สร้างระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่สอดคล้องกันอย่างแท้จริงด้วย Microsoft Azure

This resource is available in .

Published: 05/11/2018

การประมวลผลบนระบบคลาวด์กำลังได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมาก และมีเหตุผลที่ดีสำหรับเรื่องนี้ นั่นคือเนื่องจากว่าระบบไอทีต่างๆ กำลังมุ่งไปในทิศทางนี้ แต่ศูนย์ข้อมูลในสถานที่ยังมีบทบาทสำคัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคต สำหรับหลายองค์กร การรวมระบบทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นระบบคลาวด์แบบไฮบริดเป็นสิ่งจำเป็น Microsoft เข้าใจความจริงนี้ เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ เรานำเสนอเทคโนโลยีบนระบบคลาวด์และในสถานที่หลากหลายประเภทที่ทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน และไม่เหมือนกับคู่แข่งของเรา เราให้ความยืดหยุ่นเพื่อให้คุณสามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะกับตัวเองได้ เรามุ่งมั่นจะให้บริการระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่สอดคล้องกลมกลืนกันซึ่งสนับสนุนแนวทางที่คุณเลือก