyással egyik Kommunikációs Szolgáltatás tartalmát, üzeneteit és információit sem, és Microsoft különösen kizár bármiféle felelősséget a Kommunikációs Szolgáltatással kapcsolatban. A vezetők és az üzemeltetők nem a Microsoft hivatalos szóvivői, az ő nézeteik nem feltétlenül tükrözik a Microsoft véleményét.

  A Kommunikációs Szolgáltatásokra feltöltött anyagokra a felhasználást, a többszörözést vagy a terjesztést korlátozó feltételek vonatkozhatnak. Az anyagok letöltése esetén Ön és a Jogosult Felhasználói viselik a felelősséget az ilyen korlátozások betartásáért.

 7. Az állapot módosításai

  Ön nem biztosít hozzáférést az Előfizetési Előnyökhöz vagy bármely szoftverkulcshoz olyan személy számára, aki már nem Jogosult Felhasználó, a fent meghatározottak szerint, vagy az Ön Előfizetésének felmondásával, megszűnésével vagy lejártával. Azonban azok a Jogosult Felhasználók, akik a szoftvert az Előfizetés alapján kapták meg, továbbra is használhatják a jogosultság megszűnése előtt megszerzett szoftvert, feltéve, hogy ezt a jelen feltételeknek megfelelően teszik.

 8. A másolat minősége

  Ön köteles biztosítani, hogy a Jogosult Felhasználói számára biztosított szoftver minden egyes másolata hű és teljes másolat legyen, és hogy azok tartalmazzák az összes licencfeltételt, szerzői jogi, védjegy és egyéb értesítést.

 9. Rendszergazda

  Ön egy rendszergazdát fog hozzárendelni, aki a Microsoft elsődleges kapcsolattartó személye lesz a következők vonatkozásában:

  • az Előfizetés és a szoftver adminisztrálása és kezelése;
  • a jelen Megállapodás által rögzített útmutatók betartása; és
  • az Előfizetés szoftver szervereiről való letöltései számának nyilvántartása és azon Jogosult Felhasználók nyilvántartása, akiknek Ön a Előfizetés szoftvert tartalmazó adathordozót biztosít.
 10. Szülői vagy gondviselői hozzájárulás

  Az Előfizetési Előnyökhöz való hozzáférés csak tizenhárom (13) év alatti Hallgatók számára biztosítható, ha a szüleik vagy gondviselőik előzetesen hozzájárultak a hozzáférésükhöz. Ön vállalja, hogy:

  • a kor igazolása és az Előfizetési Előnyökhöz való fiók-hozzáférés biztosítása az Ön vagy az Előfizetés rendszergazda felelőssége és nem a Microsofté; és
  • az ilyen hozzájárulást igazolható módszerrel kell gyűjteni és visszanyerhető módon kell tárolni a Hallgató fiókjának létrehozása vagy a szoftverhez való hozzáférésének biztosítása előtt, vagy Elektronikus Licenckezelő Rendszerrel (ELMS), webáruház vagy bármely más eszköz útján.
 11. Adatvédelem és a személyes információk védelme

  Az Előfizetés biztosítása érdekében a Microsoft bizonyos adatokat gyűjthet Önről. A Microsoft automatikusan feltölthet információkat az Ön számítógépéről, az Előfizetés Ön általi használatáról és az Előfizetés teljesítményéről. A Microsoft a gyűjtött információkat a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően használja és védi. Amennyiben az Előfizetés Ön általi használatával, vagy az Előfizetés Jogosult Felhasználói általi használatával kapcsolatban fontos dolgot szeretnénk Önnel megosztani, értesítést küldhetünk az Előfizetéséhez kapcsolódó email címre.

 12. Az Előfizetés megszüntetése

  1. Felmondás és megújítás hiánya

   Ön bármikor lemondhatja az Előfizetését, ha felmondási kérést küld a (https://www.azureforeducation.com/faq) webhelyre, és az oldal alján található „kapcsolatfelvétel” hivatkozásra kattint. Az Ön Előfizetése lejár az Előfizetés időtartamának végéve, ha azt nem újítja meg vagy nem fizeti meg az éves díjat lejárati határidő előtt.

