Podstawowe informacje o migracji do chmury: przewodnik po migrowaniu serwerów i maszyn wirtualnych

This resource is available in Polski.

Published: 4/26/2018

Migracja do chmury zapewnia firmie większą skalowalność, oszczędność kosztów i wyższą wydajność, ale może wymagać starannego planowania i strategii w zakresie IT. Na szczęście istnieją zasoby i narzędzia, które sprawią, że migracja do chmury będzie mniej uciążliwa, a droga do chmury prostsza — przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka i negatywnego wpływu na działalność firmy.

Pobierz ten e-book na temat migracji na platformę Azure, aby uzyskać wskazówki dotyczące całego procesu — od kwestii, które trzeba rozważyć na początku, po wymagane narzędzia. Dowiesz się, jak:

  • przygotować się do migracji do chmury; 
  • odnaleźć i ocenić swoje serwery, maszyny wirtualne i aplikacje; 
  • bezpiecznie przeprowadzić migrację; 
  • zoptymalizować i dostosować swoje zasoby i usługi w chmurze.


Sign in with your preferred account

- Or -

Podaj wymagane informacje, aby pobrać przewodnik.

Microsoft may use your contact information to provide updates and special offers about Microsoft Azure and other Microsoft products and services. You can unsubscribe at any time. To learn more, read the privacy statement.