Streaming using HDInsight

Ingest and process millions of streaming events per second with Apache Kafka, Apache Storm, and Apache Spark Streaming.

Streamování s využitím služby HDInsightMůžete ingestovat a zpracovávat miliony streamovaných událostí za sekundu s využitím Apache Kafka, Apache Stormu a streamování Apache Sparku.

Related solution architectures