Számítás

Webhelyek

Oktatóanyag: A Python konfigurálása Azure-webhelyekkel

Megtudhatja, hogyan hozhat létre és konfigurálhat alapvető, a Web Server Gateway Interface (WSGI) felülettel kompatibilis Python alkalmazásokat az Azure-webhelyeken. Útmutatást nyújtunk többek között a Python-futtatókörnyezet kiválasztásához, a szükséges kódtárak megadásához, a web.config fájl létrehozásához, a Git-alapú üzembe helyezéshez és a csomagtelepítés hibaelhárításához.

Oktatóanyag: Django-alapú fejlesztés a Git segítségével Windows, Mac vagy Linux rendszerben

Webhely létrehozása a Django Python webes keretrendszerben, és a Git használatával történő üzembe helyezése Windows/Mac/Linux rendszerben.

Oktatóanyag: Bottle-alapú fejlesztés a Git segítségével Windows, Mac vagy Linux rendszerben

Webhely létrehozása a Bottle Python webes keretrendszerben, és a Git használatával történő üzembe helyezése Windows/Mac/Linux rendszerben.

Oktatóanyag: Flask-alapú fejlesztés a Git segítségével Windows, Mac vagy Linux rendszerben

Webhely létrehozása a Flask Python webes keretrendszerben, és a Git használatával történő üzembe helyezése Windows/Mac/Linux rendszerben.

Oktatóanyag: Django- és MySQL-projektek készítése PTVS 2.1-gyel

Ismerje meg, hogy a Python Tools for Visual Studio eszközzel miként készíthet olyan Django-alkalmazást, amely az adatokat egy MySQL-adatbázispéldányban tárolja, és bármely webhelyen üzembe helyezhető.

Oktatóanyag: Django- és SQL Database-projektek készítése PTVS 2.1-gyel

Ismerje meg, hogy a Python Tools for Visual Studio eszközzel miként készíthet olyan Django-alkalmazást, amely az adatokat egy SQL-adatbázispéldányban tárolja, és bármely webhelyen üzembe helyezhető.

Oktatóanyag: Bottle és MongoDB-projektek készítése PTVS 2.1-gyel

Ismerje meg, hogy a Python Tools for Visual Studio eszközzel miként készíthet olyan Bottle-alkalmazást, amely az adatokat egy MongoDB-adatbázispéldányban tárolja, és bármely webhelyen üzembe helyezhető.

Oktatóanyag: Bottle és Azure Table Storage-projektek készítése PTVS 2.1-gyel

Ismerje meg, hogy a Python Tools for Visual Studio eszközzel miként készíthet olyan Bottle-alkalmazást, amely az adatokat az Azure Table Storage szolgáltatásban tárolja, és bármely webhelyen üzembe helyezhető.

Oktatóanyag: Flask és MongoDB-projektek készítése PTVS 2.1-gyel

Ismerje meg, hogy a Python Tools for Visual Studio eszközzel miként készíthet olyan Flask-alkalmazást, amely az adatokat egy MongoDB-adatbázispéldányban tárolja, és bármely webhelyen üzembe helyezhető.

Oktatóanyag: Flask and Azure Table Storage-projektek készítése PTVS 2.1-gyel

Ismerje meg, hogy a Python Tools for Visual Studio eszközzel miként készíthet olyan Flask-alkalmazást, amely az adatokat az Azure Table Storage szolgáltatásban tárolja, és bármely webhelyen üzembe helyezhető.

Útmutató: Egyéni tartománynevek beállítása Azure-webhelyekhez

Webhely létrehozásakor az Azure az azurewebsites.net tartomány egy könnyen megjegyezhető nevű altartományát kínálja fel, hogy a felhasználók egy URL-címet megadva (például http://<mysite>.azurewebsites.net) érhessék el a webhelyet. A normál üzemeltetési módra beállított webhelyek azonban saját tartománynevekhez is hozzárendelhetők (például contoso.com).

