Ignorez la navigation

15 lärdomar: Migrera SAP till molnet

Cette ressource est disponible en Svenska.

Date de publication : 2020-03-06

Visualisera hur din digitala omvandlingsresa kan se ut på Azure. Få nya perspektiv från Microsofts IT-chefer som pratar om sina erfarenheter av att gå över från SAP till molnet. Kom igång idag och läs den här e-boken för att
  • se hur IT-proffs som du har klarat av förändringshanteringen och utvecklat egna strategier för SAP-molnmigrering
  • få praktiska råd om hur ni håller organisationen informerad när medarbetarna börjar flytta ut i molnet
  • upptäcka de fördelar man får av att migrera SAP till Azure, däribland sänkta kostnader och att SAP-investeringen framtidssäkras.

Se connecter pour télécharger

- Ou -

Veuillez vous connecter ou fournir vos informations pour télécharger le rapport.

Tous les champs accompagnés d’un(e) * sont obligatoires