Softronic AB

Softronic AB

Le profil Softronic AB n'est pas disponible dans la région Français. Des informations sont disponibles en: Svenska.

Vue d’ensemble

Molntjänster och abonnemangsbaserad IT mixad med tjänstebaserade leveranser.

Softronics erbjudande består av ett stort antal tjänster som kan avropas var för sig, eller i paketerade kombinationer, för att skapa det IT-stöd och koordinering som respektive kund behöver

Tjänster levereras via Softronics hypermoderna hostingplattform med virtuella serverinstanser i en flexibel, dynamisk och skalbar arkitektur. Leverans med hög driftsäkerhet och tillgänglighet genom elasticitet som spänner över flera datahallar. I plattformen produceras ”Cloud”-baserade IaaS-tjänster (Infrastructure as a Service), såväl på marken som i det publika molnet så som Microsoft Azure eller en hybrid av dessa. Tjänsterna avropas månadsvis för vid varje tillfälle aktuellt behov. Betalning sker i efterskott för nyttjade resurser och kapaciteter. Lösningen ger möjligheter att automatiskt öka kapaciteten vid tillfälliga produktionstoppar eller stadigvarande behov.

Innehåll:
• Helhetsansvar
• SPOC – EN Servicedesk
• Samordning av tredjepartsleveranser
• Kitt mellan verksamhet och teknik
• Molntjänster – Privat, Publikt, Hybrid
• Generiska tjänster – Hosted Exchange, Office365
• Infrastrukturtjänster – Internet, WAN, LAN
• Kundanpassade tjänster
• Produktförsörjning
• Helautomatiskt – Självbetjänings portal
• Kostnadseffektivt, kända kostnader och tydlig leverans
• Hypermodernt – System Center 2012 R2

Kalla fakta:
• 3 Datacenters
• 24 x 7 x 365
• Full redundans
• +2 000 servers
• Speglade SAN

On-boarding

Analys befintlig kundmiljö:
• Flygning över driftobjekten
• Rådgivning kring styrning av teknisk och applikatorisk drift
• Kartläggningsmatriser, styrdokument
• Status befintlig utrustning, kapacitetsplanering, dokumentation och processer
• Omfattning och beslutsunderlag för övertagande

Övertagande:
• Kunskapsöverföring (delaktiga i aktiviteter)
• Dokumentera upp driftprocesserna enligt vår metod och mallar.
• ”Digital flytt” till etablerad miljö
• Beslut om drifttagning

Drift/Förvaltning:
• Skarpt läge - Vi tar ansvar till kända kostnader
• Mätbara Servicenivåer (SLA)
• Driftstöd och rådgivning kring styrning av teknisk och applikatorisk drift

Nous contacter

Consulter le site web

(8) 5190 90 00

claes.brikell@softronic.se

Produits Azure associés