Altitude 365

Altitude 365

Altitude 365 profile is not available in English (India). The information is available in Svenska.

Overview

Företag och organisationer är idag beroende av IT för att kunna uppnå sina verksamhetsmål och möta den egna organisationens behov och krav. Det ökande beroendet leder till större krav på kvalitativa IT-tjänster samtidigt som en allt större del av intern tid måste läggas på att utveckla företagets kärnverksamhet för att vara konkurrenskraftig.

Genom våra managerade tjänster för Office 365 och molnet, kan din organisations medarbetare fokusera på verksamheten istället för IT och IT relaterad support.

IT är en av organisationens mest kritiska verktyg för att uppnå sin målsättning, samtidigt som IT står för en betydande del av organisationens budget, det är därför ingen lätt uppgift att vara beställare. Lyckade IT-investeringar kräver ofta spetskompetens, som inte alltid finns i den egna organisationen. Som en del av vårt erbjudande kan vi bistå er med en både bred och djup kunskap inom såväl design, investering, implementation samt beställarstöd. så att du som kund alltid kan känna dig trygg med dina IT investeringar och få maximal avkastning från varje investerad krona.

Altitude 365 kan erbjuda er som tagit steget till Office 365 möjligheten att teckna ett drift och manageringsavtal. Detta är framtaget för att passa företag och organisationer med höga krav på kvalitet, tillgänglighet, säkerhet samt kostnadskontroll.

De tjänster som ryms i avtalet.

• Delegerad administration
• Dedikerad Account Manager
• CIO Driftmöte
• CxO Strategimöte för ökad ROI
• Service Level Agreement
• Altitude 365 Apollo Support
• Altitude 365 FastTrack
• Altitude 365 ”GPC”
• Altitude Yammer Nätverk
• Dokumentation och Guidebibliotek
• Altitude 365 PowerShell Repository
• Övervakning
• Altitude Imersive Experience
• Applikationsförvaltning av Office 365
• Livscykelhantering
• Managering av Azure

Altitude 365 tjänst för livscykelhantering för IT och Office 365 är ett komplett hanterings- och övervakningspaket – ett sätt att se till att IT-infrastrukturen alltid fungerar med högsta möjliga prestanda och är i fas med Microsoft Evergreen.


Tveka inte på att kontakta oss för vidare information.

Contact us

Visit website

+46 8 239600

cs@altitude365.com

Related Azure Products