Navigáció kihagyása

Képzési tervek

E képzési tervek segítenek eligazodni szolgáltatásaink dokumentációjában, annak érdekében, hogy minél gyorsabban létrehozza első felhőalapú alkalmazásait az Azure-ban.

A csoportos adatelemzési folyamat használata az Azure Machine Learning szolgáltatással

A csoportos adatelemzési folyamat (TDSP) rendszerezett megközelítést biztosít olyan intelligens alkalmazások készítéséhez, amelyek lehetővé teszik, hogy az adatszakértőkből álló csoportok hatékonyan együttműködhessenek az ezen alkalmazások termékekre váltásához szükséges tevékenységek teljes életciklusa során.

Get started

API-kezelés

Az API Management a fejlesztők bevonásával, a szükséges üzleti adatok biztosításával, valamint analitikai, biztonsági és védelmi funkciókkal biztosítja a sikeres API-programhoz szükséges alapvető kompetenciákat. Az alábbi képzési terv az API Management használatának első lépéseiben nyújt segítséget, melynek nyomán API-kat tehet közzé külső, partneri és belső fejlesztők számára az adatokban és szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázásához.

Get started

App Service Mobile Apps-dokumentáció

A Mobile Apps az Azure App Service funkcióinak felhasználásával bejelentkezési, leküldéses értesítési és adatszinkronizálási funkciókat ad a mobilalkalmazásokhoz. Az alkalmazásokat a vállalati rendszerekkel és helyi erőforrásokkal is összekötheti. Az alkalmazást akár több millió ügyfél számára elérhetővé teheti, különböző földrajzi régiókban. Az alábbi ábrán lévő témakörökre kattintva további információkat kaphat a Mobile Appsről, speciális forgatókönyveket ismerhet meg, vagy akár azonnal munkához láthat.

Get started

App Service Web Apps

Az App Service Web Apps teljes körűen felügyelt platformot kínál nagyvállalati szintű webalkalmazások készítéséhez, üzembe helyezezéséhez és méretezéséhez. Az alábbi képzési tervvel egyszerűen elsajátíthatja a Web Apps használatát – így az alkalmazás kódjával foglalkozhat, miközben az Azure gondoskodik az alkalmazások méretezésére és biztonságos futtatására szolgáló infrastruktúráról.

Get started

Azure Automation

A Microsoft Azure Automation lehetővé teszi a felhasználóknak a gyakran ismétlődő, hosszan tartó, sok hibalehetőséget magában rejtő manuális feladatok automatizálását felhőalapú és vállalati környezetben. A tanulási útvonalterv segítségével elvégezheti az automatizálási környezet konfigurálásának első lépéseit, és meglévő megoldásokat kereshet, mielőtt saját forgatókönyvek készítésébe fogna.

Get started

Azure Backup

Az Azure Backuppal biztonsági másolatot készíthet adatairól, és azt a Microsoft-felhőben tárolhatja. A biztonsági másolat egyetlen fájlt vagy mappát, de akár egy adatközpontot is tartalmazhat. Az Azure Backup együttműködik az ügyfél típusú Windows operációs rendszerekkel, a Windows Serverrel, a System Center Data Protection Managerrel, a Microsoft SharePointtal, a Microsoft Exchange-dzsel, a Microsoft SQL Serverrel, a Hyper-V virtuális gépekkel, valamint az Azure IaaS windowsos és linuxos virtuális gépeivel.

Get started

Azure Event Hubs-eseményközpontok

Az Event Hubs egy rugalmasan skálázható közzétételi és előfizetési eseménygyűjtő szolgáltatás, amely másodpercenként akár több millió esemény kezelésére képes. Az alábbi képzési terv segítséget nyújt az Event Hubs használatának első lépéseihez, amellyel feldolgozható a hálózathoz kapcsolódó eszközök és alkalmazások által előállított nagy mennyiségű adat.

Get started

Azure IoT Suite és előkonfigurált megoldások – Képzési terv

Az Azure IoT előkonfigurált megoldásai jó kiindulópontot nyújtanak saját IoT-implementációja megvalósításához. Az előkonfigurált megoldások segítséget nyújtanak többek között a távfelügyeleti és a megelőző karbantartási helyzetekben.

