Unlock legacy data

Use Azure Stack to update and extend your legacy application data with the latest cloud technology such as Azure web services, containers, serverless computing and microservices architectures. This is a solution to create new applications while integrating and preserving legacy data in mainframe and core business process applications.

Lås upp äldre dataAnvänd Azure Stack för att uppdatera och förlänga livslängden för dina äldre program med den senaste molntekniken, såsom Azures webbtjänster, containrar, serverlös databehandling och arkitekturer för mikrotjänster. Den här lösningen används för att skapa nya program och integrera samt bevara äldre data i program i stordatorer och centrala program för affärsprocesser.1234

User enters data into Azure-based web app.

Application commits data to database over virtual network to virtual network VPN connection to Azure Stack.

Data is processed by applications running on a Kubernetes cluster on Azure Stack.

Kubernetes cluster communicates with legacy system on corporate network.

  1. 1 User enters data into Azure-based web app.
  2. 2 Application commits data to database over virtual network to virtual network VPN connection to Azure Stack.
  1. 3 Data is processed by applications running on a Kubernetes cluster on Azure Stack.
  2. 4 Kubernetes cluster communicates with legacy system on corporate network.

Implementation guidance

Products/Description Documentation

Virtual Network

Provision private networks, optionally connect to on-premises data centres

VPN Gateway

Establish secure, cross-premises connectivity