Prediktív karbantartás

A berendezések megbízhatóságának növelése prediktív karbantartással

Az alábbi demó azt mutatja be, hogyan épített ki a Rockwell Automation egy integrált portálplatformot üzletük átalakításához.

Mivel objektumaik jelentős része távoli helyszíneken található, korábban rendkívül nehéz és időigényes volt a berendezések monitorozása, a teljesítményt pedig még ennél is nehezebben lehetett felmérni. A Rockwell Automation az objektumokat az Azure-hoz csatlakoztatta, és ennek köszönhetően most már valós időben láthatják az objektumok állapotát és a teljesítményadatokat, figyelhetik a szolgáltatási szüneteket, és megelőző karbantartást végezhetnek az alkatrészeken és a berendezéseken, még mielőtt meghibásodások történnének. A korábban kihasználatlanul hagyott bőséges adatok most már lehetővé teszik a Rockwell Automation számára, hogy konkrét alkatrészeket elemezzen a szolgáltatási élettartam meghatározásához és a teljesítmény finomhangolásához, és ezzel jelentősen javították az üzletmenetet mind saját maguk, mind ügyfeleik számára.

Ezek a felhőszolgáltatások számos új üzleti lehetőséget tárnak fel. Például az olaj bányászásához, szállításához, finomításához és értékesítéséhez használt eszközök és berendezések drágák és nehézkesen kezelhetők, ráadásul több száz különféle gyártótól származnak. Az eszközök internetes hálózata (IoT) hatékonyságát kihasználva a Rockwell Automation most kibővíti azt a monitorozási rendszerét, amely ezeket a rendkívül értékes eszközöket figyeli, és az így keletkezett adatokat előrejelző, sőt megelőző karbantartásra használja majd. Az Azure IoT-megoldásai képesek átalakítani az olajellátási láncot, és olyan gyakorlati eredményeket produkálni a globális termelésben, amelyeknek az előnyei végeredményben a benzinkutakon is megjelenhetnek.

Irányítópult

KPI-összegzés

Riasztások és figyelmeztetések

Objektumadatok

Riasztás utáni hibaelhárítás

3/1. lépés

Valós idejű távoli figyelés

Az operátorok a teljes infrastruktúra valós idejű elhelyezkedését és állapotát láthatják az irányítópulton.

3/2. lépés

Objektumok helyének és állapotának megtekintése

Az objektumok állapotának ismerete kulcsfontosságú, hiszen az időt felemésztő minden incidens rendkívül költséges lehet a termelési mennyiség és a szállítási szerződések szempontjából.

3/3. lépés

A távoli helyek figyelemmel kísérése

Míg egy adott helyszínt hathavonta látogattak meg rutinkarbantartás céljából, most valós időben figyelhetik az állapotát.

2/1. lépés

Üzleti metrikák nyomon követése valós időben

A kritikus fontosságú helyi és termelési adatok jelentős üzleti KPI-információkban lesznek összegezve, így összevethetők akár a napi, akár egy termelési időszakon belüli célkitűzésekkel és a küszöbértékekkel is.

Olyan objektumokról nyerhet valós idejű információt, amelyeket eddig napokig, hetekig vagy hónapokig nem monitoroztak

2/2. lépés

Integráció meglévő rendszerekkel

Az érzékelők valós idejű adatai kombinálhatók más külső forrásokból, vagy akár más vállalati rendszerekből (például CRM vagy ERP-szolgáltatások) származó információkkal is.

3/1. lépés

Valós idejű riasztások és figyelmeztetések

A riasztások valós időben lesznek jelentve, így nem kerülik el az operátor figyelmét. A leállásokra gyorsan reagálhat az egyéni portálon vagy a gépek leállításával, amit az irányítópultról küldött parancsok segítségével végezhet el.

3/2. lépés

Meghibásodások előrejelzése

Fontos körülmény, hogy a riasztások egy része előre van jelezve. A karbantartás még a meghibásodás előtt elvégezhető, ha az adatok olyan helyzetre vagy trendre utalnak, amelyeket a prediktív modell problémásként azonosít.

3/3. lépés

A problémák megoldása, mielőtt súlyossá válnának

Az operátor kiválaszthatja azt a legmagasabb prioritású kritikus hibát, amely még nem lett megoldva és nincs figyelve.

3/1. lépés

Valós idejű adatcsatornák elemzése

Az irányítópult valós időben tölti be az adatokat. Ezen a szinten az egyes objektumok tényleges termelési teljesítménye és állapota monitorozható.

3/2. lépés

Megalapozottabb döntéshozatal

Ezeknek az adatoknak a használatával a döntéshozók megtervezhetik a beütemezett (vagy akár az ezen kívüli) feladatokat, megszervezhetik a karbantartási időszakokat, és előre jelezhetik a távoli helyszíneken lévő objektumok termelési eredményeit is.

3/3. lépés

Karbantartás elvégzése még az objektum meghibásodása előtt

Ebben a példában egy ventilátorra vonatkozó előrejelzett figyelmeztetés szerepel. Napokon belül meghibásodik, ami az objektum leállásához vezet majd. Ez még jóval az alkatrész várható élettartamán belül történik. Az operátor itt kiválaszthatja a konkrét alkatrészt, hogy intézkedni tudjon.

5/1. lépés

Intézkedés és problémaelhárítás

Az irányítópulton a riasztás adatai konkrét információt nyújtanak az operátor számára az alkatrésszel és az azonosított problémával kapcsolatban. Ezek közé tartozik például a sorozatszám, az alkatrész száma, sőt még a leltárról és a cserealkatrészek hollétéről is kap információt.

5/2. lépés

Üzletre gyakorolt hatás elemzése

A meghibásodás előrejelzése azt is tartalmazza, hogy a légszűrő ventilátor még az előtt fog meghibásodni, mielőtt a rutinkarbantartás esedékes lenne. Ez az objektum időveszteséggel járó leállásához vezet.

5/3. lépés

Adatok elemzése valós időben

A terepen lévő eszközökből az adatok valós időben lesznek beolvasva, és megjelennek a portálon. Az operátor a valós idejű tényleges adatcsatorna figyelésével ellenőrizheti, hogy a riasztások és a rendelkezésére bocsátott információk helytállóak-e. A riasztás küszöbértéke ugyancsak megjelenik, így a felhasználó egyszerűen összevetheti a figyelési adatokat a normál működéssel.

5/4. lépés

Szolgáltatási jegyek létrehozása

Az operátor szolgáltatási jegyet is létrehozhat, amelynek alapján a karbantartó személyzet kicserélheti az adott alkatrészt, és így fenntartható az objektum működőképes állapota. Ezen kívül olyan adatok is rendelkezésre állnak, amelyek üzleti elemzésekhez használhatóak, és amelyekkel az eredmény függvényében változtatások végezhetőek a működésben.

5/5. lépés

Szolgáltatási jegyek létrehozása

Az operátor szolgáltatási jegyet is létrehozhat, amelynek alapján a karbantartó személyzet kicserélheti az adott alkatrészt, és így fenntartható az objektum működőképes állapota. Ezen kívül olyan adatok is rendelkezésre állnak, amelyek üzleti elemzésekhez használhatóak, és amelyekkel az eredmény függvényében változtatások végezhetőek a működésben.