Grundläggande om molnmigrering: En guide till migrering av servrar och virtuella datorer

This resource is available in Svenska.

Published: 4/26/2018

Migreringen till molnet ger företaget större skalbarhet, kostnadseffektivitet och bättre prestanda, men det kan kräva noggrann IT-planering och en väl genomtänkt strategi. Lyckligtvis finns det resurser och verktyg som kan göra molnmigreringen mindre skrämmande och förenkla färden till molnet, samtidigt som riskerna för verksamheten minskar.

Ladda ner denna e-bok om migrering till Azure och få råd om hela processen, från de inledande övervägandena till de verktyg som krävs. Du får reda på hur du: 

  • tar dig an molnmigreringen 
  • identifierar och utvärderar dina servrar, virtuella maskiner och appar 
  • verkställer migreringen tryggt 
  • optimerar och justerar molntjänsterna och resurserna. 

Sign in with your preferred account

- Or -

Lämna dina uppgifter om du vill ladda ner guiden.

Microsoft may use your contact information to provide updates and special offers about Microsoft Azure and other Microsoft products and services. You can unsubscribe at any time. To learn more, read the privacy statement.