Azure solution architectures

Architectures to help you design and implement secure, highly available, high-performance, resilient solutions on Azure.

Sosial mobil- og nettapp med autentiseringDenne mobilklientappen tilbyr bildedeling på sosiale medier med en ledsagende nettapp. Appens backend-tjenester utfører bakgrunnsbildebehandling ved hjelp av en Azure-funksjon og kan varsle brukere om fremgangen via en varslingshub. Data som ikke er bilder lagres i CosmosDB. Nettappen henter tjenestedata backend og bilder via Traffic Manager. 1110987654321

Social mobile and web app with authentication

This mobile client app offers social image sharing with a companion web app. The app back end service does background image processing using an Azure Function and can notify users of progress via a notification hub. Non-image data is stored in CosmosDB. The web app accesses the back end service data and images via Traffic Manager.

Learn more