Koppla era data till er beslutsprocess

IoT-guiden för företagsledare

This resource is available in Svenska.

Published: 2/4/2019

Lösa affärsproblem med era egna data. Få nya affärsinsikter med hjälp av befintlig utrustning och sakernas internet (IoT). Läs e-boken och lär dig hur Azure IoT kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet med säkra och innovativa, hanterade tjänster och lösningsacceleratorer. Lär dig mer om hur du kan börja i liten skala och skala upp i egen takt. Utforska ämnen som

  • vad IoT är – inklusive information om anslutna enheter, hur data omvandlas till insikter och inom vilka områden du behöver vidta åtgärder
  • hur du skalar IoT-kostnaderna utifrån företagets behov och samtidigt snabbt får igång dina IoT-lösningar
  • varför IoT kan utgöra en säker helhetslösning för vanliga scenarier som fjärrövervakning, förutsägande underhåll, hantering av anläggningar, uppkopplad tillverkning och hantering av maskinparker.

Sign in with your preferred account

- Or -

Tell us a little about yourself.

Microsoft may use your contact information to provide updates and special offers about Microsoft Azure and other Microsoft products and services. You can unsubscribe at any time. To learn more, read the privacy statement.