Katalog řešení na platformě Microsoft Azure

Published: 5/9/2016

Vydejte se s námi do nejrychleji se rozvíjející oblasti cloud computingu a díky platformě Microsoft Azure nastartujte další růst svého podnikání.

Find more resources

Rostoucí trend služeb v oblasti cloud computingu otevírá příležitosti jak pro vývojáře aplikací, tak pro organizace, které tyto aplikace využívají. Řešení zde uvedená staví na výhodách veřejného cloudu, resp. Microsoft Azure služeb, které nabízí možnost rychlého nasazení aplikace do vysoce škálovatelného prostředí s garantovanou dostupností.