  2. Felmondás

   A Microsoft megszüntetheti a jelen Szerződést, ha a Microsoft saját megállapítása szerint Ön vagy az Ön bármelyik Jogosult Felhasználója nem tartja be a jelen feltételeket. Emellett, ha Ön már nem jogosult az Előfizetésre (a fenti „Ön” meghatározásnak való megfeleléssel), akkor az Előfizetése automatikusan megszűnik. Amennyiben a Microsoft felmondja az Ön Előfizetését, megfelelő felmondási határidőt biztosítunk ezt megelőzően, kivéve, ha az Előfizetésének megszüntetését súlyos felmondási ok indokolja.

  3. Hatály

   Ha az Előfizetés vagy az Előfizetésre való jogosultság bármilyen okból megszűnik, a jelen feltételek és az Előfizetési Előnyökhöz való hozzáférési joga megszűnik, ami azt jelenti, hogy Ön már nem követelhet semmilyen kulcsot, vagy nem terjesztheti a szoftvert vagy egyéb Előfizetési Előnyöket az Oktatóknak, a Személyzetnek vagy a Hallgatóknak; azonban Ön és az Oktatói, Személyzete és Hallgatói továbbra is használhatják az Előfizetés megszűnése előtt beérkezett Előfizetési szoftver másolatait, a jelen feltételeknek megfelelően, és meg kell semmisítenie a szoftver birtokában lévő összes másolatát. Ha azonban a Microsoft mondja fel az Ön Előfizetését a jelen Szerződés bármely lényeges rendelkezésének megszegése miatt, az Előfizetési szoftverrel kapcsolatos minden felhasználási jog azonnali hatállyal megszűnik.

 13. Támogatási szolgáltatások

  Ha a támogatási szolgáltatásokat az Előfizetés részeként nyújtják, ezen szolgáltatásokra külön feltételek vonatkozhatnak. Az Előfizetés részeként ajánlott támogatási szolgáltatásokat az Előfizetése felmondása vagy lejárata előtt kell igénybe venni, kizárólag az Előfizetés használatának támogatása érdekében. Az Előfizetés alapján nyújtott szoftverek és egyéb szolgáltatások általában „adott állapotban” érhetőek el, és támogatási szolgáltatásokat nem biztosítunk hozzájuk.

 14. A teljes Szerződés; engedményezés és átruházás

  Jelen Szerződés, beleértve a hivatkozás vagy hiperlink útján feltüntetett összes feltételt, valamint az Ön vagy a Jogosult Felhasználói által használt Előfizetésre vonatkozó feltételek képezik az Előfizetéssel kapcsolatos teljes megállapodást. A Microsoft a jelen Szerződést részben vagy egészében bármikor átruházhatja, anélkül, hogy erről Önt értesítené. Ön nem engedményezheti a jelen Szerződést vagy ruházhatja át az előfizetés használatára vonatkozó jogokat vagy bármely előfizetési előnyt.

 15. Alkalmazandó jog

  A jelen Szerződés értelmezésére és az annak megsértésével kapcsolatos igények tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Minden egyéb igény tekintetében az Ön lakóhelye szerinti állam vagy ország jogszabályai az irányadók, beleértve az állami fogyasztóvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos igényeket, a tisztességtelen versennyel kapcsolatos jogszabályokat és a szerződésen kívül okozott károk megtérítésére vonatkozó szabályokat. Önt megillethetik bizonyos olyan jogok, amelyeket az Önre irányadó jogszabályok szerint nem lehet kizárni. A jelen Szerződésben leírtak nem érintik e jogokat.

 16. A helyi jogszabályok hatálya

  A jelen Szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Az Önre alkalmazandó jogszabályok szerint Önt egyéb jogok is megillethetik az Előfizetés és az Előfizetési Előnyök tekintetében. A jelen Szerződés nem módosítja az Ön országának jogszabályai által Önnek biztosított jogokat, amennyiben az adott ország jogszabályai ezt nem engedik meg, még ha olyan dolgot is állítunk, amely az Ön jogaival ellentétesként hangzik is. Ezt értjük az „alkalmazandó jogszabályok szerint” alatt.

