Advania

Advania

El perfil Advania no está disponible en Español. La información está disponible en Svenska.

Información general

Vad kan molnet ha för konsekvens hos er?
Gemensamt med Microsoft och deras
teknologier anordnar Advania Workshops kring
Azure & storage.

»»Komplexa hybridlösningar?
»»Svårt med testmiljöer?
»»Dyra lagringskostnader pga volym?
»»Långa leveranstider på HW?

Strategier i förhållande till Microsoft Azure
Hur kan du tänka strategiskt runt molntjänster?
Vilken nytta ger dem och hur skulle det passa er?


Workshopen är uppdelad i en teoridel
och en praktisk del där Advania visar
hur man enkelt kan börja använda Microsoft
Azure.

Azure allmänt (teori)
»»Microsoft Azure AD - Integrationer
»»Microsoft Azure - Användningsområden
»»Microsoft Azure - Fördelar
»»Microsoft Azure – Nackdelar

Hur kan ni tänka strategiskt kring molntjänster?
»»Test- och utvecklingsmiljö
»» StorSimple - storage och kostnader
»» Förlängning av egna datacentret till
Microsoft Azure
»» Hur säkert är Microsoft Azure?
»»Ekonomi - Vad kostar det och hur
räknar jag ut det?


Skapa labbet (demo i Azure)
»»Hur kommer jag igång?
»»Microsoft Azure portalen
»»Skapa ny domän
»»Skapa en ny användare
»»Skapa en Cloud Service
»»Skapa ny storage account (demo Blobs,
Tables, Queues, CloudXplorer)
»»Skapa egen VM-mall
»»Åtkomst utan VPN
»»Åtkomst med VPN
»» Integration med egna datacentret
»»StorSimple demo vid behov
Datalagring med StorSimple
Mängden data ökar varje år med 40-60%.
Med StorSimple bygger man bort en hel
del behov av hårdvara och tekniker som
behövs för datalagring och backup.
»»StorSimple + Microsoft Azure = minskar
TCO med 60–80%
»»Man drar nytta av Microsoft Azure
för att spara undan data som sällan
används
»»Backup görs lokalt och/eller i molnet
med snapshots
»»Möjliggör snabb återställning
»»Möjliggör enklare testning av återställningar
»»Minskar avsevärt behovet för tape
backup.

Ponerse en contacto con nosotros

Visite el sitio web

+1 (08) 54670000

peter.backman@kerfi.com