Skip Navigation

Finance management apps using Azure Database for MySQL

Securely store critical data and provide high-value analytics and insights over aggregated data to users, using in-built security and performance.

Finansiera hanteringsappar med Azure Database for MySQLLagra känsliga data säkert och tillhandahåll analys och information av högt värde om sammanställda data till användarna med hjälp av inbyggd säkerhet och prestanda.Mobile AppFinancial data from multiple sourcesAzure App ServicesBrowserPower BI(Financial Analytics)Azure Database for MySQL(Financial Data Store)$

Related solution architectures