Get started

Batch

Az Azure Batch segítségével hatékonyan futtathat nagy méretezést igénylő párhuzamos és HPC-alkalmazásokat. A platformszolgáltatás feladatütemezési funkciókat és egy automatikusan méretezhető felügyelt virtuálisgép-gyűjteményt biztosít a feladatok futtatásához. A Batch segítségével a számítási feladatokat igényalapú vagy ütemezett futtatásra is beállíthatja az Azure-ban, és nem kell foglalkoznia a HPC-fürtök, virtuális gépek vagy a feladatütemező konfigurálásának és felügyeletének nehézségeivel.

Get started

Cloud Services (Felhőszolgáltatások)

A Cloud Services az Azure platformszolgáltatása, amellyel skálázható, megbízható és alacsony költségek mellett működtethető alkalmazásokat futtathat, miközben a virtuális gépeket is kézben tarthatja. Az alábbi képzési terv segít eldönteni, hogy a Cloud Services megfelelő megoldást nyújt-e alkalmazása számára, majd megteheti az első lépéseket.

Get started

Cortana Analytics-folyamat (CAP)

A Cortana Analytics-folyamat (CAP) egy szisztematikus adatelemzési módszer, amely a Cortana Analytics csomag termékeire és az Azure eszközeire épülő, az intelligens alkalmazásokban használható prediktív modellek kidolgozását szolgáló folyamat lépéseit írja le. A CAP lépései útmutatóként szolgálnak a probléma meghatározásához, a kapcsolódó adatok megismeréséhez és elemzéséhez, a prediktív modellek kidolgozásához és értékeléséhez, valamint a modellek intelligens alkalmazásokban való rendszerbe állításához. A folyamat iteratív, vagyis az adatok és a funkciók megértése a modell finomhangolásával folyamatosan bővül, ami gyakran a folyamat korábban már végrehajtott lépéseinek újbóli elvégzését teszi szükségessé.

Get started

Data Catalog

Az Azure Data Catalog egy teljes körűen felügyelt szolgáltatás, amely rendszerszintű megoldást kínál a vállalati adatforrások regisztrálására és keresésére. Lehetővé teszi a felhasználóknak – az elemzőktől az adatszakértőkön át a fejlesztőkig – az adatforrások regisztrálását, felderítését, megértését és felhasználását. A közösségtől származó jegyzetek és metaadatok használatával a összegyűjthetők a kollektív ismeretek a vállalaton belül, felfedezhetők a rejtett adatok, és jobban kihasználhatók a vállalati adatforrások.

Get started

Képzési terv az Azure Data Factoryhoz

A Data Factory egy felhőalapú adatintegrációs szolgáltatás, amely az adatok áthelyezésének és átalakításának összehangolására és átalakítására szolgál. Az alábbi képzési terv a Data Factoryval kapcsolatos tartalmakban való eligazodáshoz nyújt segítséget.

Get started

Képzési terv az IoT Hubhoz

Az IoT Hub egy Microsoft Azure-szolgáltatás, mely lehetővé teszi nagy mennyiségű telemetriai adat fogadását az IoT-eszközökről, illetve ezeknek az eszközöknek a felügyeletét.

Get started

Learn Hadoop on HDInsight (Windows)

In HDInsight, you can work with big data in the cloud by using Hadoop, HBase, Apache Storm, and customized clusters. This learning path will help you learn Hadoop and its components so you can start to manage, analyze, and report on big data with high reliability and availability in HDInsight.

Get started

Learning path for StorSimple

StorSimple and Microsoft Azure offer a unique and integrated primary storage archival, and disaster recovery solution with Azure as the extension of on-premises storage. Use this learning path to deploy and manage your StorSimple.

