Customer onboarding process powered by a serverless architecture

This serverless architecture enables you to build and run applications without having to worry about the underlying infrastructure and the associated management and maintenance. By using it, you can dramatically improve developer productivity.

Proces dodawania klientów obsługiwany przez architekturę bezserwerowąTa architektura bezserwerowa umożliwia tworzenie i uruchamianie aplikacji bez zajmowania się podstawową infrastrukturą oraz zarządzaniem nią i utrzymaniem. Korzystając z niej, można znacznie zwiększyć wydajność deweloperów.123456

Information about the new customer is posted to a web endpoint.

The customer’s photo is posted to Cognitive Services Face API. Face API associates the customer’s photo and name.

The customer information is recorded in Dynamics 365 or other CRM.

The information about a new customer is sent to Power BI.

The customer information is added to the mailing list (MailChimp).

The solution creates a record of the member in SQL Database.

  1. 1 Information about the new customer is posted to a web endpoint.
  2. 2 The customer’s photo is posted to Cognitive Services Face API. Face API associates the customer’s photo and name.
  3. 3 The customer information is recorded in Dynamics 365 or other CRM.
  1. 4 The information about a new customer is sent to Power BI.
  2. 5 The customer information is added to the mailing list (MailChimp).
  3. 6 The solution creates a record of the member in SQL Database.

Implementation guidance

The links to the right give you detailed technical guidance on navigating a particular area of the architecture.

Product information

The links to the right provide documentation on deploying and managing the Azure products listed in the solution architecture above.

Related solution architectures