Skip Navigation

Intelligent apps using Azure Database for PostgreSQL

Develop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

Intelligente apps vha. Azure Database til PostgreSQLUdvikl avancerede transformationsapps vha. de nyeste algoritmer til maskinel indlæring og integrerede visualiseringsværktøjer for at få indsigt og analyser, du kan handle på.

Related solution architectures