Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps

Azure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.

Java CI/CD ved hjælp af Jenkins og Azure Web AppsAzure App Service er en hurtig og enkel måde at oprette webapps på ved hjælp af Java, Node, PHP eller ASP.NET og understøtter også brugerdefinerede sprogkørsler vha. Docker. En pipeline med løbende integration og løbende udrulning (CI/CD), der automatisk sender alle dine ændringer til Azure App Services via push, giver dig mulighed for at levere værdi til dine kunder hurtigere.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677

Change application source code

Commit code to GitHub

Continuous Integration Trigger to Jenkins

Jenkins triggers a build job using Azure Container Instances for a dynamic build agent

Jenkins builds and stores artifact in Azure Storage

Jenkins deploys Java application to Azure Web Apps backed by Azure Database for MySQL

Azure App Insights provides metrics on application performance

Monitor application and make improvements

  1. 1 Change application source code
  2. 2 Commit code to GitHub
  3. 3 Continuous Integration Trigger to Jenkins
  4. 4 Jenkins triggers a build job using Azure Container Instances for a dynamic build agent
  1. 5 Jenkins builds and stores artifact in Azure Storage
  2. 6 Jenkins deploys Java application to Azure Web Apps backed by Azure Database for MySQL
  3. 7 Azure App Insights provides metrics on application performance
  4. 8 Monitor application and make improvements

Implementation guidance

Related solution architectures

CI/CD til Azure VM'erAzure er en cloud i verdensklasse til hosting af virtuelle maskiner, der kører Windows eller Linux. Uanset om du bruger ASP.NET, Java, Node.js eller PHP til at udvikle programmer, skal du bruge en pipeline med løbede integration og løbende udrulning (CI/CD) for at sende ændringer til disse virtuelle maskiner via push automatisk.1234567888910

CI/CD for Azure VMs

Azure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use ASP.NET, Java, Node.js or PHP to develop applications, you will need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.

CI/CD til objektbeholdereObjektbeholdere gør det meget nemt for dig at bygge og udrulle dine programmer løbende. Ved at orkestrere udrulning af disse objektbeholdere ved hjælp af Kubernetes i AKS (Azure Kubernetes Service) kan du opnå klynger af objektbeholdere, der kan replikeres og administreres.12345678910

CI/CD for Containers

Containers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.