Hybrid CI/CD with Azure Stack

Implementing a continuous integration/continuous development (CI/CD) approach to deploying applications becomes difficult when on-premises applications are built and operated in different ways to cloud applications. Having a consistent set of development tools and processes across the Azure public cloud and on-premises Azure Stack environments makes it a lot easier for organisations to implement a practice of CI/CD. Apps and services deployed the right way in Azure and Azure Stack are essentially interchangeable and can run in either location.

Hybride CI/CD met Azure StackHet implementeren van een aanpak van continue integratie/continue implementatie (CI/CD) voor het gebruiken van toepassingen wordt moeilijk wanneer on-premises toepassingen op een andere manier worden gemaakt en uitgevoerd dan cloudtoepassingen. Organisaties kunnen veel eenvoudiger een CI/CD-praktijk implementeren wanneer deze beschikken over een consistente reeks ontwikkelhulpmiddelen en -processen in de gehele openbare Azure-cloud en on-premises in Azure Stack-omgevingen. Wanneer apps en services op de juiste wijze in Azure en Azure Stack zijn geïmplementeerd, zijn deze in principe onderling verwisselbaar en kunnen ze op beide locaties worden gebruikt.123455

Engineer makes changes to application code and ARM template.

Code and ARM template are checked into Visual Studio Team Services Git.

Continuous integration triggers application build and unit tests.

Continuous deployment trigger orchestrates deployment of application artifacts with environment-specific parameters.

Deployment to App Service on both Azure and Azure Stack.

  1. 1 Engineer makes changes to application code and ARM template.
  2. 2 Code and ARM template are checked into Visual Studio Team Services Git.
  3. 3 Continuous integration triggers application build and unit tests.
  1. 4 Continuous deployment trigger orchestrates deployment of application artifacts with environment-specific parameters.
  2. 5 Deployment to App Service on both Azure and Azure Stack.

Implementation guidance

Products/Description Documentation

Azure Stack

Azure Stack is a hybrid cloud platform that lets you use Azure services on-premises

Step-by-step guidance

Step-by-step guidance

Azure DevOps

Build and deploy multi-platform apps to get the most out of Azure services

Web Apps

Quickly create and deploy mission-critical web apps at scale.

Related solution architectures

Hybride identiteit met Azure StackDe behoefte om toepassingsonderdelen on-premises te houden, hoeft geen beletsel te zijn om cloudtechnologieën in te voeren. Met Azure Stack kunnen app-onderdelen on-premises blijven bij hun interactie met onderdelen die in de openbare Azure-cloud draaien. Met deze blauwdruk kunnen teams de identiteit van gebruikers en toepassingen op een manier beheren die consistent is in meerdere clouds.12334556

Hybrid identity with Azure Stack

The need to keep application components on-premises doesn’t have to be a barrier to adopting cloud technologies. With Azure Stack, app components can reside on-premises while interacting with components running in Azure public cloud. This blueprint enables teams to manage identity for users as well as applications in a way that is consistent across clouds.