Skip navigation

Finance management apps using Azure Database for PostgreSQL

Securely store critical data and provide high-value analytics and insights over aggregated data to users, using built-in security and performance.

Økonomiadministrationsapps vha. Azure Database til PostgreSQLSørg for sikker lagring af kritiske data, og giv analyser af og indsigt i aggregerede data af høj værdi til brugerne vha. indbygget sikkerhed og ydeevne.

Related solution architectures