Passer la navigation

Applications de gestion financière utilisant Azure Database pour MySQL

Stockez de façon sécurisée les données critiques et fournissez aux utilisateurs des insights et analytiques à forte valeur ajoutée sur les données agrégées, en utilisant la sécurité et les performances intégrées.

Aplikace pro správu financí s využitím Azure Database for MySQLBezpečně ukládejte důležitá data a poskytněte uživatelům cenné analýzy a přehledy agregovaných dat s využitím integrovaného zabezpečení a výkonu.Mobile AppFinancial data from multiple sourcesAzure App ServicesBrowserPower BI(Financial Analytics)Azure Database for MySQL(Financial Data Store)$

Architectures de solution associées

Inteligentní aplikace s využitím Azure Database for MySQLVyvíjejte sofistikované transformační aplikace s využitím špičkových algoritmů strojového učení a integrovaných vizualizačních nástrojů pro zajištění užitečných přehledů a analýz.

Applications intelligentes utilisant Azure Database pour MySQL

Développez des applications transformationnelles sophistiquées à l’aide d’algorithmes Machine Learning de pointe et d’outils de visualisation intégrés permettant de générer des insights et analytiques actionnables.