Den totale økonomiske effekten av plattformtjenesten Microsoft Azure

Forretningsfordeler og kostnadsbesparelser ved bruk av Azure-plattformen som tjeneste

La ressource Den totale økonomiske effekten av plattformtjenesten Microsoft Azure n’est pas disponible en Français. Des informations sont disponibles en: Norsk.

Date de publication : 27/10/2016

Er du interessert hvordan du kan lage nye apper, få nye inntekter og redusere kostnadene ved å bruke Microsoft Azure-plattformen? Kunder kan få betydelig avkastning ved å bruke Azure-plattformen til utvikling og distribusjon av apper. Men mange kunder mangler det helhetlige rammeverket for å evaluere fordelene de kan oppnå ved å bruke Azure som plattform i organisasjonen. Du kan bruke Forresters Total Economic Impact («TEI»)-modell for bedre å kunne forutsi de økonomiske fordelene med plattformtjenesten Microsoft Azure. Du kan gratis laste ned «The Total Economic Impact of Microsoft Azure PaaS», en bestilt studie utført av Forrester Consulting, og lese om nøkkelfordelene, kostnadene og risikoene forbundet med å bruke plattformtjenesten Microsoft Azure, og få en dypere forståelse av hva det innebærer for din forretningsvirksomhet.

Rechercher d’autres ressources

Ressursen er tilgjengelig på engelsk.

Se connecter pour accéder au téléchargement

- Ou -

Pour télécharger le rapport, connectez-vous ou complétez le formulaire ci-dessous.

Microsoft peut utiliser vos coordonnées pour fournir des mises à jour et des offres spéciales sur Microsoft Azure. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la déclaration de confidentialité.