 17. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

  Az alkalmazandó jogszabályok szerint a Microsofttól vagy annak szállítóitól csak közvetlen kár esetén és csak 5,00 USD erejéig kaphat kártérítést. Ön nem jogosult kártérítésre semmilyen egyéb kárért, ideértve a következményi, az üzleti haszon elmaradásából eredő, a rendkívüli, a közvetett és a véletlenszerű károkat is. Ez a korlátozás vonatkozik bármire a jelen Szerződéssel kapcsolatban, például: (a) a szoftverrel, szolgáltatásokkal, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is) vagy harmadik fél programokkal kapcsolatos bármely ügyre, valamint (b) a szerződésszegéssel, a szavatossági, garanciális kötelezettségek vagy feltételek megszegésével, az objektív felelősséggel, a hanyagsággal vagy más, szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos és bármilyen egyéb igényre, minden esetben az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben. A korlátozás akkor is érvényes, ha a Microsoft tudott vagy tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás, illetve kizárás nem vonatkozik Önre, mert országa nem teszi lehetővé a véletlenszerű, a következményi vagy egyéb károkért vállalandó felelősség kizárását, illetve korlátozását. Semmi nem zárja ki vagy korlátozza a felelősségünket olyan halál vagy testi sérülés miatt, amelyet a részünkről felmerülő hanyagság vagy csalárd megtévesztés okozott.

  Ha kérdése merül fel a Microsoft Imagine programmal kapcsolatban, vagy ha támogatásra van szüksége, kérjük, látogasson el a (https://www.azureforeducation.com/faq) webhelyre, és kattintson az oldal alján található „kapcsolatfelvétel” hivatkozásra.

KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG

JELEN SZAVATOSSÁG HATÁLYON KÍVÜL HELYEZ BÁRMELY OLYAN SZAVATOSSÁGOT, AMELY A SZOFTVER HASZNÁLATA SORÁN ELŐFORDULHAT

 1. KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG

  Amennyiben Ön követi az utasításokat, a szoftver alapvetően a terméket kísérő Microsoft-dokumentációban foglaltaknak megfelelően fog működni.

 2. A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA; A JÓTÁLLÁS JOGOSULTJA; BÁRMELY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA.

  A KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG A SZOFTVERRE EGY ÉVIG ÉRVÉNYES ANNAK AZ ELSŐ FELHASZNÁLÓ ÁLTALI BESZERZÉSÉTŐL SZÁMÍTVA. HA ÖN A SZOFTVERHEZ FRISSÍTÉST, BŐVÍTÉST VAGY CSERESZOFTVERT KAP EZ ALATT AZ EGY ÉV ALATT, AKKOR ARRA A SZAVATOSSÁG AZ EREDETI SZAVATOSSÁGBÓL HÁTRALEVŐ IDEIG, DE LEGALÁBB 30 NAPIG ÉRVÉNYES. Ha az első felhasználó átruházza a szoftvert, a kedvezményezett félre a szavatosság a szavatossági idő fennmaradó részében lesz alkalmazandó.

  A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN, BÁRMELY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁG, GARANCIA VAGY FELTÉTEL CSAK A KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG IDŐTARTAMA ALATT ÉRVÉNYES. Tekintettel arra, hogy egyes államok nem teszik lehetővé a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozását, lehetséges, hogy ezek a korlátozások nem vonatkoznak Önre. Ezenkívül előfordulhat, hogy ezek a korlátozások nem vonatkoznak Önre, mert egyes országok nem teszik lehetővé a vélelmezett szavatosság, garancia vagy feltételek időtartamának korlátozását.

 3. A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA

  Ez a szavatosság nem vonatkozik azon problémákra, amelyek az Ön cselekedeteiből (vagy cselekedetének elmaradásából), mások cselekedeteiből vagy bármely olyan eseményből adódnak, amely a Microsoft ésszerű belátás szerinti hatáskörén kívül esik.

 4. JOGORVOSLAT A SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGEK MEGSÉRTÉSÉÉRT

  A MICROSOFT A SZOFTVERT DÍJMENTESEN KIJAVÍTJA VAGY KICSERÉLI. AMENNYIBEN A MICROSOFT NEM TUDJA KIJAVÍTANI VAGY KICSERÉLNI AZT, ÚGY VISSZATÉRÍTI A SZOFTVERREL KAPOTT NYUGTÁN SZEREPLŐ ÖSSZEGET. A MICROSOFT A BŐVÍTÉSEKET, A FRISSÍTÉSEKET ÉS A CSERESZOFTVERT SZINTÉN DÍJMENTESEN KIJAVÍTJA VAGY KICSERÉLI. HA A MICROSOFT NEM TUDJA KIJAVÍTANI VAGY KICSERÉLNI AZOKAT, VISSZATÉRÍTI AZ ÉRTÜK ÖN ÁLTAL FIZETETT ÖSSZEGET (HA VAN ILYEN). A VISSZATÉRÍTÉSHEZ ÖNNEK EL KELL TÁVOLÍTANIA A SZOFTVERT, ÉS A BESZERZÉS IGAZOLÁSÁVAL MINDEN ADATHORDOZÓT ÉS KAPCSOLÓDÓ ANYAGOT VISSZA KELL KÜLDENIE A MICROSOFTNAK. A SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN KIZÁRÓLAG AZ ITT LEÍRT JOGORVOSLAT JÁR ÖNNEK.