Útmutató: Az SSL konfigurálása Azure-webhelyekhez

Az SSL-alapú titkosítás a leggyakrabban használt módszer az interneten keresztül küldött adatok biztonságossá tételéhez. Ebben az általános feladatban azt fejtjük ki, hogy miként lehet HTTPS-végpontokat meghatározni webhelyekhez, és hogyan tölthetők fel SSL-tanúsítványok az alkalmazások biztonságossá tételéhez.

Útmutató: Háttérfeladatok Azure Websites-beli futtatása a WebJobs segítségével

Útmutató a WebJobs üzembe helyezéséhez a klasszikus Microsoft Azure-portál segítségével

Cloud Services (Felhőszolgáltatások)

Oktatóanyag: Python-alapú webes és feldolgozói szerepkörök létrehozása a PTVS 2.1-gyel

Annak áttekintése, hogy miként hozhatók létre Azure-felhőszolgáltatások (például webes vagy feldolgozói szerepkörök) a Visual Studióhoz készült Python Tools eszközzel.

Útmutató: Egyéni tartománynév beállítása Azure-felhőszolgáltatásokhoz vagy -tárfiókokhoz

Az Azure-alkalmazások és -tárfiókok alapértelmezés szerint felhasználóbarát névvel rendelkező altartományokon keresztül érhetők el (például http://<myapp>.cloudapp.net vagy https://<mydata>.blob.core.windows.net). Ez a cikk azt mutatja be, hogyan tehetők közzé alkalmazások és adatok saját egyéni tartományokban (például http://<myapp>.com).

Szolgáltatáskalauz: Szolgáltatásfelügyelet

Ebből a cikkből kiderül, hogyan lehet szokványos szolgáltatásfelügyeleti feladatokat elvégezni Python nyelvű programokon keresztül a Pythonhoz készült Windows Azure SDK ServiceManagementService osztályának használatával.

Virtuális gépek

Oktatóanyag: Django-alapú „Helló világ!” alkalmazás linuxos virtuális gépen

Bemutatjuk egy Django Python webes keretrendszer használatával írt egyszerű „Helló világ!” alkalmazás létrehozását és üzembe helyezését az Azure-on. Ismertetjük továbbá az Azure Compute Emulator használatához és Python-alkalmazásoknak az Azure-ban való üzembe helyezéséhez szükséges alapvető tudnivalókat.

Oktatóanyag: Django-alapú „Helló világ!” alkalmazás windowsos virtuális gépen

Ez az útmutató bemutatja, hogyan működtethető az Azure-ban üzemelő Django-alapú webhely egy Windows Servert futtató virtuális gép használatával. Emellett ismerteti az Azure virtuális gép beállítását a Django üzemeltetéséhez, illetve új Django-alkalmazások létrehozását a Windows rendszerből.

Oktatóanyag: IPython Notebook az Azure-ban

Az IPython projekt eszközök gyűjteményét biztosítja a tudományos számítástechnikához, beleértve az IPython Notebook nevű interaktív webes környezetet. Az oktatóanyag bemutatja, az IPython Notebook telepítését az Azure-ba linuxos vagy windowsos virtuális gépek használatával.

Eszközök

Szolgáltatáskalauz: Fejlesztés és üzembe helyezés Mac és Linux parancssori eszközökkel

Az Azure Macre és Linuxra készült parancssori eszközeinek gyűjteménye Azure-szolgáltatások üzembe helyezésére és kezelésére szolgál. A parancssori eszközökkel Azure-beli webhelyeket és virtuális gépeket hozhat létre és felügyelhet.

Szolgáltatáskalauz: Fejlesztés és üzembe helyezés az Azure PowerShell-bővítményével

Az Azure PowerShell-bővítménye olyan parancssori környezetet biztosít, amelyben Windows PowerShell-parancsmagokkal lehet Azure-alkalmazásokat fejleszteni és üzembe helyezni. Ez az útmutató bemutatja, hogy miként használhatók a Windows PowerShell-parancsmagok Azure-szolgáltatások létrehozásához, üzembe helyezéséhez és felügyeletéhez.