Atea Sverige AB

Atea Sverige AB

Atea Sverige AB profile is not available in English (India). The information is available in Svenska.

Overview

Genom att virtualisera med Hyper-V kan ni enkelt konsolidera er it-miljö. Skapa högre tillgänglighet med Hyper-V kluster så att ni kan flytta virtuella maskier under drift med "live migration". För att sköta en virtuellmiljö så används Virtual Machine Manger,
där det finns selfservice portal och verktyg att hantera din virtuella miljö. Om du sedan lägger till Operation Manager för övervakning av din fysiska och virtuella server, så har du full kontroll på din virtuella miljö.  

Helhetsgrepp med en partner
Om du väljer Atea och vår virtualisering med Hyper-V så får du en lösning som fungerar för dig och med en partner som finns i hela Sverige.

Projekten brukar starta med förberedande arbetet i workshopform, där omfattning beskrivs. Genom att uppgradera din it-miljön och virtualisera så tas ett helhetsgrepp med en stark partner, vilket gynnar införandet och migreringen, men framförallt dig som kund och din it-miljö.

It en förutsättning för att växa och ligga i framkant

It en viktig del av  alla företags verksamheten och måste ses som nödvändig för att krara de mål som verksamheten har på dig. Med vår hjälp och stöd så bygger vi tillsammans en it-miljö som ligger i framkant.

Contact us

Visit website

+1 (08) 4774700

anders.gronlund@atea.se