Adattárolás az Azure-ban

Az Azure minden más felhőszolgáltatónál több globális régióval rendelkezik, így elérhetővé teszi mindazokat a skálázhatósági és adattárolási lehetőségeket, melyekkel biztosítható, hogy az alkalmazásokat a lehető legközelebbi helyen érhessék el a felhasználók, bárhol is tartózkodjanak.

A legtöbb Azure-szolgáltatás lehetővé teszi, hogy megadja azt a régiót, ahol az ügyféladatok tárolva lesznek. A Microsoft más régiókban is replikálhat az adatrugalmasság érdekében, de a Microsoft nem replikálja és nem helyezi át az ügyféladatokat a földrajzi helyen kívül (lásd a További információk részt ezen az oldalon). Ön és az Ön felhasználói a világ bármely helyén áthelyezhetik, másolhatják és elérhetik az ügyféladatokat.

További információk

Adattárolás a regionális szolgáltatások esetében

A legtöbb Azure-szolgáltatást regionális szinten helyezik üzembe, az ügyfél pedig meghatározhatja, hogy a szolgáltatás melyik régióban legyen üzembe helyezve. Ilyen Azure-szolgáltatás többek között a Virtual Machines, a Storage és az SQL Database. Az egyes régiókban elérhető szolgáltatások teljes listáját a Termékek régiók szerint tartalmazza.

A Microsoft a redundáns adattárolás érdekében vagy egyéb üzemeltetési célból egy adott térségen belül más régiókba is másolhatja az ügyféladatokat. A georedundáns tárolás például egy térség két régiója között replikálja a blobok, a fájlok, az üzenetsorok és a táblák adatait, ez ugyanis lehetővé teszi az adatok megőrzését egy adott adatközpont kiesése esetén is.

A Microsoft az ügyfél által megadott térségen kívül nem tárol ügyféladatokat – kivéve a következő regionális szolgáltatásokat:

 • A Cloud Services az Egyesült Államokba készít biztonsági mentést a webes és a feldolgozói szerepkörök központi szoftver-telepítőcsomagjairól, függetlenül a szolgáltatás üzemeltetési régiójától.
 • A Language Understanding, amely az ügyfél által használt szerzői régióktól függően tárolhatja az aktív tanulási adatokat az Egyesült Államokban, Európában vagy Ausztráliában. További információ a Language Understandingről.
 • Az Azure Machine Learning, amely az ügyfél által megadott egyéni szöveget (például a munkaterületek nevét, az erőforráscsoportok nevét, a kísérletek nevét, a fájlok nevét és a képek nevét) és a kísérletek paramétereit (tehát metaadatokat) tárolhatja az Egyesült Államokban. Nem az összetevők vannak tárolva, csak a nevek, és csak hibakeresési célra.
 • Az Azure Databricks, amelynél az identitásadatok, bizonyos táblanevek és az objektumok elérési útja az Egyesült Államokban van tárolva.
 • Az Azure Sentinel, amely olyan új biztonsági adatokat hoz létre (például incidensek, riasztási szabályok és könyvjelzők), amelyek ügyféladatokat tartalmazhatnak az ügyfélpéldányokból, például az Azure Monitor-naplókból. Az Azure Sentinel által létrehozott ilyen biztonsági adatok inaktív állapotban Európában lesznek tárolva (a Monitor-naplók Európában található munkaterületeiről létrehozott biztonsági ügyféladatok esetében), vagy az Egyesült Államokban (Monitor-naplók máshol található munkaterületeiről létrehozott biztonsági ügyféladatok esetében).
 • Az előzetes, bétaverziós és egyéb kiadás előtti szolgáltatások általában az Egyesült Államokban tárolják az ügyféladatokat, de világszerte bárhol tárolhatják.

Az ügyfelek bizonyos Azure-szolgáltatásokat, szinteket és csomagokat úgy is beállíthatnak, hogy azok csak egyetlen régióban tárolják az ügyféladatokat. Ezek a következők:

1Az a lehetőség, hogy az ügyféladatot egyetlen régióban lehessen tárolni, jelenleg csak Délkelet-Ázsia (Szingapúr) és az Ázsia és a Csendes-óceáni térség földrajzi helyeken érhető el. Minden más régió esetén az ügyféladatok a földrajzi helyen lesznek tárolva.

