Skip Navigation

Retail and e-commerce using Azure Database for MySQL

Build secure and scalable e-commerce solutions that meet the demands of both customers and business. Engage customers through customized products and offers, process transactions quickly and securely, and focus on fulfillment and customer service.

Maloobchodní prodej a elektronické obchodování s využitím Azure Database for MySQLVytvářejte bezpečná a škálovatelná řešení elektronického obchodování, které splňují požadavky zákazníků i obchodní požadavky. Zaujměte zákazníky prostřednictvím přizpůsobených produktů a nabídek, zpracovávejte transakce rychle a bezpečně a zaměřte se na splňování požadavků a služby zákazníkům.BrowserAzure Database for MySQL(Product Catalog)Azure Database for MySQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure StorageAzure HD Insight(Game Analytics)

Related solution architectures