Hybrid connectivity with Azure Stack

Azure Stack enables you to deploy Azure services on-premises or in the cloud with a consistent application logic, development paradigm, and operations methodology.

Hybrid cloud applications are a single system that has components running in both Azure and Azure Stack. This solution blueprint is relevant to establishing connectivity for any application that involves communications between the Azure public cloud and on-premises Azure Stack components. Hybrid connectivity is a foundational blueprint that will be applicable to most Azure Stack solutions.

Note: This doesn't apply to Azure Stack deployments that are disconnected from the public internet.

Hybrid connectivity with Azure StackAzure Stack enables you to deploy Azure services on-premises or in the cloud with a consistent application logic, development paradigm, and operations methodology. Hybrid cloud applications are a single system that has components running in both Azure and Azure Stack. This solution blueprint is relevant to establishing connectivity for any application that involves communications between the Azure public cloud and on-premises Azure Stack components. Hybrid connectivity is a foundational blueprint that will be applicable to most Azure Stack solutions. Note: This doesn't apply to Azure Stack deployments that are disconnected from the public internet.4321321

Deploy a virtual network in Azure and Azure Stack.

Deploy a virtual network gateway in Azure and Azure Stack.

Deploy virtual machines in each virtual network.

Establish a VPN connection over the public internet between the network gateways.

  1. 1 Deploy a virtual network in Azure and Azure Stack.
  2. 2 Deploy a virtual network gateway in Azure and Azure Stack.
  1. 3 Deploy virtual machines in each virtual network.
  2. 4 Establish a VPN connection over the public internet between the network gateways.

Implementation guidance

Products/Description Documentation

Virtual Network

Provision private networks, optionally connect to on-premises datacenters.

Virtual Network Gateway

Learn how to configure VPN Gateway, a virtual private network gateway.

Virtual Machines

Provision Windows and Linux virtual machines in seconds.

Azure Stack

Azure Stack is a hybrid cloud platform that lets you use Azure services on-premises.

Related solution architectures

Hybrid CI/CD med Azure StackDet kan vara svårt att implementera en CI/CD-metod (kontinuerlig integration och utveckling) för distribution av program när de lokala programmen är skapade och fungerar annorlunda än molnprogrammen. När du har en enhetlig uppsättning utvecklingsverktyg och processer både i det offentliga Azure-molnet och i den lokala Azure Stack-miljön är det mycket enklare att implementera en CI/CD-metod. Appar och tjänster som distribueras på rätt sätt i Azure och Azure Stack är i princip utbytbara och kan köras på båda platserna.123455

Hybrid CI/CD with Azure Stack

Implementing a continuous integration/continuous development (CI/CD) approach to deploying applications becomes difficult when on-premises applications are built and operated in different ways than cloud applications. Having a consistent set of development tools and processes across the Azure public cloud and on-premises Azure Stack environments makes it far easier for organizations to implement a practice of CI/CD. Apps and services deployed the right way in Azure and Azure Stack are essentially interchangeable and can run in either location.

Hybrididentitet med Azure StackDu behöver inte låta bli att använda molnteknik bara för att du måste behålla vissa programkomponenter lokalt. Med Azure Stack kan du behålla programkomponenter lokala samtidigt som de interagerar med komponenter som körs i det offentliga Azure-molnet. Med den här skissen kan team hantera sina användaridentiteter och program på samma sätt oavsett moln.12334556

Hybrid identity with Azure Stack

The need to keep application components on-premises doesn't have to be a barrier to adopting cloud technologies. With Azure Stack, app components can reside on-premises while interacting with components running in Azure public cloud. This blueprint enables teams to manage identity for users as well as applications in a way that is consistent across clouds.