2Az az előzetes funkciós lehetőség, hogy minden más ügyféladatot egyetlen régióban lehessen tárolni, jelenleg csak az Ázsia és a Csendes-óceáni térség földrajzi hely Délkelet-Ázsia (Szingapúr) régiójában és Brazília földrajzi hely Dél-Brazília (Sao Paulo állam) régiójában érhető el. Minden más régió esetén az ügyféladatok a földrajzi helyen lesznek tárolva.

3Az Azure Databricks esetében az identitásadatok, bizonyos táblanevek és az objektumok elérési útja az Egyesült Államokban van tárolva. Az a lehetőség, hogy minden más ügyféladatot egyetlen régióban lehessen tárolni, jelenleg csak az Ázsia és a Csendes-óceáni térség földrajzi hely Délkelet-Ázsia (Szingapúr) régiójában és Brazília földrajzi hely Dél-Brazília (Sao Paulo állam) régiójában érhető el. Minden más régió esetében az ügyféladatok a földrajzi helyen vannak tárolva (a fenti kivételtől eltekintve).

4A klasszikus ZRS több régióban tárolja az adatokat.

Adattárolás a nem regionális szolgáltatások esetében

Bizonyos Azure-szolgáltatások nem teszik lehetővé az ügyfél számára, hogy megadja azt a régiót, ahol a szolgáltatás üzembe lesz helyezve. Ezek a szolgáltatások az ügyféladatokat bármely Microsoft-adatközpontban tárolhatják, hacsak másként nincs megadva.

 • Az Azure Content Delivery Network tartalomkézbesítési hálózat, amely globális gyorsítótárazási szolgáltatást biztosít, és különböző peremhálózati helyeken tárolja az ügyféladatokat világszerte.
 • Az Azure Active Directory (Azure AD), amely globális szinten tárolhatja az Azure AD-adatokat. Ez nem érvényes az Egyesült Államokban üzemelő Azure AD-példányokra, amelyek esetében az Azure AD-adatok az Egyesült Államokban maradnak, sem az Európában üzemelő példányokra, amelyek esetében az Azure AD-adatok tárolása csak Európában vagy az Egyesült Államokban történhet. További információ az Azure AD európai ügyfeleire vonatkozó identitástárolásról.
 • Az Azure Multi-Factor Authentication (többtényezős hitelesítés), amely az Egyesült Államokban tárolja a hitelesítési adatokat. További információ a Multi-Factor Authentication szolgáltatásról.
 • Az Azure Security Center, amely a biztonsághoz kapcsolódó ügyféladatokat tárolhatja, amelyeket az ügyfél erőforrásához kapcsolódóan vagy azokból gyűjtött (például virtuális gépekből vagy az Azure AD-bérlőből):

  Ugyanabban a földrajzi régióban, ahol az erőforrás szerepel, kivéve azokat a térségeket, ahol a Microsoft még nem helyezte üzembe a Security Centert, mert ebben az esetben az Egyesült Államokban lesz tárolva az ilyen adatok egy példánya;

  Ha a Security Center egy másik online szolgáltatást használ az ilyen adatok feldolgozásához, akkor az ilyen jellegű adatokat a másik online szolgáltatás térinformatikai szabályainak megfelelően tárolhatja.

 • Azok a szolgáltatások, amelyek globális forgalomátirányítási funkciót látnak el, és maguk nem dolgoznak fel és nem tárolnak ügyféladatokat. Ilyen például az Azure Traffic Manager, amely a különböző régiók közötti terheléselosztásra szolgál, vagy az Azure DNS, amely különböző régiókba irányuló tartománynév-szolgáltatásokat biztosít.

A nem regionális szolgáltatások teljes listájáért tekintse meg a Termékek elérhetősége régiók szerint című cikket, és válassza a nem regionális lehetőséget.