 5. A FOGYASZTÓI JOGOK ÉRVÉNYE

  A HELYI JOGSZABÁLYOK SZERINT ÖN TOVÁBBI FOGYASZTÓI JOGOKKAL IS RENDELKEZHET, AMELYEKET A JELEN SZERZŐDÉS NEM MÓDOSÍTHAT.

 6. SZAVATOSSÁGI ELJÁRÁSOK

  A garanciális szolgáltatásokhoz szükség van a vásárlást igazoló dokumentumra.

  Az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában. Az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában beszerzett szoftverrel kapcsolatos szavatossági szolgáltatásokért vagy a visszatérítéssel kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a Microsofthoz

  1. a (800) MICROSOFT telefonszámon,
  2. Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; vagy
  3. látogasson el ide: (www.microsoft.com/info/nareturns.htm).
  Európában, a Közel-Keleten és Afrikában. Ha a szoftvert Európában, a Közel-Keleten vagy Afrikában szerezte be, ezt a korlátozott szavatosságot a Microsoft Ireland Operations Limited cég nyújtja Önnek. E szavatossággal kapcsolatos igényeivel forduljon a Microsofthoz
  1. Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland; vagy
  2. az Ön országában szolgáltatásokat nyújtó Microsoft-társvállalathoz (lásd: www.microsoft.com/worldwide).

  Az Egyesült Államokon, Kanadán, Európán, a Közel-Keleten és Afrikán kívül. Ha a szoftvert az Egyesült Államokon, Kandán, Európán, a Közel-Keleten és Afrikán kívül szerezte be, akkor forduljon az Ön országában szolgáltatásokat nyújtó Microsoft-társvállalathoz (lásd: www.microsoft.com/worldwide).

 7. EGYÉB SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA

  A MICROSOFT KIZÁRÓLAG A KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁGOT NYÚJTJA ÖNNEK. A MICROSOFT NEM NYÚJT SEMMIFÉLE EGYÉB KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. AMENNYIBEN A HELYI JOGSZABÁLYOK EZT LEHETŐVÉ TESZIK, A MICROSOFT EZÚTON KIZÁRJA A VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT A KERESKEDELMI FORGALMAZHATÓSÁGRA, ILLETVE AZ ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ ALKALMAZHATÓSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓAN. Amennyiben a helyi jogszabályok e kizárás ellenére valamilyen vélelmezett szavatosságot, garanciát vagy feltételt biztosítanak Önnek, az Ön jogorvoslata a Jogorvoslat a szavatossági kötelezettségek megsértéséért című szakaszban leírtak szerint alakul, amilyen mértékben azt az Ön helyi jogszabályai megengedik.

 8. A JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK MEGSÉRTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROK KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

  E KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁGBAN FOGLALT KÖTELEZETTSÉGEK MEGSÉRTÉSÉRE A FENTI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA SZAKASZBAN LEÍRTAK VONATKOZNAK.

  EZ A KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG BIZONYOS JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, DE ELŐFORDULHAT, HOGY ÖN ÁLLAMONKÉNT VAGY ORSZÁGONKÉNT VÁLTOZÓ TOVÁBBI JOGOKKAL IS RENDELKEZIK.

  AUSZTRÁLIÁBAN – HA ÖN AUSZTRÁLIÁBAN ÉL, AKKOR AZ AUSZTRÁL FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNY ÖNNEK TÖRVÉNYI GARANCIÁKAT BIZTOSÍT, ÉS A JELEN FELTÉTELEK EGYETLEN RENDELKEZÉSE SEM IRÁNYUL AZ ÖN ILYEN JOGAINAK CSORBÍTÁSÁRA.