สร้างบอทอัจฉริยะแรกของคุณโดยใช้ Microsoft AI

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับนักพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ AI

This resource is available in ประเทศไทย.

Published: 10/30/2018

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การค้าปลีก การเงิน สุขภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยความเร็วระดับนี้ ทุกอุตสาหกรรมจะสามารถใช้ AI เพื่อต่อยอดความฉลาดของมนุษย์ได้ ใน e-book เล่มนี้ Anand Raman และ Wee Hyong Tok จาก Microsoft จะเล่าแผนงานที่ครอบคลุมสำหรับนักพัฒนาเพื่อทำการสร้างแอปพลิเคชันแบบใช้ AI ตัวแรกของตนเอง 

ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ Conference Buddy คุณจะได้เรียนรู้สิ่งสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาแชทบอทอัจฉริยะที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถโต้ตอบกับผู้พูดได้ e-book เล่มนี้จะแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม Microsoft AI และสอนวิธีการสร้างแอปพลิเคชันที่ทรงประสิทธิภาพและชาญฉลาด

  • เข้าใจว่าการทำงานร่วมกันของระบบคลาวด์ ข้อมูล และ AI ช่วยให้องค์กรสร้างระบบที่ชาญฉลาดได้อย่างไร 
  • เรียนรู้เครื่องมือ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Microsoft AI สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ AI 
  • สอนทักษะ AI ใหม่ ๆ ให้แอปพลิเคชัน Conference Buddy โดยใช้ความสามารถ AI ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าอย่างกล้อง การแปล และการพูด 
  • เรียนรู้เกี่ยวกับ Open Neural Network ExchangeSign in with your preferred account

- Or -

Tell us a little about yourself.

I would like information, tips, and offers about Microsoft Azure and other Microsoft products and services. Privacy Statement.