Get started

Media Services – Élő adatfolyam

A Microsoft Azure Media Services egy bővíthető felhőalapú platform, amellyel a fejlesztők skálázható médiakezelő és -szolgáltató alkalmazásokat készíthetnek. A Media Services olyan REST API-kra épül, amelyekkel biztonságosan tölthet fel, tárolhat, kódolhat és csomagolhat video- és audiotartalmakat igényalapú és élő adatfolyamos közvetítés céljából különböző végpontok, például TV, számítógép vagy mobileszközök felé. A Media Services emellett további hasznos funkciókat kínál – ilyen például a felderíthetőséget segítő médiaindexelés, a terjesztést megkönnyíti többplatformos lejátszók, az élő tartalmak igény szerinti műsorkínálatba való áthelyezését megkönnyítő felhőalapú DVR-funkciók, vagy az értéknövelt szolgáltatásokat biztosító külső partnerek kiterjedt hálózata.

Get started

Media Services – Igényalapú streaming

A Microsoft Azure Media Services egy bővíthető felhőalapú platform, amellyel a fejlesztők skálázható médiakezelő és -szolgáltató alkalmazásokat készíthetnek. A Media Services olyan REST API-kra épül, amelyekkel biztonságosan tölthet fel, tárolhat, kódolhat és csomagolhat video- és audiotartalmakat igényalapú és élő adatfolyamos közvetítés céljából különböző végpontok, például TV, számítógép vagy mobileszközök felé. A Media Services emellett további hasznos funkciókat kínál – ilyen például a felderíthetőséget segítő médiaindexelés, a terjesztést megkönnyíti többplatformos lejátszók, az élő tartalmak igény szerinti műsorkínálatba való áthelyezését megkönnyítő felhőalapú DVR-funkciók, vagy az értéknövelt szolgáltatásokat biztosító külső partnerek kiterjedt hálózata.

Get started

Redis Cache

Az Azure Redis Cache a népszerű, nyílt forráskódú Redis gyorsítótáron alapul. Használatával igénybe vehető a Microsoft biztonságos és dedikált Redis gyorsítótára, amely az Azure-on belül bármelyik alkalmazásból hozzáférhető. Az Azure Redis Cache a nagy átviteli sebességnek és a közel valós idejű adatelérésnek köszönhetően gyors és méretezhető Azure-alkalmazások futtatását teszi lehetővé.

Get started

Service Bus

A Service Bus egy általános felhőalapú üzenetkezelő rendszer, amellyel szinte bármit csatlakoztathat – alkalmazásokat, szolgáltatásokat és eszközöket –, függetlenül attól, hogy ezek hol találhatók. Az alábbi képzési tervvel elsajátíthatja, hogyan csatlakoztathat Azure-on vagy a helyszíni környezetben futó, vagy akár hibrid alkalmazásokat.

Get started

Service Fabric

A Service Fabric segítségével a Microsoft felhőszolgáltatásával azonos technológiát alkalmazó, bármikor elérhető és rendkívül nagy kapacitású szolgáltatásokat készíthet és üzemeltethet.  Ez a képzési terv bevezetőként szolgál a skálázható, megbízható, könnyen kezelhető és felhőre tervezett alkalmazások készítésébe.

Get started

Site Recovery

A Site Recovery segítségével kézben tarthatja és automatizálhatja a Hyper-V- és VMware-alapú virtuális gépeken vagy fizikai kiszolgálókon futó helyszíni számítási feladatok védelmét, amely az Azure-ban vagy másodlagos adatközponttal is ellátható. Az alábbi tanulás folyamatábra alapján megismerheti és üzembe helyezheti a Site Recovery szolgáltatást.

Get started

Stream Analytics Learning Path

Learn how you can rapidly develop and deploy low-cost analytics solutions with Azure Stream Analytics service in the cloud. Uncover real-time insights from devices, sensors, infrastructure, and applications.

Get started

Virtuális gépek

A Virtual Machines segítségével hatékonyan tarthatja kézben a kisebb vagy többrétegű alkalmazásai futtatására szolgáló virtuális gépeket – az adatközpontban működő egységekkel azonos módon. Az alábbi képzési terv alapján megtudhatja, hogyan hozhat létre és kezelhet virtuális gépeket az Azure-portál, a PowerShell vagy az Azure parancssori felület (CLI) segítségével, illetve az erőforrás-kezelő sablonjaival.

Get started